Hlavní navigace

Podali jste už přiznání a máte přeplatek na dani? Žel si podání musíte zopakovat

3. 2. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Už několik let platí nesoulad lhůt v daňovém řádu. Kdo tak podal daňové přiznání už v lednu a vyšel mu na dani přeplatek, musí si podání zopakovat.

Přestože se v dnešní době neustále opakuje, že by lidé měli vše řešit s dostatečným časovým předstihem, v některých oblastech se přílišná horlivost může vymstít. Typickým příklad je podání daňového přiznání k dani z příjmů, pokud vám vyjde přeplatek na dani. Jestliže jste přiznání podali už v lednu, budete si muset o přeplatek požádat znovu. Pořád totiž nesedí lhůty v daňovém řádu.

Máte přeplatek? Přiznání podávejte až od února

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Pokud máte přeplatek na dani, s přiznáním vždy počkejte do února.

Komu vyšel na dani z příjmů přeplatek a již podal daňové přiznání, bude si muset (jestliže chce přeplatek dostat) celou proceduru zopakovat. V daňovém řádu už totiž několik let nesedí lhůty týkající se daňového přiznání a žádosti o přeplatek. § 155 daňového řádu říká, že žádosti o vrácení přeplatku mohou úřady vyhovět pouze tehdy, jestliže existuje vratitelný přeplatek do 60 dnů ode dne podání žádosti. Jenže daň je dle zákona splatná ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (pokud bylo daňové přiznání podáno opožděně, je vyměřena až k datu, kdy správci daně skutečně přiznání došlo). Finanční úřad tak může dle daňového řádu vyměřit daň nejdříve k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání, tedy k 1. dubnu 2015.

Kdo tedy podal přiznání v lednu, nevejde se do lhůty 60 dní, jeho žádost o vrácení přeplatku úřad zamítne a podnikatel bude muset požádat o přeplatek ještě jednou. Žádost o přeplatek přitom tvoří součást daňového přiznání a v případě brzkého podání si podnikatel bude muset podání žádosti zopakovat. Samotný přeplatek na dani lze buď použít na doplatek jiné daně nebo vrátit podnikateli. Aby mohl podnikatel požádat o vrácení peněz, musí přeplatek činit nejméně 100 korun. Jestliže podnikatel podá přiznání a žádost ve správné lhůtě, přeplatek mu finanční úřad pošle do začátku května.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

V případě nedoplatku máte čas do dubna

Opětovné podání žádosti se samozřejmě netýká těch, kterým vyšel na dani nedoplatek. Pro ně platí klasický termín podání přiznání, tedy kdykoli do začátku dubna. Daňový řád navíc dává podnikatelům jistou beztrestnou „dobu hájení“, o kterou se mohou s přiznáním i s doplatkem opozdit. Podle daňového řádu začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). Podnikatel se tak ještě vyhne sankci, když přiznání podá 9. dubna. Navíc platí, že v případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, ji finanční úřad nepředepíše. Ohledně pokut se ale musí mít na pozoru OSVČ s datovou schránkou. Pokud totiž učiní podání přiznání jinak než elektronicky, automaticky obdrží penále 2000 korun. 

Co se týče zaplacení doplatku, platí stejná lhůta jako pro podání přiznání, tedy do 1. dubna. V tento den by měl mít finanční úřad již peníze na účtu. I u úhrady daně ale platí, že se podnikatel může o několik dní beztrestně opozdit. Úroky z prodlení totiž začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel jej nemusí uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.
Jestliže podnikatelé využívají služeb daňového poradce, mají navíc termíny pro podání přiznání a doplatek daní posunuté o tři měsíce.

Čtěte také: Máme opět komplexní kalendář daně z příjmů a pojištění pro OSVČ v roce 2015

Přeplatky a nedoplatky u zdravotního a sociálního pojištění

V případě zdravotního a sociálního pojištění platí pro podání přehledů a inkasování přeplatků a nedoplatků stejné termíny. Jak Česká správa sociálního zabezpečení, tak i zdravotní pojišťovny hradí přeplatky do jednoho měsíce od podání přehledu o příjmech a výdajích za poslední rok. Samotný přehled je nutné podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měl podnikatel odevzdat daňové přiznání. V případě OSVČ bez daňového poradce se letos jedná o 4. května a u OSVČ s poradcem o 3. srpna.

Pokud musí podnikatel pojistné doplatit, má za povinnost uhradit nedoplatek do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Pokud podnikatel podá přehledy v poslední možný den, 4. května, musí pojistné doplatit do 12. května. Jestliže se ale rozhodne odevzdat přehled třeba už 2. března, musí uhradit nedoplatek do 10. března.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).