Hlavní navigace

Podnikatelé a firmy mohou získat peníze ze zelených úvěrů. Máme jejich přehled

2. 10. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zvýhodněné úvěry na takzvané zelené investice nejsou výsadou jen osobního financování, ale mohou je využít i podnikatelé a firmy.

Stále častěji se mluví jak o alternativních zdrojích energie, tak o lepším přístupu k životními prostředí. Tomuto trendu jdou naproti také bankovní instituce nabízející podnikatelům a firmám úvěry, které jim mohou pomoci například s prospěšnými investicemi a změnami.

Od září je možné žádat o úvěry z Národního plánu obnovy

Podřízený úvěr NPO je název zvýhodněného podřízeného úvěru nabízeného Národní rozvojovou bankou. Jak je uvedeno ve výzvě, cílem této podpory je posílit investiční aktivity a konkurenceschopnost malých a středních podniků a umožnit jim realizaci podnikatelských projektů přispívajících k plnění klimatických cílů a zelené transformaci.

Program je určen pro živnostníky, malé a střední podniky působící v oblastech:

 • výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů,
 • informační a komunikační činnosti,
 • zpracovatelský průmysl,
 • stavebnictví,
 • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi,
 • výzkum a vývoj a další.

Úvěr je možné využít na pořízení dlouhodobého majetku a zároveň se musí jednat o podporovanou aktivitu vzhledem ke splnění tzv. klimatického koeficientu.

Může se jednat o:

 • pořízení nových či repasových strojů, zařízení, technologií,
 • pořízení budov určených k podnikání (např. výrobní areály, skladovací haly, administrativní budovy, provozovny apod.),
 • technické zhodnocení budov určených k podnikání (tj. přístavba, nástavba, rekonstrukce, modernizace apod.)
 • pořízení pozemků,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (jako odepisovatelný majetek, např. software, licence apod.).

Na výzvu je plánováno alokovat 825 milionů korun s tím, že minimální výše úvěru je milion korun a maximum pak až 100 milionů korun pro podporované aktivity s klimatickým koeficientem 100 % a až 40 milionů korun pro podporované aktivity s klimatickým koeficientem 40 %. Podmínkou poskytnutí tohoto zvýhodněného podřízeného úvěru je podmíněno čerpáním minimálně ve stejné výši takzvaného seniorního úvěru od spolupracující finanční instituce. Tento úvěr je poskytován dle podmínek příslušné finanční instituce, přičemž maximální doba splatnosti je stanovena na 14 let (minimálně o 1 rok kratší než podřízeného úvěru NRB), uvádí dále Národní rozvojová banka.

Parametry podřízeného úvěru

Název úvěru Banka Výše úvěru v Kč Výše úvěru v procentech Doba splatnosti Odklad splátek Úrok Poplatky
Podřízený úvěr – NPO Národní rozvojová banka 1–100 mil. Kč 45 % až 15 let 3 nebo 5 let* 0 % a 3 %** 0 Kč

* U projektů s klimatickým koeficientem 40 % může být poskytnut odklad splátek maximálně na 3 roky, u projektů s klimatickým koeficientem 100 % pak až na 5 let

** Úvěr je poskytován jako bezúročný, ale po splacení seniorního úvěru je nesplacená část podřízeného úvěru po zbývající období úročena 3 % p. a.

MONETA financuje energeticky úsporné projekty

MONETA Money Bank nabízí živnostníkům a firmám úvěr ve výši od 40 000 Kč do 2,5 milionu korun. Není zde potřeba ručení nemovitostí a možnost předčasné splátky nebo splacení úvěru ve výši dotace je zdarma. Je zde fixace úrokové sazby v rozmezí 3 až 10 let s atraktivní úrokovou sazbou od 5,9 % ročně.

Co je možné financovat:

 • fotovoltaické projekty,
 • tepelná čerpadla,
 • hydroelektrárny,
 • zateplení budov a systémy vytápění,
 • elektromobily a dobíjecí stanice,
 • instalace úsporného osvětlení.
Plánujete ve firmě změnu prospěšnou životnímu prostředí? Využijte na to dotace Přečtěte si také:

Plánujete ve firmě změnu prospěšnou životnímu prostředí? Využijte na to dotace

Raiffeisenbank nabízí úvěry na fotovoltaiku a úspory energií

Raiffeisenbank nabízí firmám dva typy takzvaných zelených úvěrů. Jeden je určen na fotovoltaiku a druhý na úspory energií. První zmíněný je do výše 100 % investice, jeho splatnost je možné rozložit až na 15 let a banka zde zafinancuje i související technologie. Financování nabízí v českých korunách, ale také v eurech nebo amerických dolarech a součástí je také dotační poradenství a technické řešení od partnera banky.

Úvěr na úspory energií představuje pomoc s financováním a realizací projektu na snížení energetické náročnosti. Banka uvádí, že zájemcům z řad firem zdarma vypracuje základní analýzu přijatelnosti dotace a kolik energií a financí projektem uspoří. Výše úvěru je až 25 milionů korun nebo ekvivalent v eurech nebo amerických dolarech s tím, že na základě individuálního posouzení je možné požádat také o vyšší částku.

Projekty, na které lze čerpat dotace, jsou:

školení - konsolidační balíček

 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
 • výměna energeticky neefektivních strojů, osvětlení budov,
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, tepelná čerpadla, malé vodní elektrárny apod.,
 • využití odpadní energie ve výrobním procesu.

Větší firmy si mohou sjednat úvěry od Komerční banky

Střední a velké firmy mohou využít nabídky udržitelného financování v Komerční bance. Jednou z možností je například Fotovoltaika za korunu určená pro ty, kteří mají objekty s odběrem elektřiny 200 MWh/rok a více. Na investice do environmentálně šetrných staveb, obnovitelných zdrojů energie, projektů v oblasti nakládání s vodou či odpady a další aktiva, která šetří životní prostředí, se hodí Green Loan – Zelený úvěr. Jedná se o účelově vázané financování projektu, který je environmentálně šetrný nebo přínosný a proces jeho realizace se řídí mezinárodní metodikou. Komerční banka na tyto úvěry nabízí možnost zvýhodněné úrokové sazby a zmiňuje tyto příklady projektů: obnovitelné zdroje energie, zvýšení energetické účinnosti, prevence a snížení znečištění, čistá mobilita, udržitelné nakládání s vodou a odpadními vodami, adaptace na změnu klimatu, cirkulární ekonomika, úsporné budovy apod.

Možnost zvýhodněné úrokové sazby je také u investičního úvěru na udržitelné projekty. Také se jedná o účelově vázané financování projektu, který má přínos environmentální, sociální nebo kombinuje obojí a k příkladům patří: FVE, úsporné budovy, nízkoemisní mobilita, obnovitelné zdroje energie, včetně výroby zařízení pro OZE, čističky a kanalizace, projekty cirkulární ekonomiky, projekty ve vzdělávání, zdravotnictví či sociálních službách a řada dalších. Podobným produktem je provozní úvěr vázaný na cíle udržitelnosti. Je vhodný na delší období a funguje tak, že za dosažení cílů udržitelnosti získá společnost od banky bonus v podobě nižší úrokové sazby.

Přehled parametrů zelených úvěrů

Název úvěru Banka Výše úvěru Doba splatnosti Úrok
Green Loan – Zelený úvěr Komerční banka neuvedeno neuvedeno neuvedeno
Investiční úvěr na udržitelné projekty Komerční banka neuvedeno neuvedeno neuvedeno
Úvěr na fotovoltaiku Raiffeisenbank až 100 mil. Kč až 15 let neuvedeno
Úvěr na úsporu energií Raiffeisenbank až 25 mil. Kč až 15 let neuvedeno
Úvěr vázaný na cíle udržitelnosti Komerční banka neuvedeno neuvedeno neuvedeno
Zelený Express Business MONETA Money Bank 40 000 až 2,5 mil. Kč až 15 let od 5,9 %

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).