Hlavní navigace

Podnikatel může řešit spory i mimosoudně. Mediace hledá řešení v dohodě

25. 1. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Někteří to znají – táhlá jednání u soudu, několikeré protesty, stížnosti a odvolání, léta soudního popotahování. Ne všechny spory ale musí u soudu skončit. Podnikatel může totiž problém řešit i jinak. Rychleji a efektivněji ve smírčím řízení.

Soudní proces nemusí být vždy jedinou cestou, jak lze nalézt řešení sporu. Podnikatel se může přiklonit i k relativně jednodušší variantě, kterou představuje například smírčí řízení (mediace) nebo rozhodčí řízení (arbitráž). I když není mimosoudní řešení sporů v Česku zatím příliš vyhledávané, dají se jím řešit spory nejen se spotřebiteli (reklamace), ale také spory v rámci jednoho týmu zaměstnanců, mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo mezi společníky jedné firmy. U takových jednání je výsledkem oboustranně přijatelná dohoda, které v případě soudního procesu dosáhnout nelze. Čtěte více: Nemusíte chodit k soudu, můžete se obrátit na rozhodce

Mediace (smírčí řízení) – alternativní způsob řešení sporu, kdy se na bázi dobrovolnosti hledá prostřednictvím nezávislé osoby (mediátora) společné řešení, na kterém se shodnou obě strany.

Arbitráž (rozhodčí řízení) – alternativní způsob řešení majetkových sporů, kdy věc řeší rozhodce na základě souhlasu obou stran

Co je mediace?

Mediace (smírčí řízení) představuje alternativu soudního sporu. Na rozdíl od soudu se zde vše odehrává dobrovolně. Principem mediace je hledání vzájemně přijatelné, vyvážené a oběma stranami v budoucnu dobrovolně plněné dohody, charakterizuje stručně mediaci Karel Pešout z Mediační kanceláře Medecin. Mediace nemůže být zahájena, pokud byl podán podnět, soudní žaloba, nebo jiný zákonný prostředek k uplatnění práv. Čtěte více: eJustice – Na soud přes internet

Příklady sporů vhodných k řešení mediací:
  • Konflikt na pracovišti mezi kolegy, mezi nadřízeným a podřízeným (špatně odvedená práce)
  • Spory společníků
  • Spory mezi útvary podniku
  • Spory se spotřebiteli (reklamace zboží, spotřebitelské ú­věry)
  • Spory mezi podnikateli (odstoupení od kupní smlouvy, nedodání zboží)

Jak mediace probíhá?

Iniciativa řešit spor mimosoudně může vzejít z jedné, nebo i z obou „znesvářených“ stran. Mohou oslovit kontaktní místo, kde se jim dostane kvalifikované rady, jakým způsobem lze spor řešit (mediací či arbitráží), nebo se mohou obrátit přímo na některou mediační kancelář. Obě strany však musí do vyjednávání vstoupit dobrovolně.

Mediace se odehrává pod dohledem mediátora. Mediátor je školený profesionál, který nestranně vede a usměrňuje vyjednávání. Jeho hlavním úkolem je dovést obě strany ke vzájemné shodě, která je založená na vzájemném pochopení a vysvětlení problémů stran. Vyjednávání probíhá na sezení, které zpravidla trvá nejméně tři hodiny. Počet sezení není stanoven, záleží na charakteru sporu a ochotě účastníků se společně dohodnout. Pokud se strany nakonec nedohodnou, mohou věc předat do rukou soudu. Čtěte více: Pohledávky nemusí skončit u soudu, řešit je můžete i jinak

Cena za mediaci se různí. V rámci Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR je například zdarma. Týká se však především řešení konfliktů mezi podnikatelem a spotřebitelem. Pro ostatní spory uvádí Asociace mediátorů ČR na svých webových stránkách nejméně 1000 korunovou hodinovou sazbu. Náklady na mediaci pak doporučuje rozdělit mezi obě vyjednávající strany rovným dílem.

Setkali jste se již s pojmem smírčí řízení (mediace)?

Lidé nechtějí přebrat zodpovědnost

Mezi největší výhody, které mediace podnikatelům nabízí, řadí odborníci především rychlost a efektivitu. Spor lze totiž vyřešit i během několika málo sezení. Mediace může podnikateli uspořit čas, peníze a hlavně pomoci nalézt řešení, které není jednostranné a nevede k ukončení spolupráce ,na věčné časy’, potvrzuje business serveru Podnikatel.cz mediátor Václav Šmejkal. Často je také zmiňováno, že prostředí, v němž se mediace odehrává, je obvykle přívětivější a stranám nabízí mnohem více prostoru k vyjádření svých postojů a názorů na předmět sporu, stejně jako možnost pochopit protistranu. Čtěte více: Úsloví „jiný kraj, jiný mrav“ platí i pro obchodní jednání

Jenže lidé o mediaci zatím slyšeli málo. A ti, co slyšeli, či jí dokonce prošli, s ní až tak spokojeni nejsou. Z ankety Hospodářské komory ČR totiž vyplývá, že mimosoudní řešení sporu vůbec nepomohlo 41 procentům tazatelů (ankety se zúčastnilo téměř 400 tazatelů). Mediátorka Eva Vaňková si to vysvětluje po svém. Mimosoudní řešení sporů je nabídka účastníkům, aby převzali odpovědnost za svá rozhodnutí, což bohužel ne každý je připraven a ochoten udělat. Naivně se domnívají, že nějaká třetí osoba/autorita to za ně vyřeší, a pak jsou nespokojeni s výsledkem, tvrdí Vaňková. Příčinou bývá jejich nepřipravenost podívat se na předmět sporu očima druhé strany, doplňuje Karel Pešout.

CHP22 temata2

Nový zákon odlehčí soudům

O možnostech smírčího řízení se tak zatím příliš neví. Nemá v Česku tradici a ani právní úpravu. I když na té se v současnosti pracuje. Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech je nyní ve stádiu závěrečného dolaďování. Probíhají poslední revize textu ve spolupráci s členy Legislativní rady vlády, tvrdí business serveru Podnikatel.cz Jitka Zinke, mluvčí ministerstva spravedlnosti. Novela má však před sebou ještě dlouhou cestu. Aby se podle ní mohli podnikatelé a mediátoři řídit, musí projít všemi schvalovacími procesy (poslanecká sněmovna, senát, prezident). Čtěte více: Zákony 2010 – Leden bude ve znamení nejen „úsporného“ balíčku

Odborníci si od nového zákona slibují mnoho. Registrovaný mediátor se stane regulovanou profesí, soudní řízení bude možno po dobu mediace přerušit a už sám fakt, že tu bude jasný právní rámec upravující mediaci, napomůže etablování tohoto způsobu řešení sporů, doufá mediátor Václav Šmejkal. Také ministerstvo spravedlnosti vidí v mimosoudním řešení sporů svá pozitiva. Lze předpokládat, že dojde k odbřemenění soudů, z čehož plyne nejen dosažení úspor ve státním rozpočtu, ale i zrychlení soudních řízení, prohlašuje Jitka Zinke. Mediace tak v Česku podle Šmejkala čeká světlá budoucnost.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).