Hlavní navigace

Pojištění pohledávek sráží riziko ztráty

6. 5. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Pojištění pohledávek je jednou z možností, jak snížit riziko ztráty z neuhrazených pohledávek. Úvěrové pojišťovny na českém trhu se zaměřují také na malé a střední podnikatele.

Riziko nezaplacení pohledávek provází přísně vzato všechny obchodní transakce. Dopady současné krize se ovšem mimo jiné projevují zhoršenou platební morálkou firem po celém světě. Jednou z možností, jak riziko snížit, respektive ho přenést na jiný subjekt, je pojištění pohledávek, a to tuzemských i těch, které vznikají při exportních transakcích.

Tsunami špatné platební morálky

Společnosti, které se zabývají pohledávkami, hlásí dramatické zhoršení platební morálky.

Podle statistik Komerční úvěrové pojišťovny EGAP vygeneruje pouhých deset zemí 88,5 procenta všech nahlášených neuhrazených pohledávek. Nejvíce neuhrazených pohledávek eviduje pojišťovna vedle České republiky také na Ukrajině, v Turecku, v Německu, na Slovensku či v Nizozemsku. Neuhrazené pohledávky se pohybují v řádech stovek milionů korun a jejich objem v prvním čtvrtletí letošního roku oproti stejnému období v loňském roce několikanásobně vzrostl. S tím, jak firmy v krizové době více pociťují riziko nezaplacení pohledávek, roste podle Pavola Parízka, generálního ředitele Komerční a úvěrové pojišťovny EGAP, také zájem o pojištění pohledávek. A roste i počet nových, dosud nikdy nepojištěných, klientů.

Že není v současné době platební morálka dobrá, potvrzuje i Radek Laštovička, ředitel Coface Czech Credit Management Services. Je přesvědčený, že dnes zažíváme největší krizi platební morálky od druhé světové války. Čtěte více: Krizi si musí podnikatelé tvrdě odpracovat

Plošně došlo k výraznému zhoršení platební morálky, řádově ve stovkách procent se navýšily objemy hlášení o nezaplacení především ve stavebnictví, automobilovém průmyslu a železářství, potvrzuje Markéta Stržínková, ředitelka úvěrové pojišťovny Atradius pro Českou republiku a region střední a východní Evropy. A očekává další negativní vývoj. Za důležitou v tuto chvíli proto považuje spolupráci s klienty, kteří jsou pro pojišťovnu zdrojem informací o platební morálce odběratelů.

O zhoršení platební morálky svědčí také únorový průzkum Hospodářské komory, podle něhož tři ze čtyř firem platí pozdě.

Co úvěrové pojišťovny nabízejí malým a středním firmám?

Na českém trhu úvěrového pojištění působí čtyři subjekty, které jsou součástí mezinárodních sítí, respektive za sebou mají zahraničního partnera (v abecedním pořadí):

 • Atradius
 • Coface Czech Credit Management Services
 • Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna
 • Komerční úvěrová pojišťovna EGAP

Atradius

Pojišťovna Atradius nabízí pojištění pohledávek pro malé a střední podniky, a to včetně inkasa pohledávek. Podle Markéty Stržínkové, ředitelky Atradius pro Českou republiku a region střední a východní Evropy, může být pojištění v současné době ekonomické recese otázkou přežití firmy. Stržínková upozorňuje, že Atradius disponuje databází, ve které se nachází na 52 milionů firem z celého světa. O jejich případných problémech pojišťovna podnikatele ihned informuje a ten se tedy může aktuální situaci dobře přizpůsobit – například požadavkem na platbu předem. Součástí pojištění je také inkaso pohledávek, a to jak prostřednictvím spolupracujících inkasních agentur, tak prostřednictvím Atradius Collections, což je inkasní agentura přímo napojená na pojišťovnu. Čtěte více: Odběratel nezaplatil? Máte několik možností, jak na něj

Ceny pojištění se odvíjí od pojištěných oborů, délky splatností, kvality a rozložení odběratelů. Mnohem rizikovější je podle Stržínkové například stavebnictví nebo výroba textilu, relativně stabilní je obor farmacie, výroby potravin nebo chemie. Úvěrový limit posuzuje pojišťovna vždy individuálně, záleží na oboru ve kterém se firma pohybuje. U některých oborů není problém pojistit velmi vysoký úvěrový limit, naopak u některých oborů nebo zemí může být pojištění vyloučeno (Pobaltské republiky, Rusko a Ukrajina) nebo získání limitu je velmi obtížné z důvodu výrazného nárůstu nezaplacení (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko), upřesňuje pro server Podnikatel.cz Stržínková. Cenové rozpětí pojištění pohledávek se u Atradiu pro malé a střední podniky v Česku aktuálně pohybuje v rozmezí 0,4 – 1,5 % z pojištěného obratu. To znamená navýšení cen oproti loňsku především u pojistných smluv, kde je pojištěn pouze jeden odběratel a pro pojišťovnu tak není dostatečně rozložené riziko, tam, kde byly v minulosti škody nebo kde pojišťovna eviduje hlášení o nezaplacení. Spoluúčast se přitom pohybuje v rozmezí 15 až 25 procent. Zpracování pojistné smlouvy a udělení úvěrového limitu vyjde podnikatele řádově na 500 až 800 korun za každé prověření odběratele podle území.

Coface Czech Credit Management Services

Coface nabízí podle Martina Růžičky, Managing Direktora Coface Czech, univerzální produkt pojištění pohledávek Globalliance, u kterého nerozlišuje velikost klienta a pojišťuje tak domácí i zahraniční odběratele. Úvěrový limit se odvíjí od hodnocení odběratele pojišťovnou a vychází ze součtu všech nesplacených faktur vůči jednomu odběrateli v určitý časový okamžik, informuje Růžička pro business server Podnikatel.cz. Úvěrový limit ověřuje sama pojišťovna s ohledem na vlastní zkušenostní databáze obsahující informace o neplacení a hodnocení finančních ukazatelů odběratele.

Cena pojištění závisí podle Růžičky na řadě faktorů, například délce splatnosti faktur, platebních zvyklostech a počtu insolvencí v daném odvětví nebo na konkrétní destinaci při exportu i na tom, jaké již má klient u svých odběratelů zkušenosti s neplacením. Samozřejmě nelze pojistit již vzniklé události neplacení, to je obdobné, jako když si chce někdo pojistit již hořící dům, porovnává Růžička a dodává: Cena je vyjádřena v promile a obvykle se může pohybovat v rozmezí tří až osmi promile. Cena se může zvyšovat podle toho, jak se v kterém odvětví bude vyskytovat počet insolvencí a počet platebních selhání. Spoluúčast se pohybuje mezi 10 až 20 procenty, obvykle je patnáctiprocentní. V ceně pojistného je u větších pojistek obvykle také cena vymáhání, navíc se platí za prověření a monitoring bonity odběratele v databázi pojišťovny. Za zpracování nabídky se u Coface neplatí, pokud se však klient nemůže o pojištění rozhodnout, může si za poplatek nechat zvlášť ověřit bonitu svých odběratelů. Čtěte více: Pojišťujete se proti rizikům exportu?

Jak řešíte svoje pohledávky po splatnosti?

Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna

Speciální produkt pro segment malých a středních podniků nabízí i úvěrová pojišťovna Euler Hermes Čescob. Produkt podle Juliuse Kudly, Chairmana a CEO Euler Hermes, nabízí jednoduchost a zároveň komplexní krytí. Ošetřuje celý pojistitelný obrat zákazníka proti riziku neplacení ze strany odběratele, zahrnuje ohodnocení bonity, pojištění pro případ platební nevůle a také automatické vymáhání pohledávek, informuje pro server Podnikatel.cz Kudla. Většinu agendy mohou podnikatelé s pojišťovnou řešit po internetu. Pojištění se vztahuje jak na domácí, tak zahraniční odběratele. Za výhodu Kudla považuje krátkou dobu do odškodnění a jednoduchost produktu.

Struktura odběratelů, teritorium obchodování, sektor, v jakém podnikatel obchoduje, a platební historie, to jsou kriteria, která o pojištění rozhodují a která pojišťovna posuzuje. Nabídku zpracovává pojišťovna bezplatně. Úvěrový limit stanovuje vždy individuálně podle bonity odběratele, obvykle se pohybuje v řádech statisíců až milionů korun. Cena pojištění pro malé a střední podniky je přitom podle Kudly zpravidla nižší než 1 % z pojistitelného obratu, běžné rozmezí se pohybuje od 0,5 % do 0,9 %. Spoluúčast klienta v případě pojistné události se pohybuje v rozmezí 20 až 25 procent.

Zejména pro exporty, ale i pro domácí pohledávky je to jedinečná služba, protože síla skupiny Euler Hermes zpravidla přiměje dlužníka k placení lépe, než pomalu fungující právní cesta, uzavírá Julius Kudla pro business server Podnikatel.cz.

Komerční úvěrová pojišťovna EGAP

Produkt e-BONUS je zjednodušená forma pojištění pohledávek, která vychází vstříc právě menším společnostem. Pojištění je možné sjednat přes internet. Podle Pavola Parízka, generálního ředitele Komerční a úvěrové pojišťovny EGAP, zájem o tento produkt s krizí vzrostl a pojišťovna ho poskytuje podnikům, které mají obrat zhruba maximálně do 100 milionů korun a menší počet odběratelů. V přípravě je navíc modifikace tohoto produktu pro nejmenší podniky. Cenu pojištění pojišťovna neurčuje podle tabulek, ale vypočítává dle určitého vzorce vždy pro jednotlivého klienta, respektive potenciálního dlužníka. Sazba se však pohybuje řádově ve výši dvou promile z pohledávky a ani letos se z důvodu vyšších rizik podle Parízka nijak zásadně nezmění a vzroste pouze minimálně. Podobně individuálně pojišťovna určuje také úvěrový limit, a to podle kvality a síly odběratele. Podobně je také procento spoluúčasti závislé na rizikovosti konkrétního sektoru, kvalitě portfolia odběratelů atd., pohybuje se však v rozmezí 10 – 20 procent.

Pojišťovna také vstupuje do inkasa pojištěných pohledávek, a to ještě dříve, než dojde k případné pojistné události. Pohledávky vymáhá jak prostřednictvím externích inkasních agentur nebo advokátních kanceláří (to především u pohledávek v zahraničí), tak pomocí vlastního inkasního týmu (to především u pohledávek v Česku a na Slovensku). Podle typu smlouvy se klienti pojišťovny podílejí na vynaložených nákladech na inkaso pohledávek – například na odměnách inkasních kanceláří či advokátů nebo soudních poplatků. Podání žádosti je bez poplatku. Klienti si však připlatí například za pravidelný monitoring platební a finanční situace odběratelů. Čtěte více: Odpis pohledávek je možný u prokazatelně nedobytných

Na co se v pojišťovně zeptat:

 • Jaký úvěrový limit poskytne v případě konkrétního odběratele (pojišťovna prověří např. jeho bonitu, místo a obor podnikání)?
 • Kolik bude pojištění stát; co je v ceně a za co je třeba si připlatit?
 • V jaké procentuální výši se pohybuje spoluúčast v případě, že dojde ke škodné události?

Pojištění má výhody i nevýhody

Jaké jsou tedy výhody a nevýhody pojištění pohledávek?

MM_socky3

Výhody spolupráce s úvěrovou pojišťovnou:

 • Pojišťovna disponuje rozsáhlými databázemi a znalostmi trhů, odvětví i platební morálky, proto je cenným zdrojem informací o bonitě stávajících i potenciálních klientů.
 • Pojišťovna poskytuje v rámci pojištění pohledávek kompletní servis – informační (např. o bonitě odběratele) i inkasní.
 • Riziko ztráty je s pojištěním nižší.

Nevýhody spolupráce s úvěrovou pojišťovnou:

 • V případě vysoce rizikového obchodu a rizikové destinace nemusí pojišťovna na pojištění vůbec přistoupit – pro extrémně rizikové obchody tedy nemusí být pojištění možným řešením. Případně může krýt pojišťovna vysoké riziko také zvýšenou cenou pojištění.
 • Při škodné události je třeba počítat se spoluúčastí.
 • Za menší riziko ztráty je třeba si zaplatit.
 • I při komunikaci přes internet je třeba počítat s určitou administrativou, která pojištění provází.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).