Hlavní navigace

Podnikatele předsednictví moc nezajímá, ale může jim prospět

8. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
České předsednictví Radě EU myslí také na malé a střední podnikatele. Bude prosazovat zásadu "mysli nejprve na malé", zaměří se na opožděné platby v obchodních transakcích i snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Prvního ledna 2009 začala Česká republika předsedat Radě EU a 6. ledna premiér Mirek Topolánek a místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra oficiálně představili priority českého předsednictví a pracovní program předsednictví. Tedy dokument, který vláda schválila na svém jednání 5. ledna.

Ačkoliv poměrně rozsáhlou část programu zabírá podnikatelská agenda a také speciálně agenda malého a středního podnikání, představení priorit se neslo hlavně v duchu tří aktuálních témat: finanční krize a zpomalení až pokles hospodářského růstu; spor Ruska a Ukrajiny a související snížení dodávek plynu do Evropy; Gaza. To jsou témata, která české předsednictví výrazně ovlivní a podnikatelé mohou jen doufat, že příliš nepřeválcují jejich agendu. Čtěte více: Farský: Předsednictví EU je pro podnikatele rozhodně důležité

Mottem českého předsednictví je Evropa bez bariér (což ale podle premiéra Topolánka neznamená Evropa bez pravidel a bez hranic). Heslo Evropě to osladíme nahradilo nové dvojsmyslné Sladíme Evropu. Klíčovými tématy českého předsednictví jsou (3E):

  • Ekonomika
  • Energetika
  • Evropská unie ve světě

Malé a střední podniky – základ ekonomického potenciálu EU

Malé a střední podniky jsou základem ekonomického potenciálu EU a vytvářejí velké množství pracovních míst, deklaruje Pracovní program českého předsednictví. Jedním z cílů předsednictví proto je implementace konkrétních opatření, která vyplývají z Evropského aktu pro malé podniky. Čtěte více: Podnikatel – povolání, které musí mít v Evropě prestiž

Tato iniciativa je totiž sice doporučením, ale zatím bez právní závaznosti. Čtěte více: Senát vítá evropský dokument na podporu malého podnikání 

Česko chce prosazovat princip „mysli nejprve na malé”, který znamená, že u všech opatření je nutné zvažovat dopady na malé a střední podnikatele. Souvisí s tím také zjednodušování regulace, snižování administrativní zátěže a lepší přístup malých a středních podniků k programům Společenství, stejně jako omezování statistického zjišťování u malých a středních podniků. Čtěte více: Zásada „Myslete nejprve na malé“ by měla být závazná, myslí si evropští podnikatelé

V agendě českého předsednictví je také Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Ta se zabývá oblastí platební morálky: mj. úrokem z prodlení v případě opožděné platby a vymáháním nesporných pohledávek na území Evropské unie. Soud by měl například v souladu s touto směrnicí vydat u nesporné pohledávky exekuční titul ve lhůtě 90 dnů od podání žaloby věřitelem. Čtěte více: Co dělat, když obchodní partner neplatí?

V květnu navíc proběhne První Evropský týden malých a středních podniků 2009. Malým a středním podnikům by také mělo prospět nařízení o evropské soukromé společnosti. Cílem je nabídnout malým a středním podnikům takovou formu společnosti, která jim umožní využít jejich potenciál a rozvíjet přeshraniční aktivity. Čtěte více: Evropská společnost je hudbou podnikatelské budoucnosti

Anketa

Zajímáte se jako podnikatel/ka o možnosti, které přináší české předsednictví Radě EU?

Malých a středních podnikatelů se však de facto dotýká program českého předsednictví kompletně a tedy i agenda, kde třeba nejsou přímo zmínění. Ať už jde o obecné hospodářské a finanční záležitosti EU, vnitřní trh a hospodářskou soutěž, výzkum, vývoj a inovace, energetickou politiku, právě aktuální vnitřní trh s plynem a elektřinou, podnikání v dopravě, nařízení o regulaci cen roamingu, udržitelnou spotřebu a výrobu, mobilitu pracovníků na trhu práce EU, zásady flexijistoty, ale i o vzdělávání nebo finanční udržitelnost zdravotnických systémů, zemědělskou politiku, ochranu duševního vlastnictví nebo partnerství s východními zeměmi. Všechna tato témata přímo či nepřímo činnost malých a středních firem ovlivňují.

Na druhou stranu je cílem českého předsednictví také boj s daňovými úniky a s vyhýbáním se daňovým povinnostem, jak upozornil Alexandr Vondra při představení programu na tiskové konferenci na Úřadu vlády.

Podnikatelé mezi zájmem a laxností

Domácí podnikatelé a především podnikatelské asociace předsednictví vesměs vítají a vidí v něm pozitivum. Čtěte více: Podnikatelé mohou na českém předsednictví v EU vydělat

Stejně tak podnikatelé uvítali priority českého předsednictví, které vláda představila. Čtěte více: Zástupci podnikatelů uvítali priority českého předsednictví

Zároveň však na anketní otázku serveru Podnikatel.cz Zajímáte se jako podnikatel/ka o možnosti, které přináší české předsednictví Radě EU? odpovědělo negativně 43 procent respondentů. 14 procent se však o možnosti zajímá velmi a zkouší i výběrová řízení, která jsou s předsednictvím Česka spojená. Čtěte více: Dary při předsednictví Česka mohou podnikatele zviditelnit

skoleni_27_5

Podnikatelé také nevěří v ekonomický přínos českého předsednictví pro ně samotné. Vyplynulo to z nedávného průzkumu Hospodářské komory České republiky. Jen 5 procent podnikatelů si od předsednictví slibuje větší tržby a zisky.

Předsednictví obecně posílí „image” České republiky jako vyspělého státu se stabilní ekonomikou, což prospěje podnikatelskému prostředí. Předsednictví se také nepochybně promítne i do větší důvěry investorů v Českou republiku a mnoha firmám přinese nové obchodní kontakty, uvedl však Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. Čtěte více: Podnikatelé si od českého předsednictví v EU nic neslibují

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).