Hlavní navigace

Podnikatelé s maximálně 24 zaměstnanci nebudou muset platit koncesionářské poplatky

14. 5. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ministerstvo kultury přepracovalo novelu, která mění koncesionářské poplatky (nejen) pro podnikatele. V novele však zůstal kritizovaný systém placení dle počtu zaměstnanců.

Zvýšil se nicméně limit počtu pracovníků, do kterého se poplatky hradit nemusí. Konkrétně od nich budou osvobozeni podnikatelé s maximálně 24 zaměstnanci. O novele bude nyní jednat vláda.

Aktuálně se platí 135 Kč a 45 Kč

Aktuálně je stanoveno, že je poplatníkem koncesionářských poplatků fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový nebo televizní přijímač. Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, televizního poplatku pak 135 Kč. Domácnosti pak platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívají více.

Podnikatelé platí dle počtu přijímačů

Co se týče podnikatelů (ať už fyzických nebo právnických osob), ti platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používají k podnikání nebo v souvislosti s ním. Pokud se jedná o podnikatele, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává rozhlasové nebo televizní přijímače, neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek z těchto rozhlasových nebo televizních přijímačů. Jestliže má takový podnikatel provozovny určené k výkonu této činnosti, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z počtu rozhlasových nebo televizních přijímačů, který odpovídá počtu těchto provozoven.

Poplatky se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového či televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Podle platného znění tedy rozhlasovým nebo televizním přijímačem není takové zařízení, které přijímá a reprodukuje vysílání šířené prostřednictvím internetu.

Novela se nakonec přepracovávala

Už loni na podzim předložilo ministerstvo kultury novelu, která počítala se zvýšením poplatků dohromady o 35 korun, s rozšířením zařízení, ze kterých se musí poplatky platit, a také s novou koncepcí úhrady u podnikatelů. Novela však čelila po zveřejnění velké kritice nejen ze strany podnikatelských asociací a vládní koalice odsouhlasila, že ministerstvo kultury novelu přepracuje. To tak učinilo a před několika dny návrh zveřejnilo.

Nově se bude platit i za telefon a počítač

Stejně jako v na podzim předložené novele se navrhuje definovat rozhlasový a televizní přijímač jako zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového, resp. televizního vysílání, bez ohledu na to, jakým způsobem je takové vysílání přijímáno. 

Za přijímač bude tedy považováno jakékoli zařízení, které přijímá vysílání šířené prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos vysílání (tj. prostřednictvím vysílačů), dále prostřednictvím družic nebo kabelových systémů a nově i prostřednictvím internetu. 

Do vymezení přijímačů tak budou nově spadat všechny počítače a mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety), které jsou technicky způsobilé přijímat rozhlasové a televizní vysílání. Zatímco podle platné právní úpravy jsou poplatníkem rozhlasového nebo televizního poplatku pouze osoby, které vlastní klasický rozhlasový nebo televizní přijímač, podle navrhované úpravy bude povinnost platit takový poplatek vyplývat i z vlastnictví počítače, tabletu, mobilního telefonu nebo dalších zařízení, která jsou schopna přijímat vysílání, upřesňuje důvodová zpráva s tím, že u domácností zůstane zachováno, že platí pouze jeden rozhlasový nebo jeden televizní poplatek, bez ohledu na to, kolik vlastní zařízení, která jsou schopna reprodukovat rozhlasové nebo televizní vysílání.

Poplatky se zvýší o 25 Kč a zavede se valorizační mechanismus

Ačkoli v prvním návrhu ministerstvo navrhovalo zvýšit poplatky o 35 korun, v přepracovaném návrhu počítá s nárůstem jen o 25 korun (televizní poplatek by nově činil 150 Kč, rozhlasový 55 Kč). Nově se má ale zavést valorizační mechanismus, který bude poplatky zvyšovat podle výše inflace. Nová výše rozhlasového a televizního poplatku bude stanovena přechodným ustanovením tohoto návrhu zákona a nadále se výše poplatku bude zvyšovat nařízením vlády vždy k 1. červenci kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž součet inflace za předcházející roky od posledního zvýšení rozhlasového nebo televizního poplatku překročí 6 %, upřesňuje se v důvodové zprávě.

Podnikatelé budou platit dle počtu zaměstnanců

Změny se dále dotknou poplatků u podnikatelů. Původně navrhovaný (a hojně kritizovaný) systém placení dle počtu zaměstnanců, a nikoli dle počtu zařízení jako doposud, ale i v přepracované novele zůstal. Pokud do rozhlasových a televizních poplatků zahrneme i počítače a všechna mobilní zařízení, není únosné, aby podnikatelé a právnické osoby platili stále za každý takový přístroj poplatek. Je tedy třeba nastavit jiný způsob základu poplatku pro tyto osoby, vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě.

Oproti prvnímu návrhu se ovšem posunula hranice, do které jsou podnikatelé od poplatků zcela osvobozeni. Zatímco na podzim ministerstvo navrhovalo osvobození pro podnikatele s maximálně 5 zaměstnanci, v současnosti počítá s tím, že poplatky nebudou muset platit OSVČ a firmy s maximálně 24 zaměstnanci.

Změnily se i původně navrhované sazby, respektive došlo k vyšší diferenciaci dle počtu zaměstnanců. Nově mají být tyto sazby:

  • při počtu 25 až 49 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši pětinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (televizní a rozhlasový poplatek by tak nově dohromady činil 1025 Kč měsíčně)
  • při počtu 50 až 99 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši desetinásobku rozhlasového a televizního poplatku (2050 Kč)
  • při počtu 100 až 199 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši dvacetinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (4100 Kč)
  • při počtu 200 až 249 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši třicetinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (6150 Kč)
  • při počtu 250 až 499 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši sedmdesátinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (14 350 Kč)
  • při počtu více než 500 zaměstnanců stonásobek výše rozhlasového poplatku a stonásobek výše televizního poplatku (20 500 Kč)

Změna systému placení poplatků se nicméně nebude týkat podnikatelů, kteří pronajímají dopravní prostředky. Tito podnikatelé (leasingové společnosti) v současné době pronajímají na operativní leasing zhruba 4 miliony automobilů z celkového počtu 5,5 milionu firemních automobilů. Uvedené společnosti přitom mají často velmi nízký počet zaměstnanců. V případě, kdy by i pro tyto podnikatele a právnické osoby platilo pravidlo placení rozhlasových a televizních poplatků podle počtu zaměstnanců, došlo by k prudkému propadu v příjmu zejména za rozhlasové poplatky, neboť v současné době se za rozhlasové a televizní přijímače, které jsou součástí dopravního prostředku, platí rozhlasový a televizní poplatek provozovatelem takového prostředku, doplňuje důvodová zpráva.

Ministerstvo proto navrhuje ponechat v zákoně, že osoby, které pronajímají dopravní prostředky, budou i nadále hradit rozhlasové a televizní poplatky za přijímače, které jsou příslušenstvím pronajímaných dopravních prostředků. 

Skončí naopak stávající výjimka pro opraváře a prodejce televizí a rádií.

Co všechno budou muset podnikatelé hlásit

Dále ministerstvo navrhuje, aby poplatníci museli provozovateli vysílání nebo pověřené osobě (České poště) oznámit specifikované údaje. Fyzická osoba, která je podnikatelem, bude povinna oznámit jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo a předmět podnikání, a právnická osoba je povinna oznámit obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti. Zároveň budou muset podnikatelé uvést i počet zaměstnanců. Současně se vyžaduje, aby fyzické osoby, které jsou podnikatelem, a právnické osoby, které pronajímají dopravní prostředky, uváděly pro účely evidence rovněž jejich počet, neboť za všechny takové dopravní prostředky budou povinny platit poplatky, uvádí důvodová zpráva a dodává, že hlásit se naopak už nebude muset počet rozhlasových nebo televizních přijímačů.

Pro podnikatele má navíc platit nová sankce, a to v případě, že se neodhlásí z evidence v případech, kdy přestali být poplatníkem nebo byli osvobozeni
od poplatku a současně přestali platit rozhlasový nebo televizní poplatek. V takovém případě se navrhuje, aby tyto osoby měly povinnost zaplatit provozovateli vysílání ze zákona přirážku ve výši 1000 Kč (v původním návrhu měla sankce činit 1000 Kč).

Pokud novela projde legislativním procesem, nabude účinnosti na začátku roku 2025.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).