Hlavní navigace

Jak podnikat jako společník, jednatel a OSVČ ve stejném oboru?

22. 8. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Obchodní zákoník zakazuje podnikání jednatelů ve shodném oboru podnikatelské činnosti jako osoba samostatně výdělečně činná. Existuje ale výjimka, kdy se o porušení zákazu konkurence nejedná. Víme jaká.

Podnikatelé, kteří byli úspěšní v určitém oboru a následně si založili společnost s ručením omezeným, často řeší problém, co udělat se svou původní podnikatelskou činností. Obchodní zákoník totiž hovoří o zákazu konkurence. Pátrali jsme po odpovědích, zda je možné dále podnikat, nebo je naopak nutné podnikatelskou činnost přerušit či dokonce ukončit. A výsledek je více než překvapující. Jak potvrdili oslovení odborníci, za určitých okolností se kupodivu o zákaz konkurence nejedná. Čtěte také: Jak se z OSVČ stát „eseróčkem“? Nejčastěji postupným převodem majetku

Jednatel podnikat jako OSVČ ve stejném oboru nesmí

Obchodní zákoník v části věnované obchodním společnostem podrobně popisuje založení, zrušení, práva i povinnosti společnosti s ručením omezeným. Píše se zde rovněž o zákazu konkurence. A to v ustanovení § 136, kde se uvádí, že jestliže nevyplývají ze společenské smlouvy nebo stanov další omezení, jednatel nesmí:

  • podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
  • zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  • účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a
  • vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Je tedy nesporné, že v případě shodného živnostenského oprávnění OSVČ s předmětem činnosti právnické osoby s.r.o. se o konkurenční jednání jedná. Osoba samostatně činná nebo i s.r.o. mohou mít samozřejmě oborů podnikatelské činnosti více. Vždy je třeba zvážit, které z oborů podnikání jsou stejné a obdobné. Pokud se oprávnění k podnikání shoduje, jednatel by si měl přerušit pouze sporné živnosti, uvedl pro server Podnikatel.cz Pavel FabianAdvokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. V případě kdy dojde jen k přerušení živnosti, může je třeba i za deset let podnikatel obnovit a nemusí platit znovu poplatek za zapsání živnostenských oprávnění. Pokud ale jednatel zákaz konkurence poruší a podniká ve stejném oboru jako společnost, je společnost oprávněna po něm požadovat vydání prospěchu z takového podnikání, převedení odpovídajících práv na náhradu škody. Čtěte také: Jak ve firmě zaměstnat manželku a neporušit přitom zákon?

 

Podle § 65 obchodního zákoníku:

  1. Ustanovení o jednotlivých společnostech určují, které osoby a v jakém rozsahu podléhají zákazu konkurenčního jednání.
  2. Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
  3. Práva společnosti podle odstavce 2 zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

Jednatel, společník a OSVČ stejná osoba podnikat může

Jiná situace nastává jestliže se jedná o stejnou osobu jednatele a společníka společnosti s ručením omezeným a zároveň podnikatele OSVČ. Tatáž osoba, může zároveň podnikat i jako osoba samostatně výdělečně činná se stejným oprávněním k podnikání jako jeho společnost, potvrzuje advokát Pavel Fabián. Zákaz konkurence se totiž na tento případ nevztahuje. Podle Fabiána je tak v praxi běžné, že méně rizikové obchody uzavírá jednatel jako OSVČ a riskantnější věci již pod jménem společnosti. Kdyby zákaz konkurence platil pro tento případ, v reálu by sankci stanovenou obchodním zákoníkem za porušení zákazu konkurence vymáhal sám na sobě. Čtěte také: S označováním provozovny číslem počkejte, brzy tato povinnost skončí

školení březen - text

Nepodnikat nestačí, živnost musíte minimálně přerušit

Samozřejmě mohou nastat situace, kdy je obor činnosti shodný, ale žádný ze subjektů uvedenou činnost neprovozuje. OSVČ a jednatel s.r.o. jsou stejná osoba. Oba subjekty mají oprávnění podnikat v několika činnostech a dvě z těchto činností jsou stejné. Každý ze subjektů ale podniká kromě jiných pouze v jedné ze společných činností, nikoli souběžně. Oba prokazatelně podnikají v té činnosti, v které druhá strana nepodniká (i když oprávnění má), popisuje čtenářka Renata v diskusním fóru serveru Podnikatel.cz a zároveň zjišťuje, zda je i v tomto případě je nutné živnost ukončit.

Jedná se o případ, kdy se osoba jednatele a společníka neshoduje. Zde již nastupuje ustanovení § 136 obchodního zákoníku, jehož účelem je ochrana společníka a jeho společnosti před konkurenčním jednáním jednatele. Advokát Pavel Fabian doporučuje jednateli přerušení živnosti, nehledě na skutečnost, že v současné době není živnost provozována. Čtěte také: Nemocenská u dohod a pro jednatele eseróčka? Povinně od roku 2012

Jednatel s.r.o. a osoba samostatně výdělečně činná ve stejném oboru podnikat nemohou. Jde o zákaz konkurence. Odborníci doporučují minimálně přerušení živnosti, a to i v případě, že momentálně není činnost provozována. Pokud se ale jedná o společníka a jednatele v jedné osobě, je možné ve shodném oboru nadále podnikat, aniž by bylo porušeno ustanovení o zákazu konkurence.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).