Hlavní navigace

Jak na zdravotní pojištění u brigád v Česku a v zahraničí?

21. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Vysokoškoláci běžně vykonávají výdělečnou činnost převážnou dobu letních prázdnin, řada z nich dokonce vyjíždí za výdělkem do zahraničí. Studenti, ale i jejich zaměstnavatelé hledají nejvýhodnější pracovněprávní vztah z hlediska odvodů i plnění povinností.

Pracovněprávní vztahy studentů

Se studentem je podle zákoníku práce možné uzavřít jakýkoliv pracovní vztah. Student, který si chce o prázdninách přivydělat, se může nechat zaměstnat na hlavní pracovní poměr, dohodou o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce. Čtěte více: Reforma zamíchala kartami ve výdělcích u dohod

Pro zaměstnavatele je z hlediska plnění povinností zaměstnávání studentů odlišné od standardních pracovněprávních vztahů a vyžaduje zvýšenou pozornost.

Student je z hlediska zdravotního pojištění nezaopatřeným dítětem a je evidován v kategorii osob, za které platí pojistné stát. Na tyto osoby se nevztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je tedy skutečně dosažený příjem.

V případě „posledních” prázdnin (tj. období od 1. 7. do 31. 8. po úspěšném složení maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria, dále měsíc následující po úspěšném ukončení studia na vysoké škole) se povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu nevztahuje na studenty, kteří nejsou zaměstnáni po celý kalendářní měsíc a nepobírají podporu v nezaměstnanosti ani podporu při rekvalifikaci. Čtěte více: Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění u absolventů škol?

Plnění oznamovací povinnosti zdravotní pojišťovně

Aby mohlo být u zaměstnaného studenta odvedeno zaměstnavatelem zdravotní pojištění jen skutečně dosaženého příjmu (bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu), musí mít zaměstnavatel jednoznačně potvrzeno, že se jedná o osobu, za kterou platí pojistné po celý kalendářní měsíc stát. Student předloží potvrzení o studiu, na základě něhož zaměstnavatel posoudí, zda se jedná o studium na škole, která je zařazena do sítě škol poskytujících přípravu na budoucí povolání. Rovněž zkontroluje, zda je student mladší 26 let.

Studenti, kteří po prázdninách pokračují ve studiu na střední či vysoké škole, zůstávají nezaopatřenými dětmi po celou dobu prázdnin, bez ohledu na svou výdělečnou činnost.

Studenti, kteří již po prázdninách nebudou pokračovat v dalším studiu, jsou nezaopatřenými dětmi za předpokladu, že jejich výdělečná činnost v době posledních prázdnin netrvá po celý kalendářní měsíc.

Zaměstnavatel, kromě odvodu pojistného z příjmu studenta, je povinen brigádníky přihlásit prostřednictvím Hromadného oznámení zaměstnavatele – kód P a G (nástup nezaopatřeného dítěte) k datu nástupu do zaměstnání a odhlásit po ukončení brigády kódem O. Čtěte více: Studentské brigády a práce na dohody z pohledu podnikatele

Vyměřovací základ a neplacené volno studenta

Zaměstnavatel uvádí brigádníka v měsíčním Přehledu o platbě pojistného v celkovém počtu zaměstnanců včetně jeho příjmu. Do vyměřovacího základu studenta se zahrnují stejné položky příjmu jako u kteréhokoliv jiného zaměstnance. Bude-li studentovi poskytnuto neplacené volno, pojistné se z tohoto pracovního volna bez náhrady příjmu neplatí.

Brigádnická činnost v zahraničí a zdravotní pojištění

Evropská unie

Studenti v době prázdnin často pracují také v zahraničí. Jejich povinností je si před odjezdem ověřit, zda budou po dobu prázdninové brigády účastni zdravotního pojištění v zahraničí nebo v České republice. Je důležité získat co nejvíce informací o charakteru vykonávané práce a zjistit, zda zakládá účast na veřejném zdravotním pojištění.

Pro státy EU a další země, které postupují podle nařízení Rady EHS, platí, že při výkonu výdělečné činnosti v těchto státech je zapotřebí odhlášení z účasti na zdravotním pojištění v ČR. Zahraniční zaměstnavatel brigádníkům poskytne doklad o účasti zdravotního pojištění, kterým se prokazují zdravotní pojišťovně v ČR.

V případě, že brigádnická činnost nebude v těchto zemích považována za výdělečnou činnost, zůstává student nadále pojištěncem v ČR.

Student VŠ, který dokončil první ročník studia, chce pracovat do 15. září. Je to lepší na dohodu o provedení práce nebo na HPP? Musí platit zdravotní pojištění z HPP? Pokud by pracoval na dohodu a výdělek by byl 9000 Kč, bude mít zálohovou daň? Budu jeho daň psát do vyúčtování daně zálohové nebo do vyúčtování daně srážkové?

Dohodu o provedení práce může uzavřít zaměstnavatel se studentem na konkrétní úkol tehdy, jestliže předpokládaný rozsah práce není vyšší než 150 hodin ročně. Těchto dohod může být uzavřeno s jedním zaměstnavatelem několik, ale jejich součet nesmí překročit stanovenou hranici počtu hodin.

Jedná se o studenta, který dále pokračuje ve studiu, je tedy nezaopatřeným dítětem bez povinnosti zaměstnavatele odvodu zdravotního pojištění. Škola je zřejmě zařazena do sítě škol, což zaměstnavatel zjistí z předloženého potvrzení o studiu.

Druh pracovně právního vztahu má vliv na odvody zdravotního a sociálního pojištění z příjmů studenta. Zaměstnavatel zdaní příjem studenta srážkovou nebo zálohovou daní podle skutečně dosažených příjmů (hranice 5000 Kč) a podle studentova podpisu Prohlášení k dani.

Tabulka ukazuje porovnání mzdy studenta s měsíčním příjmem 9000 Kč s uzavřeným „klasickým“ pracovním poměrem a dohodou o provedení práce. U studentů lze samozřejmě doporučit podpis Prohlášení k dani a uplatnění slevy na poplatníka i slevy na studenta.

Tabulka studentů
Pruh pracovního poměru Dohoda o provední práce Hlavní pracovní poměr
Podpis Prohlášení k dani ano ne ano ne
Příjem studenta 9000,00 Kč 9000,00 Kč 9000,00 Kč 9000,00 Kč
Sociální a zdravotní pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč 1125,00 Kč 1125,00 Kč
Základ daně 9000,00 Kč 9000,00 Kč 12 150,00 Kč 12 150,00 Kč
Vypočtená daň 1350,00 Kč 1350,00 Kč 1830,00 Kč 1830,00 Kč
Sleva (2070 Kč+335 Kč)  –1350,00 Kč 0,00 Kč  –1830,00 Kč 0,00 Kč
Daň po slevě 0,00 Kč 1350,00 Kč 0,00 Kč 1830,00 Kč
K výplatě 9000,00 Kč 7650,00 Kč 7875,00 Kč 6045,00 Kč

Studenty a absolventy v době letních prázdnin:

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).