Hlavní navigace

Podnikáte, studujete a je vám méně než 26 let? Máte nárok na výhody

9. 7. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud je podnikateli méně než 26 let a denně studuje na střední škole, vyšší odborné škole nebo na vysoké škole v ČR, spadá do kategorie nezaopatřené dítě.

Mladým podnikatelům, kteří denně studují, mohou plynout různé výhody. 

Daňové záležitosti

V prvé řadě se jedná o daňové záležitosti. Jeden z rodičů si může uplatňovat daňové zvýhodnění. Stačí, když u svého zaměstnavatele předloží potvrzení o studiu. Pokud je více sourozenců, sleva na první dítě činí ročně aktuálně 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a 27 840 Kč za třetí a každé další dítě. 

Pokud si student vydělává, může jako každý občan ČR uplatnit slevu na poplatníka, která pro rok 2024 činí 30 840 Kč. Je úplně jedno, jestli ji bude čerpat každý kalendářní měsíc ve výši 1/12, nebo pouze v některých měsících, anebo ji využije zpětně až v daňovém přiznání. V každém případě má nárok uplatnit celou částku bez ohledu na počet dnů či měsíců výdělečné činnosti v roce. 

V případě zaměstnání, pokud svému zaměstnavateli student doloží nezaopatřenost (potvrzením o studiu) a měsíční příjem bude nižší než minimální mzda (18 900 Kč pro rok 2024), pak ani nebude uplatněn minimální vyměřovací základ pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění stanovený příslušnými právními předpisy. Pojistné bude spočítáno pouze z částky skutečné hrubé měsíční mzdy, čímž student ušetří. 

Totéž se samozřejmě týká i situace, kdy provozuje samostatnou výdělečnou činnost. Jako podnikatel též nemusí odvést pojistné na zdravotní pojištění z předepsaného minimálního ročního vyměřovacího základu. Pokud tedy dosáhne svým podnikáním vyměřovacího základu nižšího, spočítá si výši pojistného přímo z tohoto skutečného vyměřovacího základu.

Kdo je nezaopatřené dítě a proč nás to zajímá? Přečtěte si také:

Kdo je nezaopatřené dítě a proč nás to zajímá?

Nezaopatřenost a podnikání

Navíc pokud nezaopatřené dítě začíná s podnikáním, nemusí v prvním kalendářním roce platit pravidelné měsíční zálohy na pojistné a může pojistné uhradit souhrnně jednorázově až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ v následujícím kalendářním roce.

Pokud podniká, z titulu nezaopatřenosti může být samostatná výdělečná činnost považována za činnost vedlejší v souladu se zákonem o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. To s sebou přináší výhodu nižšího minimálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na důchodové pojištění než u činnosti hlavní. Letos činí rozdíl mezi těmito základy 100 248 Kč. Minimální vyměřovací základ v případě hlavní činnosti OSVČ je v letošním roce 158 292 Kč, čemuž odpovídá pojistné v celkové roční výši 46 224 Kč. 

U činnosti vedlejší s minimálním vyměřovacím základem 58 044 Kč je třeba uhradit roční pojistné alespoň ve výši 16 956 Kč. Rozdíl na pojistném tudíž činí 29 268 Kč ročně. Navíc pokud v rámci vedlejší činnosti nedosáhne příjem tzv. rozhodné částky (105 520 Kč pro rok 2024) v daném kalendářní roce, nemusí se vůbec účastnit důchodového pojištění.

Nezaopatřenost a zaměstnání

Nezaopatřenost může přinést i kladné body u zaměstnavatele, protože díky ní může i on ušetřit na sociálním pojištění. Zaměstnavatel má totiž nárok na slevu za zaměstnance v pracovním poměru, který je nezaopatřeným dítětem, pokud je zaměstnán na dobu kratší než standardních 40 hodin týdně, konkrétně 8 až 30 hodin. 

Platí tu však maximální možná hranice hrubého měsíčního příjmu tohoto zaměstnance u daného zaměstnavatele (v úhrnu), která činí 1,5násobek průměrné mzdy. Pokud bys si tedy student vydělal za měsíc u tohoto zaměstnavatele celkem více než aktuálně stanovených 65 951 Kč, slevu zaměstnavatel uplatnit nemůže.

Omezený je také úhrn vyměřovacích základů zaměstnance u tohoto zaměstnavatele připadající na 1 hodinu ze součtu všech zde odpracovaných hodin, a to maximálně 506 Kč v roce 2024. Při vyšší částce nebude sleva poskytnuta. Tato hranice je obecně dána 1,15 % průměrné mzdy. Za odpracovanou hodinu se v tomto případě považuje hodina, v níž zaměstnanec vykonával práci, ale také hodina, za kterou náleží náhrada mzdy/platu, a hodina a za kterou náleží započitatelný příjem poskytnutý za dobu pracovního/služebního volna. 

Přídavek na dítě

Pokud příjmy a příjmy dalších členů domácnosti nedosahují 3,4násobku životního minima této skupiny osob, pak si lze zažádat o přídavek na dítě. 

Pozor však na následující: I když student žije na jiné adrese než rodiče, například v podnájmu nebo na koleji, z pohledu zákona o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.) jsou rodiče a jejich zletilé nezaopatřené děti vnímáni jako společně posuzované osoby.

Dávka má tři různé výše v závislosti na věku dítěte. Čím je dítě starší, tím je dávka vyšší. Navíc je poskytována ve dvou výměrách – základní a zvýšená. Zvýšenou výměru, která je o 500 Kč vyšší než základní, získá rodina, v níž má alespoň jeden člen pravidelný měsíční příjem například ze zaměstnání (minimálně 4 860 Kč), z podnikání nebo pobírá dávku z nemocenského pojištění nebo je poživatelem důchodu. Úplný výčet možností je k dispozici v zákoně o státní sociální podpoře či na stránkách MPSV

Výhodou je, že do příjmů, jejichž výše je pro přiznání nároku na přídavek na dítě rozhodující, se nezapočítávají některé příjmy nezaopatřených dětí v domácnosti. Tím se šance na dávku zvyšuje. Jedná se o příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) nezaopatřeného dítěte. Pokud dítě podniká, nezapočítá se příjem za červenec a srpen, a to ve výši, která odpovídá alikvotní částce ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se rozhodný příjem zjišťuje. 

O přídavek na dítě lze zažádat na úřadu práce, ideálně online. Dávka je vyplácena pravidelně měsíčně.

Anketa

Pobíráte přídavky na dítě nebo jiné dávky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je externí redaktorkou serveru Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).