Hlavní navigace

Podnikání a rodičovská dovolená jdou skloubit bez problémů

4. 2. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené často řeší otázku, jestli začít podnikat nebo se k předchozímu podnikání vrátit. Strach o ztrátu příspěvku není u rodičovské dovolené na místě. Ovšem podnikat na mateřské a zároveň pobírat dávku možné není. Podnikatelky navíc nemusí na mateřské dostat nic.

Pokud matky mluví o podnikání na „mateřské”, používají toto označení často obecně pro dobu, kdy jsou s dítětem doma. To je však poněkud zavádějící. Je tedy v první řadě třeba rozlišit:

 • mateřskou dovolenou, se kterou souvisí peněžitá pomoc v mateřství a která se týká až na zákonné výjimky pouze matek
 • a rodičovskou dovolenou, se kterou souvisí rodičovský příspěvek a která se týká matky nebo otce

Z hlediska podnikání totiž pro obě dovolené platí naprosto jiný režim.

Podnikání na mateřské dovolené

Nárok na mateřskou dovolenou 28 týdnů v případě jednoho dítěte nebo maximálně 37 týdnů po porodu dvou a více dětí má obecně pouze matka. Otec jen v nestandardních případech přesně vyjmenovaných v Zákoně číslo 187/2006, o nemocenském pojištění. Pokud není zaměstnaná, ale pracuje na živnostenský list jako OSVČ, může nastat v případě peněžité pomoci v mateřství zádrhel.

Na rozdíl od zaměstnankyně nemá totiž matka podnikatelka na peněžitou pomoc v mateřství, která spadá pod dávky nemocenského pojištění, nárok automaticky. Pro výplatu dávky musí splnit u České správy sociálního zabezpečení několik podmínek:

 1. OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost
 2. musí mít zaplacené pojistné na nemocenské pojištění
 3. její účast na nemocenském pojištění musí trvat alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem

Z první podmínky pak jednoznačně vyplývá:

 • pokud matka podniká, nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství
 • pokud matka pobírá peněžitou pomoc v mateřství a začne podnikat, ztrácí na tuto dávku nárok
Souběh mateřské dovolené (respektive pobírání peněžité pomoci v mateřství) a podnikání tedy není možný. 

To potvrzuje pro business server Podnikatel.czŠtěpánka Filipová, tisková mluvčí ČSSZ: „Mimo jiné platí, že OSVČ proto, aby mohla dostávat peněžitou pomoc v mateřství, nesmí ve stejné době vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.”

Nemocenské pojištění

Dále se podnikatelka peněžité pomoci v mateřství nedomůže, pokud neměla řádné nemocenské pojištění nebo ho pravidelně neplatila. Platba nemocenského pojištění není sice pro OSVČ povinná. V případě podnikatelek, které plánují mateřství, ji však lze jednoznačně doporučit. Měsíční rozpočet totiž nijak výrazně nezatíží. Pro rok 2008 je minimální měsíční odvod na nemocenské pojištění pro OSVČ pouhých 238 Kč. „Doba pojištění je stanovená tak, aby se matka nemohla k nemocenskému pojištění účelově přihlásit až v době, kdy zjistí, že je těhotná,” podotýká k podmínce délky pojištění Jan Molín, z účetní společnosti Mivo.

Zdravotní pojištění

Za ženu, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství, je plátcem zdravotního pojištění stát. „Povinností osoby samostatně výdělečně činné je oznámit příslušné zdravotní pojišťovně vznik nároku na platbu pojistného státem, a to do osmi dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti státu platit za tuto osobu pojistné,” upozorňuje pro business server Podnikatel.cz Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. V případě VZP použije OSVČ formulář Oznámení pojištěnce, a to i v opačném případě, že přechází z mateřské dovolené do podnikání.

Podnikání na rodičovské dovolené

Nárok na rodičovskou dovolenou až do 4 let věku dítětě má jak matka, tak otec. Záleží čistě na jejich domluvě, kdo a kdy zůstane doma s dítětem na rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek se řídí Zákonem číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Na rodičovský příspěvek sice vzniká nárok i v případě, že si žadatel neplatil nemocenské pojištění. Nicméně neplátce ztrácí možnost výběru ze tří rychlostí rodičovské dovolené a platí pro něj automaticky pomalejší varianta.

Tři rychlosti rodičovské dovolené:

 • Rychlejší čerpání: 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte v případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství alespoň 380 Kč na kalendářní den
 • Klasické čerpání: 7600 do 36 měsíců věku dítěte v případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství
 • Pomalejší čerpání: 7600 do 21 měsíců věku dítěte a poté 3800 do 48 měsíců věku dítěte

„Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou,” objasňuje pro business server Podnikatel.cz Štěpán Černoušek z oddělení styků s veřejností Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Rodič může vydělávat bez omezení.

Souběh rodičovské dovolené (respektive pobírání rodičovského příspěvku) a podnikání tedy je možný.

Černoušek dále vypočítává dvě hlavní zákonné podmínky, které musí matka nebo otec pečující o dítě splnit, aby neztratili nárok na rodičovský příspěvek:

 1. dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci
 2. dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů

Specifická zákonná pravidla pak platí pro handicapované předškolní děti.

ebf - tip do článku - debata

Rozhodující tedy není částka, kterou rodič vydělá. Ale skutečnost, jak se v době, kdy pracuje, postará o dítě. Což neplatí jen pro OSVČ, ale pro podnikatele a podnikatelky obecně.

Podnikání řádně ohlašte

V případě podnikání při pobírání rodičovského příspěvku se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti v době rodičovské dovolené vznikají podnikatelce nebo podnikateli běžné ohlašovací povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně, včetně nutné registrace na finančním úřadu.

Podnikáte nebo se chystáte podnikat na rodičovské dovolené?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).