Hlavní navigace

Podat přehled České správě sociálního zabezpečení lze i online. Jak na to?

28. 2. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Přehledy je možné podat několika způsoby. Odnesete jej na úřad osobně, pošlete poštou anebo využijete elektronickou cestu. Jak podat sociálce přehled online?

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. 

Přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení za rok 2018, stejně tak i pro zdravotní pojišťovnu, je OSVČ povinna podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 2. 5. 2019.  Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2019,posouvá se termín podání přehledu na 1. 8. 2019.

Podat přehled ČSSZ můžete online

Česká správa sociálního zabezpečení nabízí vyplnění a zaslání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 také přímo z ePortálu ČSSZ, který podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty.

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se k ePortálu ČSSZ. Pokud se však klient k ePortálu prostřednictvím datových schránek nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ, upozorňuje úřad na svých webových stránkách. Zároveň je umožněno uložit byť i rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC, s možností dalších úprav či vytištění.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat prostřednictvím datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo s využitím přístupu k ePortálu ČSSZ se zaručenou identitou prostřednictvím Národní identitní autority.

Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení za rok 2018

Přehled podává za OSVČ jiná zastupující osoba

Zastupující osobou je fyzická nebo právnická osoba (např. externí účetní firma), která na základě zmocnění zpracovává za OSVČ agendu související s e Podáním.

V případě, že OSVČ chce pověřit jinou osobu k ePodání přehledu o příjmech a výdajích, je nutné předložit místně příslušné správě sociálního zabezpečení (§ 7 zákona č. 582/1991 Sb.) plnou moc k zastupování ve věci ePodání. K tomuto účelu lze využít tiskopis, který slouží pro pověřování jiných subjektů k zasílání ePodání ČSSZ, předepsaných či doporučených tiskopisů nemocenského a důchodového pojištění a k využívání služeb ePortálu ČSSZ. 

Tiskopisy pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ

chytré podnikání - tip témata

V tiskopisu OSVČ označí rozsah zmocnění. Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů se zasílají na místně příslušnou OSSZ buď prostřednictvím datové schránky, nebo s uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny, nebo oprávněným podávajícím přihlášeným přes NIA. 

Je možné využít i plnou moc

Pokud nebude ke zplnomocnění použit výše uvedený formulář, je třeba v plné moci uvést pouze ty úkony, ke kterým OSVČ zmocněnce zplnomocňuje. Plná moc (postačuje i prostá kopie) může být zaslána příslušné správě sociálního zabezpečení i elektronicky. Správa sociálního zabezpečení v případě jakýchkoliv pochybností může přistoupit k ověření informace, zda a v jakém rozsahu OSVČ skutečně zmocněnce pověřila, upozorňuje ČSSZ. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).