Hlavní navigace

Podnikatelé získají 10 miliard na fotovoltaiku. Jaké další dotace neprošvihnout?

8. 6. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Necelých šest tisíc podnikatelů a firem si podalo žádost o dotace na fotovoltaiku. Ušetřit na energiích je však možné také díky dalším dotačním výzvám.

Přinášíme přehled dotací a podpor, které lze využít například na pořízení alternativních zdrojů energií.

Program dotací na fotovoltaiku se nad rámec vyčerpal

Jak jsme již psali, výzva na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace měla původně běžet do konce června. Nakonec bylo možné podávat žádosti až do konce loňského listopadu. Původně na ni byly alokovány 4 miliony korun a došlo k navýšení až na necelých deset miliard. Ministerstvo průmyslu a obchodu v této souvislosti už v říjnu uvedlo, že vzhledem k překročené dostupné alokaci jsou projekty nad její rozsah (7 mld. Kč) umísťovány do tzv. zásobníku. Také došlo k prodloužení nejzazšího termínu pro dokončení projektu, a to konkrétně z 30. listopadu 2023 na 30. června. 2024.

Podporovanými aktivitami této výzvy byla podpora fotovoltaických elektráren (FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Rozdělení bylo do dvou aktivit, kdy u aktivity A je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost, v případě aktivity B má žadatel v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).

Počet žádostí Způsobilé výdaje Dotace
Aktivita A 5244 21 504 372 505 Kč 8 042 711 659 Kč
Aktivita B 595 3 846 091 895 Kč 1 472 023 902 Kč
Celkem 5839 25 350 464 400 Kč 9 514 735 561 Kč

Do konce června můžete žádat o dotace na podporu zdrojů

Jednou z výzev Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR je Výzva ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií. Je určena jak pro malé, tak velké projekty a v obou případech je možné podávat žádosti do 30. června 2023. Cílem této výzvy je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Stejně jako v minulém roce podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje energie za nový. Dotace se vztahuje na úspory ve výrobních technologiích včetně zavádění vodíkových aplikací nebo snížení energetické náročnosti budov, v nichž probíhá výroba, ale i správa podniku. A zcela nově mohou podniky získat dotaci na instalaci fotovoltaických elektráren, popisuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má na starosti příjem žádostí i zprostředkování peněz z tohoto fondu.

Žádat o podporu mohou subjekty provozující zařízení v EU ETS (Evropský systém emisního obchodování) na území České republiky. Celkový objem prostředků na výzvu pro malé podniky je 5 000 milionů korun a 8 miliard pro velké podniky, výše podpory je v obou případech maximálně 15 mil. EUR podle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí a míra podpory nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu).

Co v podcastu také uslyšíte

 • Jaké další jsou aktuální dotace pro FVE a jak jich využít?
 • Jak mohou čerpat dotace na fotovoltaiku podnikatelé?
 • Co znamená komunitní energetika a jak ji mohou nově využít SVJ a družstva?
 • Kdy se začne realizovat komunitní energetika?
 • Jaká je životnost fotovoltaiky a jak jsou solární panely recyklovatelné?

Podcast Podnikatel+ odebírejte také v Apple Podcasty, Spotify a Google Podcasty

Stále je možné žádat o dotace na úspory energie

Až do konce letošního listopadu je možné podávat žádosti do výzvy Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro malé a střední podniky, ale i pro ty velké, je zde připraveno celkem 10 miliard korun s tím, že na projekt je možné získat dotaci až ve výši 200 milionů korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely jsou v době energetické války ze strany Ruska, která vede k navyšování cen energií, úspory energií naprostou nezbytností. Z evropských prostředků tak můžeme podpořit podnikatele v přechodu na energeticky úspornější způsoby výroby, při instalaci obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadní energie, zateplení podnikatelských budov či při výměně oken, doplňuje.

Mezi podporované aktivity patří:

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Využití odpadní energie.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
Cenové stropy na energie budou platit i pro velké firmy Přečtěte si také:

Cenové stropy na energie budou platit i pro velké firmy

Na úspory energie lze získat i úvěr

S programem Úspory energie je spojený také úvěr od Národní rozvojové banky. Jedná se o zvýhodněný úvěr na energeticky úsporné projekty a je určen pro firmy bez rozdílu velikosti, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií, a to z různých oborů podnikání. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR, kromě hlavního města Prahy.

Z úvěru lze financovat například:

 • zateplení obvodového pláště, výměnu a renovace otvorových výplní
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov
 • využití odpadní energie
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v budovách
 • akumulace všech forem energie
 • výměna technologie (bez přímé produkce CO2)
 • využívání obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s dalšími opatřeními

Kromě zvýhodněného úvěru je žadatelům poskytnut také finanční příspěvek ve formě dotace. Výše této dotace je omezena, maximálně 35 % z výše způsobilých výdajů projektu a nemůže být vyšší jak výše vyčerpaného úvěru. Jak uvádí portál Enovation.cz, dotační projekt musí v první řadě navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě a musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie. Obojí je poté třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu. Pro získání dotace je třeba: projekt realizovat mimo území Prahy, navrhnout investice tak, aby firmě přinesly reálnou úsporu energie, připravit kvalitně sepsaný projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku, zdůrazňují. Další podmínkou je uspořit minimálně 10 % primární neobnovitelné energie.

CIF - osobnosti

Název úvěru Výše úvěru Výše v procentech Doba splatnosti Úroková sazba Odklad splátek jistiny
Nové úspory energie (OPTAK) 0,5 až 60 mil. Kč 90 % 10 let 1.99 % 2 roky

Pořád běží i program zaměřený na větrné elektrárny

Výzva Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny běží od loňského srpna až do února 2024. Cílovou skupinou výzvy jsou malé, střední i velké podniky a podporovanou aktivitou je výstavba větrných elektráren. Mezi způsobilé výdaje patří náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na základě srovnání s podobnou investicí, která je méně šetrná k životnímu prostředí a která by byla pravděpodobně realizována, kdyby nedošlo k poskytnutí podpory (tento rozdíl mezi náklady na obě investice vymezuje náklady související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů a představuje způsobilé náklady).

Jak jsme dříve psali, jednou z podmínek této dotace je, že žadatel musí nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu předložit licenci na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Energetický regulační úřad, a průměrná doba ročního využití instalovaného výkonu za dobu prvních 5 let provozu splňuje hodnotu minimálně15 %. To je hodnota zohledňující volatilitu větrných podmínek v období 20 let předpokládané doby životnosti a odpovídá době ročního využití maximálního instalovaného výkonu ve výši cca 1300 hodin.

Přehled parametrů zmíněných programů

Název programu Ukončení příjmu žádostí Alokace výzvy Výše podpory Cílová skupina
Úspory energie 30. 11. 2023 10 mld. Kč 0,5 mil. – 200 mil. Kč malý a střední podnik, velký podnik, subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem
Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny 1. 2. 2024 500 mil. Kč 0,5 mil. Kč – 15 mil. EUR malý a střední podnik, velký podnik, • subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem
Výzva ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: malé projekty 30. 6. 2023  5 mld. Kč  max. 15 mil. EUR  subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR
Výzva ENERG ETS č. 2/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty 30. 6. 2023  8 mld. Kč  max. 15 mil. EUR  subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR
Nové Úspory Energie – úvěry 30. 11. 2026 1,77 mld. Kč 0,5 – 60 mil. Kč malé, střední i velké podniky

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).