Hlavní navigace

Podat přehled ČSSZ a doplatit pojistné je možné do 3. srpna, penále vám nehrozí

26. 3. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejzazší termín pro odevzdání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a uhrazení doplatku na pojistné je posunut na 3. srpna.

V reakci na aktuální situaci spojenou s pandemii se osobám samostatně výdělečně činným posouvá nejzazší termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro České správu sociálního zabezpečení.

Přesněji řečeno, pokud podají přehled do 3. srpna 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Psali jsme: Pro podání přiznání k dani 3 měsíce navíc. Jak je to s podáním přehledů?

Placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii byl schválen vládní návrh zákona, který od března do srpna 2020 promíjí povinnost OSVČ platit zálohy na pojistné a následně za toto období odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění OSVČ. 

Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost nemají povinnost platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění. Nezáleží ani na tom, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. Pokud i přesto OSVČ uhradí nebo již uhradila některou z těchto záloh, bude použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020. 

O prominutí povinnosti platit zálohy na březen až srpen 2020 není třeba individuálně žádat. Příští rok, až bude OSVČ podávat přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2020, si od výsledného pojistného na důchodové pojištění za rok 2020 odečte zálohy, které uhradila v roce 2020, ale také si odečte za období od března do srpna 2020 částku: 

  • 2 544 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost, anebo 
  • 1 018 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. 

Psali jsme: OSVČ se na půl roku zcela odpustí minimální sociální i zdravotní pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení nabízí příklad k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020: 

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost má z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen „přehled“) za rok 2018 stanoveny zálohy na pojistné ve výši 2 800 Kč, jejichž výše platí až do měsíce podání přehledu za rok 2019. 

Přehled za rok 2019 podá v červenci (měl být podán do 4. května), přičemž po odpočtu uhrazených záloh na pojistné v roce 2019 vznikne výsledný doplatek ve výši 4 175 Kč. 

Od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán, tj. od června 2020, má stanoveny zálohy na pojistné ve výši 3 300 Kč. V březnu 2021 podá přehled za rok 2020, přičemž pojistné za rok 2020 činí 37 020 Kč. 

Od pojistného za rok 2020 ve výši 37 020 Kč se odečtou zálohy, které byly zaplaceny za leden a únor 2020 (2× 2 800 Kč) a za září až prosinec 2020 (4× 3 300 Kč), a potom zálohy, které nebyly zaplaceny (nebyla povinnost) za březen až srpen 2020 (6× 2 544 Kč). Celkem si tak OSVČ od pojistného za rok 2020 odečte 34 064 Kč. 

Aby nedocházelo ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodů, bylo schváleným návrhem zákona stanoveno, že období, po které nebyly placeny zálohy na pojistné (březen až srpen 2020), se bude při výpočtu osobního vyměřovacího základu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu. 

Jak bude zrušení záloh vypadat v praxi? Máme pro vás názorné příklady: Co pro OSVČ znamená odpuštění zdravotního a sociálního? Máme názorné výpočty

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).