Hlavní navigace

Podnikáte jako průvodce? Kromě deštníku budete brzy potřebovat i průkaz

19. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Průvodci budou k výkonu své činnosti od příštího roku potřebovat český národní průkaz průvodce. Jak se k němu dostanou a do kdy mají čas?

Změny týkající se průvodců vycházejí z novely živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) platné od 24. března letošního roku. V zákonu se mění části týkající se některých podmínek podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, správních poplatků a je zde vložena část nazvaná Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu a její výkon. Novela nabývá účinnosti 1. listopadu 2020, pouze ustanovení týkající se podmínek podnikání průvodců má platit až od 1. ledna 2021. Vzhledem k současné situaci dojde z hlediska účinnosti k určitým změnám. 

Nekvalifikovaní průvodci jsou problém

Proti poskytování průvodcovských služeb nekvalifikovanými průvodci se v minulosti ohrazovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Ta to považuje za neřešený problém jak v Praze, tak i v dalších českých městech. Společně s Fórem pro cestovní ruch podporovala pozměňovací návrh poslance Jana Kubíka k novele živnostenského zákona. Ten požadoval zavedení jednoho druhu průkazu (oproti některým návrhům na více druhů průkazů, jedni bez vzdělání a druzí se vzděláním, které běžný turista nedokáže rozlišit) a vydání průkazu na základě prokázání kvalifikace a nikoli pouze zaplacení poplatku. 

V návrhu byla dále popsána možnost vymezení území – objektů, kde si vlastník nebo správce může sám určit, kdo bude moci provádět. Tato výjimka by podle AMSP ČR umožnila zaměstnat i brigádníky z řad studentů či důchodců, na jejichž kvalifikaci by dbal vlastník objektu ve vlastním zájmu.

Změny v zákoně navrhlo pražské zastupitelstvo s cílem omezit průvodcovství lidem bez kvalifikace. Jak uvádí server Novinky.cz, především v hlavním městě podle předkladatelů poskytují cizincům nepřesný nebo mylný výklad o české historii a památkách. Původně novela chtěla zařadit průvodcovské služby mezi vázané živnosti. „Problém je v nekvalifikovaném výkonu průvodcovských služeb, v poskytování nesprávných, nepravdivých či zavádějících informací. Je důležité zvýšit kvalitu cestovního ruchu a průvodcovských služeb,” řekla ve Sněmovně v listopadu předkladatelka návrhu a pražská radní Hana Marvanová.

Novinkou jsou průkazy

Průvodcem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která poskytuje skupině osob nebo jednotlivcům výklad o kulturním, historickém a přírodním dědictví země a současném životě v ní. Činnost průvodce může vykonávat pouze osoba, které byl vydán průkaz. Průvodce je povinen mít po celou dobu výkladu na území České republiky průkaz na viditelném místě svého oděvu a za splnění této povinnosti odpovídá osoba, která má právo provozovat průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu podle zvláštního právního předpisu. Na průvodce v budovách (například v muzeích nebo na hradech a zámcích) a v přírodních chráněných územích se povinnost vlastnit průkaz vztahovat nebude.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude žadatelům vydávat dva stupně národních průvodcovských průkazů. První stupeň bude vyžadovat pouhou registraci a druhý stupeň předpokládá odbornou kvalifikaci danou příslušným vzděláním. 

K dokladům prokazujícím odbornou způsobilost žadatele o vydání průkazu druhého stupně patří doklady o:

  • vysokoškolském vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii nebo cestovní ruch,
  • vyšším odborném vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
  • středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
  • středním vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
  • profesní kvalifikaci pro průvodce cestovního ruchu nebo
  • uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Pokud žadatel splní všechny podmínky stanovené zákonem, vydá mu ministerstvo do 30 dnů ode dne doručení žádosti průkaz. Ten je vydáván na dobu neurčitou a při změně vydá ministerstvo průvodci na jeho žádost nový průkaz. Ministerstvo pro místní rozvod povede seznam průvodců, kterým byl vydán přístup. Ten bude veřejně přístupný na jejich internetových stránkách a bude obsahovat jméno a příjmení průvodce, datum jeho narození a stupeň průkazu s datem jeho vydání. Podle ministerstva si tak lidé budou moci sami zvolit, jak kvalitního průvodce pro své potřeby využijí. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová uvádí, že průkaz budou potřebovat zhruba dva tisíce průvodců. 

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Poplatky za průkazy

Vydávání českého národního průkazu je zpoplatněno, a to 1000 korunami v případě průkazu prvního i druhého stupně. Za vydání průkazu obou stupňů po změně údajů zaplatí průvodce 200 Kč. Pokud bude průvodce potřebovat duplikát českého národního průkazu prvního nebo druhého stupně z důvodu jeho poškození, zničení, ztráty nebo odcizení, zaplatí 500 korun. 

Přehled poplatků spojených s průkazy
Úkon Cena
Vydání průkazu I. a II. stupně 1 000 Kč
Vydání nového průkazu kvůli změně údajů 200 Kč
Vydání nového průkazu kvůli ztrátě, poničení a podobně 500 Kč

Vláda České republiky v červnu schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj o pomoci poskytovatelům průvodcovských služeb, které postihla koronavirová krize. Novelu před pár dny schválil Senát a nyní čeká na podpis prezidenta. Nová úprava dočasně osvobodí žadatele o vydání průkazu od platby správního poplatku, a to až do konce února 2021, dodává Klára Dostálová s příslibem, že se ministerstvo zaměří na propagaci kvality služeb i v segmentu průvodcovských služeb. 

Termíny se posunou

Další změny z výše zmíněného návrhu se dotýkají termínů. Současná právní úprava po průvodcích v cestovním ruchu vyžaduje, aby si během posledních dvou měsíců roku 2020 požádali o vydání českého národního průkazu průvodce a začali tak průkaz užívat od 1. ledna 2021. To se ale změní. Žádat o vydání průkazu budou moci průvodci od ledna a povinnost průkaz nosit se posune až na březen, říká v závěru Klára Dostálová.

Anketa

Vybírali byste si průvodce podle jejich kvalifikace?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).