Hlavní navigace

Podnikatel v insolvenci s dluhy na pojistném. Jak postupuje zdravotní pojišťovna

31. 10. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Podnikání skončilo insolvencí a dluhy na zdravotním pojištění. Dlužné pojistné uhrazeno být musí, penále je ale možné prominout. Čtěte za jakých podmínek.

Podnikatel, povinný k platbě zdravotního pojištění, musí odvádět pravidelné zálohy na pojistné. Pokud se tak z jakéhokoli důvodu neděje, zdravotní pojišťovna po něm vymáhá jak dlužné pojistné, tak i příslušné penále. To činí za každý kalendářní den 0,05 % dlužné částky. Plátce pojistného má možnost zažádat o prominutí penále, žádosti však nelze vyhovět ve třech případech:

  • má-li ke dni rozhodování dluh na pojistném
  • byl na něho podán insolvenční návrh
  • vstoupil do likvidace.

Penále se podle zákona nepředepíše, pouze nepřesáhne-li v kalendářním roce 100 Kč.

Podání žádosti o prominutí penále

Ihned při řešení nedoplatku na pojistném má živnostník možnost požádat o prominutí pokuty na veřejné zdravotní pojištění. Písemnou žádostí se obrátí na pojišťovnu o snížení či prominutí penále. V žádosti musí napsat všechny podstatné důvody mající vliv na neuhrazení dluhu (např. v případě, že mu vykradli sklad, je dobré přiložit zprávu policie…). Tuto žádost však musí podat v 15denní lhůtě od písemného doručení platebního výměru. Pokud není s pojišťovnou sepsána dohoda o splátkách a pojistné nebude uhrazeno, nemůže pojišťovna této žádosti ze zákona vyhovět.

Čtěte také: Zdravotní pojišťovny dluhy neodpouštějí. Nikdy a nikomu

Zdravotní pojišťovna, pokud na základě povinných kontrol placení pojistného odhalí dluh na pojistném, písemně informuje plátce. Jak upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý, komplikací může být, pokud si plátce poštu nevyzvedne nebo ji pojišťovna zasílá na nesprávnou adresu: Doporučujeme co nejdříve navštívit příslušné pracoviště pojišťovny, zjistit si aktuální výši dlužného pojistného a penále a situaci řešit, např. žádostí o splátkový kalendář.

Kontrolujte také datové schránky

Zdravotní pojišťovny na krátkodobé dluhy upozorňují OSVČ například prostřednictvím SMS nebo emailem. Některé zdravotní pojišťovny se na dluhy snaží upozorňovat i zaměstnavatele. Na rozdíl od upomínek pro OSVČ však většinou zasílají upozornění do datových schránek.

Psali jsme: Vybírejte své datové schránky, můžete v nich najít upozornění na dlužné pojistné

Třeba Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) zasílá informaci o krátkodobých dluzích zaměstnavatelům do datových schránek formou „Výzvy k úhradě dlužného pojistného“ už 3 roky. Výzvu zasíláme ještě předtím, než začneme řešit dluhy pomocí výkazu nedoplatků. Jedná se dluhy které jsou „mladé“ a současně nejsou vyšší než 5000 Kč, prozradil už dříve serveru Podnikatel.cz Mario Böhme, vedoucí odboru zdravotních programů a marketingu OZP.

Podobně postupuje také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Zaměstnavatelé jsou průběžně upozorňováni na neuhrazené pojistné a případně vyčíslené penále. Tyto výzvy jsou zasílány do datových schránek, pokud je mají zaměstnavatelé zpřístupněné. Pokud není k dispozici datová schránka, zasílá ČPZP výzvu písemně na adresu plátce, uvedla už dříve serveru Podnikatel.cz Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Promlčení dluhu na zdravotním pojištění

V případě možnosti promlčení dlužného pojistného včetně penále je podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění § 16 lhůta deset let. 

(1) Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

(2) Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).