Hlavní navigace

Začít podnikat v autodopravě je až na výjimky jednoduché

10. 6. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikání v autodopravě je velice rozšířeným způsobem živobytí. Podnikatel.cz přináší souhrn základních náležitostí, které musí podnikatel splňovat, aby mohl tuto činnost provozovat. A radí, jak získat koncesní listinu.

K provozování autodopravy je na základě živnostenského zákona potřeba koncesní listina. Tu vydává místně příslušný živnostenský úřad. Ten pro provozování nákladní autodopravy do 3,5 t nevyžaduje žádné zvláštní doklady.

Živnostník nebo OSVČ?

Čtenář business serveru Podnikatel.cz Jan Bednář se zeptal v diskuzi, zda se jako soukromý autodopravce má považovat za živnostníka nebo OSVČ.

Živnostník je individuální podnikatel, který podniká na základě živnostenského zákona.

Podnikatelem se podle obchodního zákoníku rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Živnostník je tedy podskupinou podnikatele. Každý živnostník je podnikatel, zatímco ne každý podnikatel je živnostník.

Osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) je podle Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, osoba, která:

  • vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
  • spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, ukončila povinnou školní docházku a dosáhla alespoň 15 let věku.

Výkonem samostatné výdělečné činnosti se mimo jiné rozumí také provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost dle živnostenského zákona. Čtenář tedy může být zároveň živnostníkem, podnikatelem i osobou samostatně výdělečně činnou.

Další možnou formou podnikání v autodopravě je například obchodní společnost. Mezi obchodní společnosti řadíme:

  • akciovou společnost (a. s.),
  • společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s r. o.),
  • veřejnou obchodní společnost (v. o. s.),
  • komanditní společnost (k. s.).

Jaké jsou základní rozdíly mezi podnikáním jako OSVČ a jako společník v s. r. o.? Podnikatel.cz srovnal obě možnosti.

Potřebné náležitosti

Podnikatel, který se rozhodne podnikat v autodopravě s vozidlem do 3,5 tuny celkové hmotnosti, spadá do kategorie živnosti Silniční motorová doprava nákladní. Pokud by se však jednalo např. o dopravu nebezpečného odpadu, je třeba ještě další živnostenské oprávnění Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Dana Hukelová ze Živnostenského úřadu v Jaroměři říká: Živnostník v kategorii do 3,5 tuny nemusí splňovat odbornou ani finanční způsobilost. Není tedy nutné dokládat živnostenskému úřadu žádné další doklady.

Tato živnost je živností koncesovanou, právo provozovat živnost tedy vzniká dnem nabytí právní moci o udělení koncese a vydáním koncesní listiny. O koncesi podnikatel požádá u místně příslušného živnostenského úřadu dle místa trvalého pobytu. Správní poplatek za vydání koncesní listiny činí 2000 Kč.

Podnikatel, který se rozhodne podnikat s vozidlem nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, musí splňovat odbornou způsobilost. Tu stanovuje Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tento zákon také upravuje povinnosti podnikatele v silniční dopravě. Řidič vozidla nad 3,5 tuny je například povinen označit vozidlo svým obchodním jménem. V každém vozidle musí být doklad o oprávnění k podnikání. Další povinnosti jsou uvedeny v § 9 zákona.

skoleni_29_6

Helena Vítková, majitelka firmy Autodoprava Ostrava, pro business server Podnikatel.cz shrnuje: Při zahajování podnikání nebyly překážky až tak velké, ale velice často vás určité odbory neinformují a mám pocit, že záměrně, neboť si jsou vědomi, že tímto nastanou pro vás jako podnikatele další nepředvídatelné problémy.

Půjčka na rozjezd

Nemá-li začínající podnikatel dostatek financí na nákup vozidla, může využít bankovního úvěru jako každý jiný podnikatel. Možná vhodnější variantou bude financování prostřednictvím leasingové společnosti. Toto standardně nabízejí téměř všichni prodejci automobilů. Splátka leasingové firmě v sobě obvykle zahrnuje již i povinné ručení a havarijní pojištění. Tuto splátku lze zahrnout do nákladů.

Anketa

Co je podle vás největším problémem provozování autodopravy?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).