Hlavní navigace

Podmínky jednorázového doplatku rodičovského příspěvku se změnily

15. 6. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
O jednorázovém doplatku rodičovského příspěvku je již rozhodnuto. Avšak zdaleka nebude pro všechny. Rozhodne datum nástupu na mateřskou nebo narození dítěte?

Novela zákona o státní sociální podpoře obsahuje (mimo jiné) i jednorázový doplatek rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte v rodině. Po projednání Senátem se dle očekávání návrh novely zákona vrací k dalšímu projednání do Poslanecké sněmovny. Původně navržená účinnost 1. července 2021 rozhodně není jistá. Není již stanovena pevným datem, ale „dnem následujícím po vyhlášení tohoto zákona“. Což může být někdy po přelomu června a července. Součástí návrhu jsou i daňové změny: Zvýší se daňové zvýhodnění na děti, a to zpětně od začátku roku 2021

Rozhodující bude datum narození dítěte

V Senátem schválené verzi se uvádí, že rodič, jemuž zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou.

Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře (tj. příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu).

školení červen - novinky

Původní úprava přijatá Poslaneckou sněmovnou byla nepřesná, a oprávněně vzbuzovala pochybnosti o její aplikaci. Například nebylo jasné, jaký okamžik bude rozhodující pro nárok na jednorázový doplatek rodičovského příspěvku. Jak pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdila Jaroslava Sladká za ministerstvo práce a sociálních věcí, bude se podle přechodných ustanovení senátního pozměňovacího návrhu opatření týkat rodin, kde se další dítě narodí nejdříve v den nabytí účinnosti zákona.

Doplatek nebude pro všechny

Na nevyčerpanou část rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte však nedosáhnou všechny rodiny. A to takové, kde ani jeden z rodičů nevydělává a nemá tak nárok na peněžitou podporu v mateřství, například studenti, nezaměstnaní apod. V senátním pozměňovacím návrhu je skutečně stanovena podmínka, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Návrh tak cílí na předchozí aktivitu rodiče. Doplnila Jaroslava Sladká.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).