Hlavní navigace

Podnikání v cestovním ruchu: Ne vždy je třeba vzdělání a praxe

14. 8. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Založit cestovní kancelář je věc mnohem složitější, než založit cestovní agenturu. Provozovatel kanceláře musí získat koncesi a plnit přesné zákonem stanovené požadavky. Agentura patří do volné živnosti, nesmí ale prodávat zájezdy.

Pro start podnikání v oblasti cestovního ruchu, konkrétně pro založení cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, je třeba brát v úvahu jak všeobecná pravidla pro vstup do podnikání (tedy především živnostenský zákon), tak specifická pravidla související právě jen s podnikáním v cestovním ruchu. Ty specifikuje především Zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Také je potřeba rozlišovat mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou, která nesmí prodávat zájezdy.

Bez dobrého nápadu se neobejdete

Pro začínajícího podnikatele v cestovním ruchu je nejdůležitější samozřejmě především dobrý nápad, který vychází z reálného a pravdivého marketingu v dané oblasti, radí Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Do jedné věty tak vlastně shrnuje první krok, který by měl zájemce o podnikání v cestovním ruchu, respektive ten, kdo plánuje založení cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, podniknout. Zmapovat a analyzovat si konkurenci, trh v dané oblasti, najít si pro sebe místo na trhu. Pro takovou jednoduchou analýzu stačí využít veřejné zdroje – internet, různé podnikatelské rejstříky a seznamy. Vedle analýzy konkurence je dobré (a v případě cestovní kanceláře dokonce nutné) také věnovat čas vypracování podnikatelského plánu. Čtěte více: Podnikatelský plán: Jeden z pilířů úspěšného podniku Čtěte více: Jak sestavit podnikatelský plán

Pro jednoduchou analýzu silných a slabých stránek začínajícího podniku, příležitostí a hrozeb trhu lze použít také SWOT analýzu. Čtěte více: Rizika a příležitosti v podnikání pomůže odhalit SWOT analýza 

Začínající podnikatel se také musí rozhodnout, jestli se ve svém podnikání zaměří na cestování Češek a Čechů po Česku nebo do zahraničí (outcoming) nebo naopak cizinců do Česka (incoming).

V cestovním ruchu je stále prostor na podnikání především ve dvou oblastech. Za prvé je to internetový prodej zájezdů. Za druhé je to výstavba 4* hotelů v regionech České republiky, upozorňuje Okamura. Připomíná totiž, že se v současné době v Česku přes internet prodává přibližně 20 % zájezdů z celkových 2,2 milionu, zatímco v zemích původní evropské patnáctky je to 35 % všech zájezdů a v USA dokonce 40 %. Je zde tedy jasný potenciál nárůstu nejen z tohoto pohledu, ale i proto, že se stále zvyšuje životní úroveň Čechů a tím i čím dál více cestují. Pro začínajícího podnikatele by tak měl být internetový prodej zájezdů či dalších služeb cestovního ruchu automatickou součástí nabídky, dodává Okamura.

Způsob prodeje, pro který se podnikatel rozhodne, pak ovlivní to, co bude muset následně po získání živnostenského oprávnění nebo koncese zařizovat. Tedy zda kamennou provozovnu nebo e-shop.

Cestovní kancelář podle živnostenského zákona

Provozování cestovní kanceláře patří podle živnostenského zákona mezi koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje následující požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu nebo
  • střední vzdělání s maturitou v oblasti cestovního ruchu nebo
  • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru nebo
  • vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo
  • střední vzdělání s maturitou a 6 let praxe v oboru nebo
  • doklad o rekvalifikaci a 6 let praxe v oboru nebo
  • doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zá­kona

K žádosti o koncesi se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

V případě, že podnikatel nesplňuje podmínky pro udělení koncese, může podnikat také prostřednictvím odpovědného zástupce. Čtěte více: Odpovědný zástupce

Do koncesované živnosti Provozování cestovní kanceláře lze podle obsahu živností, který již schválila vláda, zahrnout organizování, nabízení a prodej zájezdů, jednotlivých služeb cestovního ruchu (zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodej a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním) nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu. V rámci živnosti lze také prodávat věci související s cestovním ruchem, jako například vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Provozování cestovní agentury podle živnostenského zá­kona

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu je podle živnostenského zákona činností živnosti volné.

Při cestách nejčastěji volíte:

V rámci činnosti volné živnosti Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu je možné nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu či kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Je možné také prodávat věci související s cestovním ruchem. A samozřejmě poskytovat průvodcovské služby.

Příkladem služby cestovní agentury může být třídenní pobyt klienta v italských Benátkách. Agentura pro klienta zajistí: nákup zpátečních letenek, rezervuje ubytování v apartmánu v Benátkách. Klient dostane letenky a adresu ubytování, telefon majitele apartmánu. Agentuře zaplatí za zprostředkování, ubytování a letenky – úhrada obojího je pak povinností agentury. A ostatní již je na klientovi – cesta na letiště a z letiště, strava, program v Benátkách atd. Kdyby se klient naopak chtěl koupit zájezd, musel by zajít do cestovní kanceláře. Součástí leteckého zájezdu by byla kromě dopravy a ubytování také například polopenze, program s průvodcem a cesta lodí s živou hudbou.

Podmínky stanovené zákonem – povinné pojištění cestovní kanceláře

Při zakládání cestovní kanceláře nebo agentury je nutné vzít v úvahu také Zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Ten definuje, co je to zájezd, cestovní kancelář a cestovní agentura či zákazník. Dále především specifikuje podmínky vydání koncese.

K žádosti o koncesi musí podnikatel podle tohoto zákona připojit také smlouvu s pojišťovnou o sjednání povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti a prohlášení, že žadateli o koncesi nebylo v posledních pěti letech zrušeno oprávnění k podnikání v oboru z důvodu porušení zákonných povinností nebo z důvodu úpadku.

ebf - tip do článku - debata

Zákon také upravuje další povinnosti provozovatele cestovní kanceláře.

Mám cestovku, a co dál

Založit firmu nebo se stát živnostníkem a čekat na zákazníky dnes už většinou nelze. Již při zakládání cestovní kanceláře nebo agentury je tedy dobré myslet na to, jak bude podnikatel služby propagovat. Jaké chce internetové stránky, bude-li tisknout katalog, v jakých registrech svoji novou cestovní kancelář respektive agenturu registruje, zda a kde bude inzerovat apod. Související věcí je také včasný výběr spolehlivých dodavatelů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).