Hlavní navigace

Podnikající absolventi škol platí minimální zálohy na pojistné

18. 7. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 546762
Podnikající studenti jsou OSVČ vedlejší. Avšak jen do ukončení studia. Poté platí minimální zálohy na pojistné. Termíny, od kterých musí platit zálohy na sociálko a zdravotko, se kupodivu liší. Zjistili jsme jak.

Studenti absolventi často neví, jak je to s povinností platit sociální a zdravotní pojištění a zda jsou nemocensky pojištěni. Připravili jsme základní informace o jejich pojištění a nutnosti platit či neplatit zálohy. Zejména v případech, kdy se jedná o čerstvého absolventa – podnikatele.

Student a důchodové pojištění

Po dobu studia studenti důchodově pojištěni nejsou. Studium účast na pojištění nezaloží. Existuje sice možnost připojistit se dobrovolně, ale zřejmě nebude mnoho studentů, kteří si pojistné platí. Částka dobrovolného pojištění není zanedbatelná, činí 1732 korun měsíčně. Výhodou je, že se jim tato doba dobrovolného pojištění započítá do nároků na důchod. Čtěte také: Jaký typ dohody vybrat při brigádě v létě? Poradíme vám

Účast na důchodovém pojištění naopak založí zaměstnání nebo podnikání studenta. Ale také ne vždy. Například z dohody o provedení práce nebo z podnikání OSVČ vedlejší do stanovené rozhodné částky se pojistné neodvádí. Proto nemůže být student důchodově pojištěn. Zkrátka je vždy nutné do systému nejprve finance odvést.

OSVČ vedlejší jsou podnikající studenti do 26 let. Pokud jejich příjmy po odpočtu výdajů nepřekročí stanovenou rozhodnou částku (v roce 2011 činí 59 374 Kč s o­dečtením 4948 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém činnost nebyla vykonávána), nemusí platit důchodové pojištění. Povinnost platit vzniká až dosažením rozhodné čásky. Poté musí student platit i měsíční zálohy. A to od kalendářního měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok. Čtěte také: Kdy a jak uplatnit slevu na dítě a studenta? Čtěte jednoduchý návod

A co když student plánuje vycestovat za účelem výdělečné činnosti do zahraničí? Ani v takovém případě důchodové pojistné platit nemusí a dokonce to nemusí sociálce ani hlásit. Jak upozorňuje ČSSZ, v případě dlouhodobějšího setrvání v zahraničí (především v zemích mimo EU) je možné se ještě před plánovaným odjezdem přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, aby se tato doba započítala pro účely budoucích důchodových nároků.

Student a nemocenské pojištění

Studenti nejsou účastni nemocenského pojištění. Proto jim nemůže vzniknout nárok na dávky vyplácené z nemocenského pojištění – nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Student a zdravotní pojištění

Student je osobou, za kterou platí pojistné stát. Sám tedy nemusí platit nic. Zdravotní pojistné pak odvádí zaměstnavatel z případných uzavřených pracovních poměrů, nejedná-li se o dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti do 2 tisíc korun měsíčně. Podnikající student nemusí platit minimální zálohy na zdravotní pojištění, doplatek pojistného se vypočítá podle výše dosažených příjmů (samozřejmě po odpočtu výdajů).

Absolvent a poslední prázdniny

Pokud na období po ukončení studia již bezprostředně nenavazuje další studium, považuje se za soustavnou přípravu na budoucí povolání ještě:

  • doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria na střední škole v květnu nebo červnu do konce období školního vyučování školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, je-li absolvent výdělečně činný. Dále doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na toto období nebo na skončení studia (poslední prázdniny), pokud nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
  • koná-li se absolutorium na vyšší odborné škole v měsíci květnu nebo červnu, platí stejná úprava jako při konání maturitní zkoušky. Pokud se koná absolutorium v lednu nebo v září, je dítě nezaopatřeným dítětem pouze do dne úspěšného vykonání absolutoria,
  • kalendářní měsíc, v němž ukončí studium na vysoké škole (bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činné), a dále následující kalendářní měsíc, pokud nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Potřebujete poradit? Nevíte si s něčím rady? Zeptejte se, redakce zajistí odpověď.
Tlačítko: Nový dotaz

Absolvent bez zaměstnání

Pro absolventy, kteří po skončení posledních prázdnin nenajdou práci, je vhodná registrace na úřadu práce. Podporu sice nedostanou (s výjimkou těch, kteří po stanovenou dobu studia pracovali), ale vznikne jim účast na důchodovém pojištění z důvodu evidence. Stát za ně navíc zaplatí zdravotní pojistné. Naopak absolvent, který nenastoupí do práce a ani se nezaregistruje na úřad práce, povinnost platit důchodové pojistné nemá, není ani důchodově pojištěn, odvodu zdravotního pojistného se však nevyhne. Měsíčně bude platit jako osoba bez zdanitelných příjmů 1080 Kč. Čtěte také: Osoby bez zdanitelných příjmů, nezapomínejte na pojistné

Absolvent podnikatel a zdravotní pojistné

Jiná je situace u podnikajících studentů. Ukončením studia totiž končí důvod pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. Nemají dokonce, na rozdíl od studentů nepodnikatelů, nárok na tzv. poslední prázdniny. O upřesnění kalendářního měsíce, od kterého je absolvent podnikatel povinen platit minimální zálohy na pojistné, jsme požádali ČSSZ a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

Podle vyjádření mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřího Roda, student, který vykonává samostatnou výdělečnou činnost a nepokračuje v dalším studiu, přestává být nezaopatřeným dítětem a je povinen hradit jako osoba samostatně výdělečně činná zálohy na zdravotní pojistné z minimálního vyměřovacího základu (měsíčně 1670 Kč) takto:

  1. Student střední školy (maturita v květnu nebo v červnu) – od měsíce července.
  2. Student vyšší střední školy (absolutorium v září) – od září. Ovšem pokud by absolutorium proběhlo 30. 9., tak až od měsíce října.
  3. Student vysoké školy (poslední státní zkouška v květnu) – od měsíce června.

Ovšem Jiří Rod poznamenal, že minimální vyměřovací základ neplatí pro OSVČ, která je zároveň zaměstnána a v zaměstnání hradí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, nebo je za ni po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného stát, popřípadě celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

CHP22 temata2

Absolvent podnikatel a důchodové pojistné

U důchodového pojištění je situace odlišná. Období prázdnin po ukončení střední školy nebo měsíc po ukončení VŠ je považováno vždy za výkon vedlejší SVČ, a to bez ohledu na dosažení rozhodné částky, upřesnil pro server Podnikatel Pavel Gejdoš, mluvčí ČSSZ. Poté je nutné platit minimální zálohy na důchodové pojištění 1 807 Kč měsíčně.

Vedlejší výdělečná činnost trvá:

  1. Student střední školy – do konce školního roku (30.6.) + doba školních prázdnin (např. maturitní zkouška proběhla 25.5.) do 31.8. vedlejší je absolvent OSVČ vedlejší, od září musí platit důchodové pojištění.
  2. Student vyšší střední školy – absolutorium úspěšně vykonáno v květnu nebo červnu, je absolvent do 31.8. považován za OSVČ vedlejší. Absolutorium vykonané v průběhu září – ode dne následujícího po úspěšně vykonaném absolutoriu je výkon SVČ považován za hlavní, např. absolutorium 15.9.- od září platí DP, absolutorium 30.9. – důchodové se platí od měsíce října.
  3. Student vysoké školy – kalendářní měsíc ukončení studia na vysoké škole + následující kalendářní měsíc je absolvent OSVČ vedlejší, např. poslední státní zkouška 24.5., považuje se za OSVČ vedlejší do 30.6., od července musí platit minimální zálohy na důchodové pojištění.
 
Povinnost platit zálohy
Druh zkoušky Termín zkoušky Zdravotní pojistné od: Důchodové pojistné od:
maturita květen červenec září
maturita červen červenec září
vyšší střední škola květen červenec září
vyšší střední škola v průběhu září září září
vyšší střední škola 30.9. říjen říjen
vysoká škola květen červen červenec
vysoká škola září říjen listopad

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).