Hlavní navigace

Podnikatelé mohou žádat o Covid Nepokryté náklady. Podmínkou je 50% pokles tržeb

19. 4. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes spustilo příjem žádostí o dotace v programu Covid Nepokryté náklady.

O prostředky mohou žádat podnikatelé, kterým klesly tržby alespoň o 50 %. Covid Nepokryté náklady nelze kombinovat s novým kompenzačním bonusem ani s programem Covid 2021.

Covid Nepokryté náklady spuštěn

Od dnešních 9 hodin lze prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO žádat o dotace v rámci programu Covid Nepokryté náklady. Žádosti půjde podávat až do 19. července 2021. Podpora je poskytována ve formě dotace na způsobilé výdaje za rozhodné období (od 1. ledna 2021 do 31. března 2021). Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. U podnikatelských subjektů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku jde o 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. Podpora může činit maximálně 40 milionů korun na jednoho žadatele.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Nepokrytými náklady se rozumí ztráta, snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty. Jak má přesně Upravený výkaz zisku a ztrát vypadat, je definováno v Příloze 2 Výzvy.

skoleni_30_9

Kdo může žádat?

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. Podnikatel dále musí splnit podmínku, že mu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby o 50 %. Srovnávají se tržby od 1. ledna do 31. března 2021 s tržbami od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, nebo s tržbami od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 (podnikatel si mohou vybrat).

Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal OSVČ) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. Žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v průběhu období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, tak v průběhu období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 utlumena v důsledku relevantní skutečnosti (například mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, přerušení provozování živnosti z důvodu dlouhodobé nemoci či jiné podobné překážky), si jako srovnávací období může zvolit období od 1. ledna do 31. března bezprostředně předcházející této skutečnosti, nebo kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).