Hlavní navigace

Podnikatelů už nepřibývá jako dříve, může za to horší podnikatelské prostředí?

25. 1. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Zatímco v minulých letech se počet podnikatelů zvyšoval o 60 tisíc ročně, vloni nárůst zpomalil. Jde jen o statistiku nebo se zhoršuje podnikatelské prostředí?

Až do loňského roku se poslední čtyři roky pravidelně zvyšoval počet podnikatelů přibližně o 60 tisíc ročně. V roce 2012 ale došlo k výraznému zpomalení růstu. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) za to může hlavně spuštění základních registrů, které promazalo neaktuální data z živnostenského rejstříku, a pokles počtu zakázek. Jak však tvrdí sami podnikatelé, důvodem je především neustále se komplikující podnikatelské prostředí a zákony, které přináší podnikatelům jen další náklady a administrativu. Že se nejedná pouze o zpřesnění statistik, dokazují i údaje České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle nich se vloni počet OSVČ dokonce snížil.

Růst počtu podnikatelů výrazně zpomalil

Od roku 2008, kdy nabyla účinnost velká novela živnostenského zákona, přibývalo každým rokem dle statistik živnostenského rejstříku zhruba 60 tisíc podnikatelů ročně. V minulém roce však nastal zlom a po čtyřech letech se počet podnikatelů nezvýšil o 60 tisíc, nýbrž “jen” o 25 tisíc. Na konci roku 2011 evidovalo ministerstvo průmyslu a obchodu 2 293 241 podnikatelů, na konci loňského roku jich pak bylo 2 318 690.

Oproti předchozím rokům se navíc na nárůstu počtu podnikatelů podílely především právnické osoby, jejich počet se zvýšil o 18,5 tisíce na 361 472 osob. Fyzické osoby, kterých v minulých letech přibývalo okolo 40 tisíc ročně, rozšířily své řady jen o necelých 7 tisíc lidí na celkových 1 957 218 osob.

Vývoj počtu podnikatelů v ČR
31. prosinec 2008 31. prosinec 2009 31. prosinec 2010 31. prosinec 2011 31. prosinec 2012
Počet podnikatelů celkem 2 112 424

2 173 659

2 233 474 
2 293 241

2 318 690

 – z toho fyzické osoby 1 826 928

1 868 756

1 908 925 

1 950 323

1 957 218

 – z toho právnické osoby 285 496 

304 859

324 549

342 918

361 472

Cizinci podnikatelé 77 158

87 753

90 983

93 059

91 040

Zdroj: MPO

Důvodem je zhoršující se podnikatelské prostředí

Názory, co zpomalení růstu způsobilo, se různí. Podle MPO není jisté, že jde o reálný trend. V souvislosti s propojováním živnostenského rejstříku se základními registry probíhalo totiž porovnávání údajů vedených v informačním systému živnostenského rejstříku s dalšími zdrojovými informačními systémy veřejné správy, jako jsou například informační systém evidence obyvatel nebo informační systém Českého statistického úřadu. V této souvislosti byly prováděny aktualizace dat vedených v živnostenském rejstříku, zejména pak odstraňování historicky vzniklých duplicit identifikačních čísel osob a ukončení podnikání zemřelých osob. Tyto skutečnosti se bezpochyby odrazily i do statistických údajů týkajících se jak počtu podnikatelů, tak i počtu živnostenských oprávnění, domnívá se Vladimír Bártl, ředitel sekce podnikání MPO.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Podnikatelské prostředí se neustále zhoršuje.

Ministerstvo nicméně připouští, že podíl na statistkách mohla mít i nejistá ekonomická situace a klesající počet zakázek v některých odvětvích, třeba ve stavebnictví. Svoji roli, hlavně na počtu podnikatelů fyzických osob, mohlo mít také tažení ministerstva práce a sociálních věcí proti nelegální práci a švarcsystému. Jak MPO, tak sami podnikatelé si však myslí, že se nejednalo o klíčový faktor. Pavla Břečková, členka představenstva Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP), vidí za zpomalením celkové nastavení podnikatelského prostředí v Česku. I podle World Bank, která sestavuje každoročně žebříček kvality podnikatelského prostředí, se Česko propadá rok od roku níže, a pohybujeme se i za některými africkými zeměmi. Přispívá k tomu zejména složitost legislativy a daní, vysoká míra požadavků kladených na podnikatele a čas strávený administrativou potřebnou na zpracování daní a splnění dalších požadavků, vysvětlila serveru Podnikatel.cz Břečková.

Že nejde jen o vyčištění dat živnostenského rejstříku, dokládají i statistiky ČSSZ o počtu OSVČ. Od roku 2009 do roku 2011 se každým rokem zvyšoval počet OSVČ, registrovaných na ČSSZ, o 25 tisíc. V loňském roce se však jejich množství mírně snížilo. K 30. září 2012 ČSSZ registrovala 1 014 425 OSVČ. Jednalo se tak o 513 podnikatelů méně než ke stejnému dni o rok dříve.

MM_socky3

Cizinců dokonce ubylo

Nejenom v případě českých podnikatelů došlo ke změnám. Obrat ve statistikách zaznamenali rovněž podnikatelé cizinci. Jejich počet rostl permanentně od roku 2002, kdy jich ministerstvo evidovalo 60 532. Na konci roku 2011 jich v Česku podnikalo už o polovinu více, konkrétně 93 059. V minulém roce ale přišel po deseti letech růstu pokles, kdy 31. prosince 2012 v Česku působilo 91 040 podnikatelů cizinců. Podle MPO se na snížení množství podnikatelů cizinců projevil především přísnější postup při udělování povolení k pobytu osobám, které jsou povinny mít k pobytu na území České republiky příslušné povolení. Zatímco počet podnikatelů – občanů států EU a dalších států dohody o evropském hospodářském prostoru se zvyšuje, počet podnikatelů – občanů z tzv. třetích států se v uplynulém roce snížil, upřesnil serveru Podnikatel.cz Vladimír Bártl z MPO.

Vývoj v dalších letech

Jak se bude vyvíjet počet podnikatelů v roce 2013 a v dalších letech, lze podle odborníků jen těžko předjímat. Zůstává navíc otázkou, zda byl konstantní růst počtu podnikatelů o 60 tisíc ročně vůbec žádoucí. Každopádně bude záležet hlavně na stavu podnikatelské legislativy, vývoji zaměstnanosti v jednotlivých regionech, dostupnosti podpory malých a středních podnikatelů, informovanosti o možnostech podnikání, úroveň školní výuky a její zaměření na podporu podnikání i na demografickém vývoji obyvatelstva v ČR. Osobně by mě velmi potěšilo, kdyby s podnikáním začínali mladí lidé s elánem a dlouhodobou vizí něco smysluplného vytvořit. Líbí se mi, když mladý člověk namísto kroků vedoucích na úřad práce volí výrazně náročnější a riskantnější cestu například živnostenského podnikání, cestu za zkušenostmi a cestu kreativní, uzavřela Břečková.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).