Hlavní navigace

Podnikatel v Londýně: světák nebo pitomec?

5. 12. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Úspěšnou podnikatelkou či úspěšným podnikatelem chce být každý, kdo naskočí do podnikatelského vlaku. Úspěch se neměří jen prodanými výrobky, ale také absencí bolesti hlavy a zad. Lepší než inovace může být nakonec terapie.

Dnešní podnikatelka a podnikatel žijí ve světě návodů a příruček. Návodů k použití i chování. Vědí, jak spustit počítač, umí obsluhovat mobilní telefon nebo řídit auto. O anatomii těch věcí však často jen něco mlhavě tuší nebo neví zhola nic, pokud nejsou specialisty v daném oboru. V knihkupectví či na internetu seženou mnoho příruček a návodů na to, jak šťastně žít, úspěšně podnikat, vydělat peníze, zorganizovat si efektivně čas, být sexy, sám sobě psychologem nebo sebevědomou ředitelkou. Nerozumí věcem, protože je jednoduché je ovládat podle návodu a občas nerozumí sami sobě, protože vždycky jsou po ruce dobré rady, které je ochrání před nutností jít na dřeň vlastní osobnosti a poznat sebe sama. Jejich vztah ke světu je jiný, když neví, jak je svět „udělaný” a jak funguje. Stejně tak mají jiný vztah k sobě samému, když neví, jak jsou „udělaní” a jak fungují – v širokém slova smyslu.

Řada lidí ví, co je to mezilidská komunikace, ale neumí komunikovat sami se sebou. Být sami se sebou v kontaktu. Vlastně triviální odpovědí na otázku Jak se úspěšně prosadit?, známou navíc už z antické filozofie, je: Poznat sám sebe. Být k sobě nemilosrdně upřímný. Vědět, co chci, jaké vyznávám hodnoty, jaké jsou moje priority, co jsem ochotný obětovat, co umím a co ne a kde je tedy nutné na sobě zapracovat. Vidět sama sebe reálně a být v kontaktu s realitou, mít reálné cíle. A pak i s realitou těch druhých. Což nepopírá nutnost snít, rozvíjet fantazii a vlastní vize. Čtěte více: Podnikatelský plán: Jeden z pilířů úspěšného podniku

To jsou myšlenky vyvolané konferencí Jak se úspěšně prosadit?, která byla součástí projektu MUŽ (Manuál úspěšné ženy) a nad kterou přijala záštitu Eliška Hašková Coolidge. Poznatky, které na konferenci řečníci prezentovali, však není nutné zužovat na ženy a mohou být užitečné pro podnikatelky a podnikatele nerozdílně.

Vyvážený mix měkkých a tvrdých dovedností

Aktivní, motivovaná, rozhodná a vytrvalá osobnost, která dokáže pracovat s informacemi a vyhodnocovat je a „má nos” na schopné lidi, kterými se obklopí, asi bude úspěšnějším podnikatelem nebo úspěšnější podnikatelkou, než nerozhodný lenoch, který si nedokáže na internetu vyhledat potřebné zákony a vše, co spadá pod soft skills (měkké dovednosti) mu činí nepřekonatelné potíže. Čtěte více: Rysy podnikatele

Soft skills (měkké dovednosti) = vlastnosti, které nesouvisejí s kvalifikací, ale spíše s osobnostními předpoklady; patří sem například komunikační dovednosti, schopnost empatie (vcítění), schopnost nadchnout spolupracovníky nebo reflektovat své chování apod.

Hard skills (tvrdé dovednosti) = znalosti, fakta, kvalifikace.

Prosadí se nejspíš ti, kteří jsou schopní měkké a tvrdé dovednosti efektivně kombinovat a jsou sebevědomí.

Selhat může psychika i tělo

V cestě za úspěšným prosazením se vystupují překážky. Psychické, somatické či psychosomatické – v této souvislosti například známý vliv stresu či přepracování na organismus a jeho fyzické potíže jako třeba bolest hlavy a zad. Překážky vyplývající ze špatného vystupování a sebeprezentace podnikatele – těžko někoho přesvědčí podnikatel zhroucený za jednacím stolem, žmoulající si dvě hodiny rozpačitě ucho a šeptající si pod vousy, byť by jeho obchodní nabídka byla sebegeniálnější. Překážkou je také nechuť dále se vzdělávat. Čtěte více: Vzdělávací kurzy: Nevyhazujte peníze zbytečně!

Anketa

Pociťujete již ve svém podnikání konec tučných let?

Příklady táhnou

Sonia Slavtcheva, která pochází z Bulharska a prošla jako finanční ředitelka několika velkými nadnárodními společnostmi, na sebe v materiálu z konference prozrazuje: Největší tým pod mým vedením čítal 400 lidí. A také to, že největší transakce, kterou uskutečnila, byla v úctyhodné výši 2,2 miliardy dolarů. Proto stojí za to jí naslouchat.

Co podle Slavtchevy podmiňuje úspěch? Zdravě riskovat. Chopit se změn se vším, co přinášejí. Poučit se z každé situace a od každého člověka. Tvrdě pracovat.

Stanovte si měřitelné cíle, doporučuje dále Sonia Slavtcheva a přidává příklad. Za rok chci umět anglicky – to není dobrý cíl, protože se bude těžko měřit. Za rok si chci ve své oblíbené londýnské restauraci objednat večeři a přelouskat při ní titulku The Times – to je dobrý cíl, protože jasný a dobře měřitelný. Pro motivaci je také dobré představit si, jaké to bude dosáhnout vytyčeného cíle. V tomto konkrétním případě si český podnikatel v Londýně bude připadat jako světák a ne jako pitomec. Čtěte více: Jsou čeští podnikatelé Neználci nebo Všeználci?

Její rady jsou vlastně až banální, kdyby nebyly pravdivé a nedokazovaly, že i tady je v jednoduchosti síla. Buďte pozitivní. Oddělujte pracovní a soukromé vztahy. Přijměte takovou práci, o které jste přesvědčeni, že jí můžete prospět. Mějte rádi svou práci a dělejte to, co máte rádi.

Být silný, mluvit a přesvědčit

Síla vlastní osobnosti je jedna stránka mince. Na opačné straně je schopnost přesvědčit partnery při komunikaci. Pomocníky jsou řeč těla, rétorika. Jde o to prodat službu, produkt, ale vlastně i sama sebe jako podnikatele, který si zaslouží důvěru a peníze protistrany; jakýsi self-marketing.

Když někdo umí psát, znamená to, že umí psát i romány? Všichni víme, že to takhle automaticky nefunguje. Přesto se mnozí lidé domnívají, že když umějí mluvit ve smyslu „dorozumějí se mluvenou řečí”, mohou bez rizika mluvit na veřejnosti. I když nevědí jak, protože jim chybí řečnické dovednosti získané vzděláním a praxí, a dokonce v sobě nemají ani dostatek vnitřního náboje, který by jim pomohl k úspěchu, píše Alena Špačková v předmluvě příručky Moderní rétorika.

Cloud 22 temata

Není mluvit jako mluvit a podnikatelka či podnikatel, kteří obchodují, prezentují sebe a své výrobky nebo služby a chtějí prodávat a být úspěšní, by měli být velmi dobrými řečníky.

Manuál úspěšného podnikatele?

Úspěšný podnikatel je když… Představa o úspěchu je individuální a manuálů i „manuálů” je na trhu dost a dost. Nicméně je jisté, že po sté inovaci výrobku, jehož prodej stále pokulhává, může být pro podnikatele efektivnější návštěva psychoterapeuta, koučink nebo absolvování kurzu rétoriky než ponor – na pokraji sil, s intenzivním pocitem neúspěchu a úpornou bolestí zad – do stéprvní inovace. Čtěte více: Inovace – zbytečný přepych?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).