Hlavní navigace

Podívejte se, co všechno budete muset vyplňovat v kontrolním hlášení k DPH

1. 10. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Podívejte se na ukázkovém vzoru kontrolního hlášení, co všechno v něm budete muset vyplňovat a na co si dát při vyplňování pozor.

Povinnost podávat kontrolní hlášení se pomalu a jistě blíží. Ačkoli ještě není jisté, jak přesně bude formulář vypadat, přibližný vzor již mají podnikatelé k dispozici. Podívejte se s námi, co všechno by měli podnikatelé vyplňovat a na co by si měli dát pozor.

Čtěte také: S kontrolním hlášením se nesmíte opozdit, zapomeňte navíc na papírové podání

Vzor kontrolního hlášení

Ilustrační obrázek
Autor: www.Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Už v polovině května vydala finanční správa vzor kontrolního hlášení, aby si podnikatelé udělali představu, jak zhruba bude formulář vypadat. Vzor formuláře byl následně aktualizován v polovině července a ačkoli ještě stále nemusí jít o finální verzi, výsledný formulář by se od tohoto vzoru již příliš lišit neměl.

Záhlaví hlášení

Hned v záhlaví kontrolního hlášení musí plátce DPH vyplnit poměrně velké množství údajů:

  • Finanční úřad: Finančnímu úřadu pro/Specializovanému finančnímu úřadu – doplní se zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (např. – hlavní město Prahu, – Jihočeský kraj, apod.). V poli „Územní pracoviště v, ve, pro“ bude uvedeno sídlo územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu.
  • Identifikace plátce: kód země CZ a kmenová část DIČ, obchodní jméno právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby, sídlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu.
  • Typ subjektu: fyzická osoba/právnická osoba (v případě skupiny se vybere typ zastupujícího člena).
  • Vyznačí se druh podávaného kontrolního hlášení (řádné, následné, opravné). V případě následného kontrolního hlášení uvede v příslušné kolonce den zjištění důvodů pro podání tohoto hlášení (§ 101f odst. 2 zákona o DPH), nebo číslo jednací došlé výzvy správce daně (ve tvaru: 99999999/99/9999–99999–999999, vč. uvedených oddělovačů), na které je podávané následné kontrolní hlášení reakcí.
  • Období, za které kontrolní hlášení podává a datum vyhotovení kontrolního hlášení.
  • Kontaktní informace pro účely kontrolního hlášení (vyplnění alespoň jedné varianty je jednou z povinných položek kontrolního hlášení): Buď musí jít o ID datové schránky, pokud má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, anebo o e-mail. Jedná se o e-mailovou adresu, kterou plátce uvede v souladu s § 101g odst. 4 písm. b) a je výslovně určena pro účely doručování písemností vydaných správcem daně souvisejících s kontrolním hlášením (zejména případných výzev doručovaných podle § 101g odst. 4 a 5).
  • Údaje o podepisující osobě – zástupci (vyplnění předdefinovaných polí: typ podepisující osoby, kód podepisující osoby, příjmení/jméno/datum narození, evidenční číslo osvědčení daňového poradce/název právnické osoby/IČ právnické osoby.
  • Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt, či podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník atd.): příjmení, jméno/vztah k právnické osobě,
  • Kontaktní osoba: příjmení, jméno/ telefon.
  • Položka „Rychlá odpověď na výzvu“ a příslušný výběr z nabídky roletového menu a vyplnění položky „Číslo jednací výzvy“ se vyplňují pouze ve specifických případech, , tj. jako reakce na výzvu správce daně, kdy však plátce nemá povinnost podat kontrolní hlášení nebo potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (tj. nemění žádná data).

Stahujte vzor kontrolního hlášení

Část A

Po záhlaví následuje obsahová část A kontrolního hlášení, kde plátce uvede plnění, u
kterých je povinen přiznat daň a která byla uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti.

Jednotlivé sektory části A (A1 až A5) se pak vyplňují na základě toho, jaká plnění byla v režimu reverse – charge uskutečněna a podle kterého paragrafu zákona o DPH je povinný daň přiznat. V jednotlivých částech se pak píší evidenční čísla dokladů, základ daně, daň či identifikátory dodavatelů/odběratelů.

Čtěte také: Finanční správa aktualizovala XML strukturu formuláře Kontrolního hlášení DPH

Část B

Druhá obsahová část se týká přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku. V části B1 se vyplňují přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je plátce povinen přiznat daň příjemce podle § 92a zákona o DPH. V části B2 se vypíší přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) zákona o DPH s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit. Do poslední položky části B, konkrétně B3, se vyplní přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) zákona o DPH s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně.

Část C

Poslední část kontrolního hlášení slouží pro orientační kontrolu souhrnu dat pro příslušné části daňového přiznání k DPH. Jedná se o část kontrolního hlášení, do které se automatizovaně načítají hodnoty z vložených dat jednotlivých částí kontrolního hlášení, do části A a B.

Pozor na evidenční čísla daňového dokladu

Jak upozorňuje finanční správa, u vyplňování „Ev. čísel daňového dokladu“ v části A a B musí poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádět shodné údaje, tedy číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání. Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technické struktury formuláře kontrolního hlášení je dostupné na webu finanční správy). „Z pohledu odběratele přebírajícího daňový doklad je potřeba pro účely kontrolního hlášení zachytit Ev. číslo daňového dokladu“ co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu, uzavírá finanční správa.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).