Hlavní navigace

Podnikatelé, diskutujte o vzdělávání v Česku

12. 5. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zapojuje do veřejných konzultací. Občané tak mají na jeho webových stránkách možnost diskutovat o podobě terciárního vzdělávání v Česku, tedy o vzdělávání vysokém a vyšším odborném. Ministerstvo totiž v této oblasti vypracovalo strategický dokument Bílá kniha terciárního vzdělávání. Tato diskuze startuje 12. května.

Bílá kniha reaguje na měnící se požadavky společnosti na vysoké školství. Řeší rámec a podmínky, za nichž bude toto terciární vzdělávání probíhat. A řeší je komplexně, takže se zabývá jak otázkami souvisejícími s řízením vysokých škol a jeho změnami, propojením výzkumu a vývoje s vysokými školami, tak finanční podporou studentů atd. Pokud by se tedy měla započatá veřejná debata o Bílé knize zúžit toliko na diskusi o případném zavedení odloženého školného, považoval bych to za bagatelizaci práce celého týmu, který se na vzniku Bílé knihy podílel. Už proto, že školné nehraje v textu Bílé knihy nijak zásadní roli a tato vláda – v souladu se svým programovým prohlášením – školné nezavede, informuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Aktuálně probíhá na stránkách ministerstva diskuze týkající se českého vzdělávání v kontextu celé Evropské unie. Veřejnost má možnost vyjádřit se k následujícím otázkám:

  1. Přispívá Evropská unie k podpoře a rozvoji vzdělávání/vzdělání v ČR? Jaké největší přínosy vidíte v zapojení ČR do evropské spolupráce ve vzdělávání?
  2. Jaká témata by měla být v budoucnosti řešena na úrovni EU? Jaké aktivity by se měly dle Vašeho názoru v EU rozvíjet?
  3. Na jaké cíle a priority by se měl zaměřit Boloňský proces po roce 2010? Tzn., jakým způsobem by mělo být rozvíjeno vysokoškolské vzdělávání v Evropě?
  4. V jakém smyslu lze považovat partnerství mezi školami a podniky/zaměs­tnavateli za klíčové téma pro ČR i celou EU? Jaké aktivity by měly být v rámci partnerství škol a podniků/zaměs­tnavatelů v budoucnu podporovány? Jaká může být přidaná hodnota Evropské unie v této oblasti?

V současnosti také probíhá veřejná diskuze v jiné oblasti – veřejnost se může vyjádřit k podobě herního zákona na pro to speciálně spuštěných webových stránkách www.hernizakon­.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).