Hlavní navigace

Podívejte se, jak na silniční daň v roce 2012

13. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Podnikatelům zbývají necelé tři týdny na podání přiznání k dani silniční. Server Podnikatel.cz připravil přehled, co, kdy a jak v této oblasti.

Daň silniční se řadí mezi daně, u kterých v roce 2012 nedošlo prakticky k žádným změnám. I nadále se daň platí za vozidla užívaná k podnikání a sazby jsou odstupňované podle objemu motoru či případně počtu náprav. Přiznání pak poplatnicí musí podat do konce ledna a do stejného termínu musí být uhrazena i samotná daň.

Za co se daň platí

Předmětem silniční daně zůstávají i v tomto roce motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, a to v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny pak patří do předmětu silniční daně vždy, tedy i tehdy, pokud neslouží k podnikání. Silniční daň se naopak neplatí z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na LPG.

Kdo silniční daň platí?

Poplatníkem silniční daně je podle zákona o silniční dani buď fyzická či právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsán v technickém průkazu. Jestliže provozovatel – fyzická osoba zemřel, nebo provozovatel – právnická osoba zanikl nebo byl zrušen, platí daň ten, kdo vozidlo užívá. Daň platí za jistých okolností také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce. Pokud je u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Podnikatelé se mnohdy chybně domnívají, že silniční daň se platí jen v případě, že podnikatel a vlastník vozidla je tatáž osoba. Rozhodující roli však nehraje vlastník vozidla, nýbrž fakt, zda je vozidlo předmětem daně. Teprve poté se řeší, kdo by měl daň platit. Jak upozorňují odborníci, může se stát, že jiná osoba vozidlo používá k podnikání a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně. Čtěte také: Nakupujete pro firmu a přesto neplatíte silniční daň? Můžete na to doplatit

Jaké jsou sazby daně

Aby podnikatel správně určil výši daňové sazby, potřebuje u osobních automobilů znát zdvihový objem motoru v cm3, u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav, u ostatních vozidel je to největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. Jednotlivé sazby daně dle těchto kritérií naleznete v § 6 zákona o dani silniční

Daň lze poté snížit o případné slevy na dani. Daň se platí za každý kalendářní měsíc, kdy vozidlo bylo předmětem daně. Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu, může se použít jednotná sazba 25 korun za den. Potom ale už nejdou uplatnit žádné další daňové úlevy.

Kdy lze využít snížení daně

Snížení silniční daně je možné jak u osobních, tak i u nákladních automobilů. Rozhodující faktor přitom tvoří stáří vozidla, které se odvozuje podle data první registrace (je jedno zda u nás, nebo v zahraničí) vozidla uvedeného v technickém průkazu. Do 36 kalendářních měsíců od tohoto data klesá sazba daně o 48 %, po dobu dalších 36 měsíců se snižuje o 40 % a po dobu následujících 36 měsíců o 25 %. Naopak pro starší vozidla, registrovaná poprvé v Česku nebo v zahraničí před 31. prosincem 1989, se daň o 25 % zvyšuje.
 Čtěte také: Letošní žhavá novinka v dani silniční, snížení daně až o 100 %

Dokdy podat přiznání a zaplatit daň

Daňové přiznání k dani silniční se podává stejně jako přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna, a to po uplynutí zdaňovacího období. Do daňové přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou od daně osvobozená. Výjimku mají pouze poplatníci, kteří provozují vozidlo s hmotností od 3,5 do 12 tun a uplatňují na ně snížení sazby daně o 100 % podle § 6 odst.9 zákona a neplatí daň u jiného vozidla. Ti přiznání podávat nemusí.

Daňové přiznání mohou podnikatelé podat v elektronické podobě, osobně na finančním úřadu nebo zaslat poštou. Daň poníženou o zálohy musí podnikatel uhradit rovněž do konce ledna. Čtěte také: Kdy jsou zaplacené daně daňově uznatelným výdajem?

Cloud 22 temata

Během roku 2012 pak musí poplatníci platit zálohy na daň, jejich výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby upravené podle § 6 odst. 5, 6 a 8 zákona za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Pro období, v němž dochází v průběhu roku ke změně sazby daně podle § 6 odst. 6 se zálohy na daň vypočtou ve výši 1/12 roční sazby upravené pro jednotlivé měsíce daného zálohového období o příslušné procentuální snížení.

Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2012 jsou termíny 16.dubna, 16. července, 15. října a 17. prosince. Za měsíc prosinec se záloha neplatí. Silniční daň lze také uhradit jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).