Hlavní navigace

Podnikatelů se pokles sazby sociálního pojištění nedotkne

8. 5. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Dle slov představitelů vlády to vypadá, že místo poklesu daně z příjmů fyzických osob se sníží sazba sociálního pojištění. Odborníci tvrdí, že jde jen o fiskální úpravu. Přesto se někteří podnikatelé mylně domnívají, že pokles sazby pomůže i jim.

Od roku 2009 má poklesnout daň z příjmů fyzických osob (DPFO) ze současných 15 % na 12,5 %. Nedávno však přišlo ministerstvo financí s návrhem, který podpořila i vláda, že místo snížení daně z příjmů by se snížil odvod na sociální pojistné. Návrh předpokládá snížení sociálního pojištění o 1 % (pokles by byl rozdělen tak, že pojistné na nemocenské pojištění by se snížilo o 0,6 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 0,4 %).

Co k tomu vládu vedlo a jak se na tento krok dívají odborníci a podnikatelé?

Spíše klesne pojistné, než daně

Návrh ministerstva financí počítá místo poklesu daně z příjmů se snížením sazby sociálního pojištění. Důvodem pro změnu byl fakt, že daň z příjmů fyzických osob je na rozdíl od sociálního pojištění sdílenou daní. To znamená, že pokles sazby daně z příjmů by znamenal menší příjmy obcí a krajů. Oproti tomu snížení sociálního pojištění by příjmy obcí a krajů negativně neovlivnilo. Důvodem je především menší nárok na státní rozpočet, který neohrozí snižování deficitů. Nedotkne se také nijak negativně příjmů obcí a krajů, potvrdil pro business server Podnikatel.cz tiskový mluvčí ministerstva financí Jakub Haas.

Dalším důvodem je dle slov vlády snaha, aby příští rok nepoklesly příjmy lidem s platy od 10 000 do 40 000 korun. Snížení pojistného má proporcionální dopad, snižuje každému, kdo platí pojistné, o stejné procento (kromě poplatníků nad čtyřnásobek průměrné mzdy, kteří pojištění neplatí). Snížení sazby DPFO by se tak neprojevilo na příjmech nízkopříjmových skupin, které DPFO ani letos neplatí, vysvětlil dále Jakub Haas. Do vlády „se obula“ opozice s tím, že snížení odvodů na sociální pojištění by ohrozilo důchodový systém. Vzhledem k tomu, že návrh nepočítá se snížením důchodového pojištění, nýbrž s poklesem sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění, je tato výtka lichá.

Odborníci: Změna je jen kosmetická

Dle odborníků se nejedná o významnou změnu. Od roku 2008 totiž platí, že placené pojistné na sociální a zdravotní pojištění není výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, proto dojde-li ke snížení pojistného na sociální zabezpečení, neovlivní tato změna výši základu daně z příjmů u podnikatelů. Odlišnosti spatřuji pouze v důsledku rozdílného rozpočtového určení daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení, uvedl pro business server Podnikatel.cz Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO s.r.o, a dodal: Pokud dojde i ke snížení sazeb pojistného pro podnikatele, domnívám se, že nedojde k výrazné změně ve výši daňového zatížení podnikatelů v nejširším smyslu, tedy včetně odvodů obou pojistných.

Snížení sociálního pojištění by ale přece jenom přineslo jednu změnu. Pokud dojde ke snížení sazeb pojistného u zaměstnanců (namísto snížení daně z příjmů fyzických osob), může tato změna znevýhodnit odměny vyplácené dle dohody o provedení práce, neboť odměny z těchto dohod nepodléhají povinnosti odvodu obou pojistných, proto jakékoliv snížení jejich sazeb je pro tyto dohody irelevantní. Na druhou stranu platí, že odměny z dohod o provedení práce jsou většinou na nižší příjmové úrovni, proto z nich díky slevám na dani většinou není odváděna ani daň z příjmů, doplnil Jan Molín.

Snížení sociálního pojištění se týká jen zaměstnanců a OSVČ

Někteří podnikatelé se domnívají, že změna odvodu sociálního pojištění se rozdělí mezi ně a zaměstnance. Podle mě je výhodnější snížení sociální pojištění, rozdělí se totiž mezi zaměstnavatele a zaměstnance, domníval se Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Návrh vítáme. Sociální pojištění platí zčásti zaměstnavatel a zčásti zaměstnanec, snížení složené sazby (tj. nikoliv sazby jen pro jeden subjekt) proto znamená úsporu pro oba subjekty, přidala se Radomíra Kotlárová. To však zřejmě nebude pravda, dle dostupných informací se počítá s poklesem sazby u zaměstnanců, nikoli u zaměstnavatelů. Návrh v současné podobě pomůže jen zaměstnancům a OSVČ. Jde totiž o snížení odvodů, které jsou strhávány ze mzdy zaměstnanci, nebo které odvádějí OSVČ. Pro zaměstnavatele, se tímto opatřením cena práce nemění, odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění) ve výši 35 % zůstávají v této výši, vysvětlil pro business server Podnikatel.cz finanční ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, Tomáš Barták. Z hlediska zaměstnavatelů je to v podstatě jedno, relativně vysoké odvody z mezd zůstávají zachovány beze změny, shrnul Tomáš Barták.

Další pokles sazeb se neplánuje

Jelikož ještě návrh zákona ministerstvo financí nepředložilo, nedá se s jistotou říci, jaký bude mít přesně obsah a zda nakonec skutečně nedojde i k snížení pojistného u zaměstnavatelů. Dle předchozích vyjádření představitelů vlády s tím ale nelze počítat. O dalším snižování se prozatím neuvažuje, odpověděl na dotaz business serveru Podnikatel.cz Jakub Haas. Nezbývá než počkat, co s sebou návrh zákona doopravdy přinese.

Anketa

Přáli byste si raději:

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).