Hlavní navigace

Podnikatel si může pojistit horní končetiny, zahradní nábytek i nákup z e-shopu

25. 3. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pojištění pro podnikatele a malé firmy je celá řada a už neplatí, že by se jednalo jen o odpovědnost nebo majetek. Co dalšího pojišťovny nabízí?

Z hlediska potřeby pojištění je celkem jedno, čím se firma či živnostník zabývá. Pojištění potřebují všichni podnikatelé a živnostníci, bez ohledu na provozovanou činnost či výši obratu. Existují rizika, která ohrožují všechny firmy a každého podnikatele obecně, bez výjimky. Mezi ně patří jak živelní rizika, tak odpovědnosti za škody. Na druhé straně v souvislosti s určitým oborem podnikání jsou spojena speciální rizika. Vlastník výrobní firmy pravděpodobně doplní své pojištění o strojní rizika, provozovatel restaurace zase o odpovědnost za výrobek, konkretizuje Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v pojišťovně Kooperativa.

Co patří mezi netradiční pojištění?

UNIQA nabízí pojištění přerušení provozu MINI v rámci produktu Perfekt, které představuje zjednodušenou formu tohoto druhu pojištění pro případ náhrady stálých provozních nákladů a provozního zisku. Pojištění lze nastavit s ročním limitem plnění ve výši od 50 tisíc do 1 milionu Kč, pokrývá nahodilé ztráty v důsledku vzniku věcné škody (např. požár, výbuch, povodeň apod.). Tato varianta přerušení provozu je vhodná zejména pro malé podnikatelské subjekty (řemeslníci, drobné živnostníky, malé výrobní či obchodní provozovny) včetně těch začínajících. 

K dalším zajímavým pojištěním patří pojištění horních končetin. To se hodí pro živnostníky a profese, které se živí doslova rukama, tedy například kadeřnice, maséři, truhláři, ale také třeba lékaři. „Pojištění kryje případy jak úrazu, tak i onemocnění, které omezí hybnost a dosavadní schopnosti rukou a paží (revmatitida, tenisový loket, karpály atd.). Dále máme pojištění pro případ ztráty řidičského průkazu ze zdravotních důvodů – vhodné pro všechny kteří se živí jako šoféři, např. v důsledku progresivní oční choroby apod. Pojištěný dostává v případě pojistné události měsíční dávku ve výši až 9 000 korun, doplňuje tisková mluvčí UNIQA Eva Svobodová.

Pojišťovna Kooperativa například nabízí připojištění zkázy zásob. To nejčastěji využijí obchody s potravinami a pojišťovna jim bude hradit škody v případě poruchy chladicího zařízení nebo výpadku elektrické energie. Dále si u nich autobazary nebo autosalony mohou připojistit motorová vozidla s přidělenou registrační značkou, a to jako movité předměty – zásoby. Budou tak mít jistotu, že v případě jejich poškození v showroomu nebo na prodejní ploše získají od pojišťovny odpovídající náhradu. A například pojištění odcizení a vandalismu si mohou podnikatelé rozšířit také o zahradní nábytek, což je vhodné pro restaurace a jejich venkovní zahrádky, nebo lešení, to jistě ocení stavební firmy, dodává Radek Starosta.

Nejen podnikatelé si také mohou sjednat připojištění asistenčních služeb. Kooperativa nabízí dvě varianty, kdy v té základní získají klienti dva asistenční zásahy ročně, kde jim zajistí příjezd, práci technika spojenou s odstraněním nouzové situace a následně i základní úklid místa pojištění. Limit činí 5000 korun na jeden zásah. V rozšířené variantě pak klienti navíc mohou využít ještě i právní a daňovou asistenci v podobě telefonické konzultace nebo IT konzultace, včetně opravy nebo úpravy SW počítače prováděné IT technikem cestou vzdáleného připojení.

Roste důležitost kybernetických rizik

Pojištění asistenčních služeb nabízí také UNIQA, která v rámci těchto služeb nabízí kromě technické asistence také právní asistence a daňové poradenství nebo Kyber & IT asistenci. V rámci té nabízí například pomoc s odstraněním následků kyber útoku, zajištění prevence a kontroly počítače, právní zastoupení v případě poškození pověsti klienta na internetu a sociálních sítích, náhradu vzniklé škody při neúspěšném nákupu zboží na internetu nebo obnovu dat z paměťového zařízení. ČSOB Pojišťovna nedávno začala prodávat nové pojištění – pojištění odpovědnosti IT firem. Jedná se o pojištění pro tvůrce nebo správce IT softwarů, kteří by mohli chybou v naprogramovaném kódu nebo databázi způsobit škodu, vysvětluje tiskový mluvčí Petr Milata.

V produktovém portfoliu Maxima pojišťovny je přímo pojištění kybernetických rizik včetně pojištění odpovědnosti za GDPR, které pomůže se lépe vypořádat s následky v důsledku kybernetického útoku (obnova dat, přerušení provozu, ztráta zisku, unik osobních údajů, pokuty od ÚOOÚ, soudní spory). Toto pojištění je určené pro každou společnost, která se neobjede bez IT technologie, jako jsou intranety, webové nástroje, účetní evidence, provozní systémy a VPN (vzdálené přístupy). Právě přístupy VPN jsou v dnešní době největším tématem. Jedná se o zpřístupnění systému společnosti samotným zaměstnancem, který pracuje z domova (HO). Takové vzdálené připojení nese i svá rizika, nezabezpečené PC, nezabezpečená síť, vysvětluje David Balun, manažer podnikatelských rizik Maxima pojišťovny. Pojištění nezabrání kybernetickému útoku, ale pomůže podnikatelům s vypořádáním se s následky a uvedením do stavu před kybernetickým útokem.

Ve Slavia pojišťovně aktuálně pracují na tom, aby i živnostníkům co nejdříve nabídli unikátní službu – IT asistenci k podnikání. Počátkem roku ji přidávali ke každému pojištění občanského majetku a setkala se s velkým pozitivním ohlasem. Reagují tím na situaci, kdy se značná část našich životů a tedy i podnikání přesunula do online prostředí. Služba pro živnostníky bude ve dvou variantách, kdy ta „Základní“ pokryje nejčastější problémy, se kterými se živnostník může v rámci svého podnikání při kontaktu s IT technikou potkat. Patří mezi ně například zřízení firemních e-mailových účtů, založení úložiště dat, zapojení nové WiFi/routeru nebo kontrola zabezpečení PC. V rozšířené variantě služba poskytuje výhody prakticky externího IT pracovníka, kterého často podnikatel k dispozici nemá. Služba nabídne například pomoc se zprovozněním a údržbou EET, záchranu dat ze zařízení, pomoc se zprovozněním webových stránek, podporu a konzultaci při instalaci a nastavení IT techniky nebo reinstalaci Windows/ovladačů, vyjmenovává Ladislav Bělina, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

skoleni_27_5

Podle Radka Starosty se předpokládá, že význam pojištění kybernetických rizik bude v budoucnu srovnatelný například s pojištěním motorových vozidel. Renata Čapková, tisková mluvčí z České podnikatelské pojišťovny, uvádí, že jako specifikum této doby se poměrně často objevují dotazy na připojištění převzatých zásilek, protože spousta provozoven místo své hlavní činnosti funguje jako výdejní místo třeba pro Zásilkovnu. Dále se podle ní výrazně zvýšila poptávka po pojištění své odpovědnosti jako kurýra za škody vzniklé na převážené věci (například pro rozvoz potravin). Ani jedno ale není nějaký nový produkt, spíše nová potřeba trhu využívat běžně dostupné a již dlouho existující produkty, podotýká.

Partner seriálu

 

Nové pojištění malých a středních podnikatelů TREND od Kooperativy je srozumitelný a flexibilní produkt, který podnikatelům přináší komplexní pojistné řešení. V soutěži Zlatá koruna se stal produktem desetiletí a chrání firmy i před nebezpečími jako je zkáza zásob, pojištění nedokončené stavební výroby, či připojištění pro vodné stočné. Přibylo i připojištění asistenčních služeb.

Na trhu s pojištěním je málo změn

Petr Milata zmiňuje, že nová pojištění jdou ruku v ruce s vývojem digitalizace a robotizace a začínají tak přibývat právě na poli IT. To je budoucnost a pojišťovny na to budou muset reagovat. Chytré domácnosti a stejně tak digitální ovládání výrobních procesů je mimořádně efektivní, ale mimořádně náchylné k vytvoření chyby, tyto chyby pak mohou generovat ztráty, které bude muset někdo nahradit, popisuje. Nová pojištění většinou přibývají s tím, jak se mění legislativa. Zákonodárci totiž občas vloží do zákona povinnost být pojištěn. Za rok 2020 se to dotklo realitních makléřů a znalců, doplňuje Renata Čapková.

Podle Evy Svobodové je v posledních letech nabídka po rizikových částech pojištění na trhu poměrně stabilní a zvyšuje se poptávka po doplňkových službách (asistenční služby). Ty se mohou stát konkurenční výhodou při podrobném porovnání pojišťoven. UNIQA nenabízí jen služby pro krizové situace a stav nouze, nýbrž řadu užitečných úkonů i pro běžné karamboly nebo nesnáze, kterými podniky procházejí běžně během provozu. Navíc sehnat dnes šikovné řemeslníky je nesnadné – a UNIQA je dodá v krátkém čase a s garancí za jejich práci, dodává.

Ladislav Bělina zdůrazňuje, že to, co se mění, je spíše hodnota majetku firem a výše nároků škod, jenž poškození uplatňují vůči podnikatelům, kteří svou činností způsobili nějakou škodu. Podnikatelé by se tedy měli zajímat, pokud jsou pojištěni, zda je jejich pojistná ochrana aktuální a reflektuje skutečnou hodnotu majetku firmy, a pokud pojištěni nejsou, tak zda případná ztráta již není natolik významná, že by o zřízení pojištění již měli začít přemýšlet. U pojištění odpovědnosti pak zvážit, zda limity pojistného plnění sjednané v případném pojištění nejsou nastaveny nízko, a tedy nedostatečně pro dnešní dobu, upřesňuje. Rozhodně by se podnikatelé ani v této době neměli nechat unášet snahou ušetřit na pojistném za cenu omezení rozsahu pojistného krytí, doplňuje dále Radek Starosta.

Novinky v nabídce

Každého podnikatele ohrožuje více rizik než běžného občana a jedna nepříjemná událost mu dokáže způsobit mnoho problémů, proto v Allianz v následujících týdnech představí novinku v podobě produktu Moje Firma. Ten je ideální pro malé a střední podnikatele, kteří mají potřebu ochránit svůj nemovitý i movitý majetek určený k provozování podnikatelské činnosti, a zároveň se chtějí zabezpečit proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou např. živelní pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže. Dále se chtějí pojistit pro případ, kdy by způsobili škodu nebo nemajetkovou újmu někomu jinému a vznikla by jim povinnost tuto škodu nebo nemajetkovou újmu nahradit. Na jedné pojistné smlouvě si klient může pojistit: budovu, movité věci, odpovědnost i asistenční služby. Tento produkt nabídneme ve čtyřech balíčcích – od základního Komfort, přes Plus a Extra až po komplexní Max. Proces sjednání je navíc plně automatický, rychlý a přehledný, popisuje Kateřina Ikráthová, specialistka interní a externí komunikace z Allianz pojišťovny.

V nabídce Slavia pojišťovna je novinka od podzimu minulého roku, a to pojištění Živnostník. Celý produkt byl postaven tak, aby odpovídal nárokům dnešní doby. Smlouvu lze sjednat kompletně bezpapírově online, smlouva vzniká zaplacením pojistného a klient všechny dokumenty obdrží do emailu. Produkt je nastavený tak, aby výběr správné varianty byl srozumitelný i pro úplného laika. Některé profese mají dokonce předem nadefinované balíčky, které nejlépe reflektují potřeby pojištění těchto profesí, podotýká Ladislav Bělina.

Jaké pojištění nabývá na významu?

Podle Renaty Čapkové většího významu nabývá pojištění majetku, protože pokud nedochází k běžnému provozu podnikatelské činnosti a běžné údržbě, nepoužívané stroje pak mají tendenci při opětovném spuštění k vyšší poruchovosti (např. opětovné zapnutí tepelného čerpadla po dlouhé odstávce). Ladislav Bělina zase vyzdvihuje pojištění odpovědnosti. V současné situaci má totiž mnoho podniků „hlouběji do kapsy“ a v případě, že by např. svému zákazníkovi způsobily při své, byť třeba i omezené, činnosti nějakou škodu, tak nést tuto škodu z vlastních firemních finančních rezerv je málo představitelné, v krajním případě to může být až likvidační. Přenést toto riziko na pojišťovnu, za přiměřenou cenu pojistného, je správný krok a podnikatelé se o tyto možnosti zajímají i v současnosti, zdůrazňuje.

V současné době je na trhu poptávka po přerušení provozu provozoven z důsledku všeobecných vládních nařízení. Jak vysvětluje Eva Svobodová, takové pojištění vzhledem k rozsahu rizika není nabízeno, neboť nejde o nahodilou událost ve smyslu primárně vzniklé věcné škody (např. požáru na jednom místě či v širším případě například povodně). Takové plošné krytí, jaké by odpovídalo současné globální pandemii, nemůže poskytnout ani mimořádně silná pojišťovna. Ani zajišťovny by k tomu nekryly pojišťovnám záda, protože takovou kapacitu nemají ani tito globální hráči. K tomu by bylo zapotřebí spojení s veřejným sektorem, který by garantoval plnění od určité úrovně, do níž by naopak chránila podnikatele pojišťovna. To vše je ovšem v rovině teoretických debat. Nadále tak podstatnou část zájmu drží zejména pokrytí škod ze živlu, havárie vodovodu nebo odcizení, které mohou nastat i v provozovnách, které po uzavření nejsou pod pravidelnou kontrolou. Příhodně je také pojištění nahodilého poškození elektronických zařízení s celorepublikovou územní platností (např. notebooky na home office), popisuje v závěru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).