Hlavní navigace

Podnikatelé pozor, všechny zdravotní pojišťovny mění čísla svých účtů

22. 11. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Všichni zaměstnavatelé a OSVČ musí změnit u svých plateb zdravotního pojištění čísla koncových účtů. Připravili jsme přehled nových účtů zdravotních pojišťoven.

Zatímco některé ze zdravotních pojišťoven mění účty až od příštího roku, jiné už čísla účtů změnily. Důvodem, proč se čísla účtů mění, je novela zákona o rozpočtových pravidlech, která zdravotním pojišťovnám přikazuje zrušit své účty u komerčních bank a vytvořit si nové účty u České národní banky (ČNB).

VZP

Ačkoli si podle ministerstva financí všechny pojišťovny již účty u ČNB zřídily, některé z nich ještě čísla nových účtů nezveřejnily. Příkladem je tuzemská největší pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Čísla bankovních účtů v ČNB bude VZP plátcům oznamovat dopisem. Dopisy s uvedením správného čísla bankovního účtu budou rozesílány nejdéle na začátku prosince 2016. V tuto dobu začne VZP také tisknout nová čísla bankovních účtů v ČNB na poštovní poukázky typu A, na vyúčtování plátců a na případné platební výměry nebo výkazy nedoplatků, uvedla před několika dny na svých stránkách VZP.

U VZP budou i nadále využívány pro výběr pojistného samostatné bankovní účty v ČNB pro pojistné zaměstnavatelů a pro pojistné samoplátců (tj. OSVČ a OBZP) a rovněž účet pro platby penále a pokut, který je společný pro všechny kategorie plátců. Nové bankovní účty v ČNB založené pro VZP budou vždy začínat na „111“ a číslování bankovních účtů bude bez tzv. předčíslí. Nové bankovní účty v ČNB budou zřizovány pro každou regionální pobočku VZP.

Co se týče identifikátorů plateb, nic se nemění. Variabilním symbolem pro OSVČ a OBZP zůstává rodné číslo, případně přidělené ID plátce u cizinců. Variabilním symbolem pro platby zaměstnavatele je IČ doplněné na 9. a 10. místě přiděleným dvojčíslem. V případě úhrady platebního výměru nebo výkazu nedoplatků používá plátce ve variabilním symbolu 10znakové číslo uvedené na vyměření dluhu a současně do specifického symbolu uvede své rodné číslo nebo IČ doplněné o 2 znaky na konci. Konstantní symbol je vždy při bezhotovostní platbě 0558 a při platbě poštovní poukázkou 0379.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

To Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR již nová čísla bankovních účtů zveřejnila a lze na ně platby nyní posílat. Čísla nových účtů vypadají následovně:

Čísla bankovních účtů
Typ plátce Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatel 2115106031/0710
OSVČ nebo OBZP 2110102031/0710 Rodné číslo

Číslo účtu pro platby na penále a pokuty je 2117101031/0710

ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má nová čísla účtů již s platností od 1. října.

Zaměstnavatelé mají dva účty:

 • 2050000761/0710
 • 2050107761/0710

Variabilní symbol je pro zaměstnavatele vždy desetimístný. Variabilní symbol je IČ plátce doplněné dvěma nulami zprava na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky (VOJ). Pokud IČ plátce začíná nulami, je nezbytné všechny nuly uvést do variabilního symbolu platby pojistného.
Konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

OSVČ mají tyto dva účty:

 • 2050203761/0710
 • 2050406761/0710

U OSVČ je variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

OBZP:

 • 2050502761/0710

Variabilní symbol je u OBZP rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

Platby penále se musí hradit na účet 2055004761/0710, platby dlužného pojistného na účet 2050705761/0710 a platby dlužného penále – penále vyčíslené v kontrolní zprávě nebo ve výzvě, vyměřené výkazem nedoplatků, podle sjednaného splátkového kalendáře na účet 2055207761/0710.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Od prvního října má nové účty také Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Ta má jak pro OSVČ a OBZP, tak pro zaměstnavatele jeden stejný nový účet 2092101181/0710. Penále pak všichni plátci musí platit na účet 2091504181/0710.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

I Vojenská zdravotní pojišťovna ČR už má nová čísla účtů. Nově se platby pojistného posílají na účet 2010201091/0710. Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty je 2010500091/0710.

OSVČ nebo OBZP uvádí:

 • jako variabilní symbol platby své rodné číslo
 • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Zaměstnavatel uvádí:

 • jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci. IČ je 8místné, pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČ zprava, a není-li speciálně sjednáno, tvoří ji dvě nuly. Celkový počet je 10 míst.
 • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Revírní bratrská pokladna

Další bankou, která má již aktivní nové účty, je Revírní bratrská pokladna. Nově mají OSVČ a OBZP vlastní účty.

nástroje v mkt - tip

 • OSVČ – 2130203761/0710
 • OBZP – 2130502761/0710

Zaměstnavatelé mají účet 2130000761/0710, penále a pokuty se platí na účet 2131409761/0710 a dlužné pojistné na účet 2130801761/0710.

OZP

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) má nové číslo účtu 2070101041/0710. Jak ale upozorňuje pojišťovna, do konce roku by plátci měli používat staré číslo 10006–18432071/0100.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).