Hlavní navigace

Pojišťujete auto? Dejte si pozor na možná úskalí

26. 2. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Téměř každý podnikatel využívá ke svému podnikání automobil. Na něj však číhá mnoho nebezpečí. Jednou z možností, jak se proti rizikům chránit, je pojištění. Nemáme na mysli tzv. povinné ručení, ale havarijní pojištění. Jeho sjednání však skrývá mnoho nejrůznějších úskalí.

Havarijní pojištění je dobrovolným pojištěním. Rozhodně stojí za to o něm alespoň uvažovat. Kdo si na něj sám netroufá, může využít služeb pojišťovacího makléře, který by měl mít podrobné znalosti o situaci na trhu.

Vlastní-li podnikatel větší počet vozidel, vyplatí se uvažovat o flotilovém pojištění, o kterém jsme psali ve zvláštním článku. Jaké jsou záludnosti při pojišťování auta?

Pan Dvořák je podnikatel. Zabývá se drobnými opravami výpočetní techniky. Ke své činnosti využívá téměř denně malý osobní automobil. Koupil si nové auto a uzavřel havarijní pojištění na všechny běžná rizika na pojistnou částku 350 000 Kč. Sjednaná výše spoluúčasti je 10 %, minimálně však 10 000 Kč. Za pojištění zaplatil 10 500 Kč. Auto mu druhý měsíc po koupi ukradli. Vše řádně oznámil Policii ČR a poté také pojišťovně. Auto nebylo nalezeno. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Znalec najatý pojišťovnou však auto ocenil na 310 000 Kč, pojišťovna po odpočtu spoluúčasti 31 000 Kč vyplatí 279 000 Kč.

Pojištění auta podnikatele Dvořáka
Pojistná částka 350 000
Roční pojistné 10 500
Obvyklá cena vozidla 310 000
Odečet spoluúčasti  –31 000
Vyplacené pojistné plnění 279 000

Pojistná hodnota

Základem každé pojistné smlouvy je stanovení pojistné hodnoty vozidla. Může být, a obvykle také je, velký rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou obvyklou, kterou pojišťovny zpravidla používají pro ocenění automobilu, u něhož dojde k totální škodě nebo k odcizení. Je dobré vědět, jakým způsobem pojišťovna stanoví hodnotu pojištěného vozu.

Některé pojišťovny využívají předem daných koeficientů. Například Pojišťovna Slavia:

Vývoj pojistné částky vozidla a stupeň jeho opotřebení v závislosti na době provozu – Pojišťovna Slavia
Rok provozu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Procento meziročního snížení pojistné částky 0 17 12 8 7 8 5 4 5 5 3 5 4

Jiné se opírají o aktuální situaci na trhu. Například Pojišťovna Allianz definuje pojistné plnění v případě totální škody či odcizení vozidla jako: Přiměřené náklady na pořízení vozidla stejného druhu a kvality v ČR, snížené o částku odpovídající stupni opotřebení či jiného znehodnocení s přihlédnutím k dané situaci na trhu v ČR (obvyklá cena).

Od výše pojistné částky se odvíjí cena pojištění – pojistné. Příliš vysoká pojistná částka zdražuje pojištění, avšak nepřináší žádný efekt, jestliže pojišťovna auto oceňuje obvyklou cenou.

Pojištěná rizika

Mezi základní rizika, která pojišťovny umožňují pojistit patří:

 • havárie
 • vandalismus
 • odcizení
 • živelní události – např. krupobití, vichřice, požár, sesuvy zeminy

Existují další nejrůznější rizika. Na ty se většinou sjednává doplňkové připojištění. Může se jednat o:

 • pojištění skel
 • pojištění zavazadel
 • pojištění náhradního vozidla
 • pojištění nadstandardní asistenční služby

Ne každý potřebuje ochránit před všemi riziky. Pojištění všech rizik pojistku jen zbytečně prodražuje. Většina pojišťoven umožňuje různé kombinace rizik, často však jen v předdefinovaných balíčcích.

Výše spoluúčasti

Výše spoluúčasti je obvykle definována jako jisté procento, zároveň však také jako minimální hranice. Např. 5 %, minimálně však 5 000 Kč nebo 10 %, minimálně však 10 000 Kč. Při vyšší míře spoluúčasti je pojištění levnější. Při případné pojistné události však dostanete od pojišťovny méně peněz, nebo vůbec nic.

Dojde-li např. ke škodě ve výši 8 000 Kč, nemáte při sjednané spoluúčasti 10 %, minimálně však 10 000 Kč, žádný nárok na pojistné plnění.

Zabezpečení vozidla

Některé pojišťovny vyžadují k pojištění auta určený způsob zabezpečení vozidla. Toto zabezpečení musí být po celou dobu užívání vozidla v provozu, jinak hrozí možnost nevyplacení pojistného plnění.

Pojistné podmínky

Ano, bývají obvykle psány velmi malým písmem. Bývají dlouhé a málokomu se chtějí číst. Ale jsou opravdu velmi důležité. Jen tady se totiž dozvíte, jakým způsobem se bude postupovat při likvidaci škody. Obsahují také všechny výluky z pojištění, tedy případy, kdy pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění.

Je rozhodně dobré se s nimi před uzavřením smlouvy seznámit a prověřit případné nejasnosti.

Možné slevy

Každá pojišťovna nabízí nejrůznější druhy slev. Jak by ovšem řekl klasik, žádná sleva není zadarmo. Může se jednat například o slevu:

 • za lepší zabezpečení vozidla, např. pomocí mechanického zabezpečení převodového ústrojí nebo aktivního vyhledávacího zařízení– šance pojistné události a tudíž vyplacení pojistného plnění se snižuje
 • za roční frekvenci plateb – dáváte peníze pojišťovně dopředu
 • za propojištěnost – u stejné pojišťovny uzavřete i „povinné ručení“
 • za dosavadní bezškodný průběh – tento bonus je rovněž převoditelný mezi pojišťovnami

Důležitou možností je také získání obchodní slevy od zprostředkovatele pojištění. Zde se otvírá prostor pro obchodní jednání v rámci provize zprostředkovatele pojištění. Pojištění je totiž obchod jako každý jiný. Zprostředkovatel raději získá menší provizi, než aby přišel o zákazníka úplně, když se pojistí u konkurence. Tuto slevu nelze očekávat od kmenových zaměstnanců pojišťovny na přepážce.

Pojištění ochrany pořizovací ceny

Na českém trhu existují možnosti, jak se zajistit proti možné finanční ztrátě vyplývající z rozdílu mezi pořizovací cenou a cenou v době totální škody.

Jednou z možností je produkt EuroGAP. Ten poskytuje pojišťovací společnost Carlife PMP, spol. s r. o. Tento produkt se sjednává na tři roky a platí se jednorázově. Po celou dobu musí být sjednáno havarijní pojištění. Nemusí se jednat o pojištění all risk. Podnikatel si může např. sjednat havarijní pojištění jen na odcizení vozidla, živelní škody a vandalismus.

Alice Kovářová z Carlife PMP, spol. s r. o. k tomu říká: V tomto případě EuroGAP hradí pouze ty pojistné události, na které se havarijní pojištění vztahuje – odcizení, živel, vandalismus.

Obdobný produkt nabízí i pojišťovna MAXIMA pod názvem MAXIGEP.

účto únor klímová

V případě sjednání těchto produktů máte zaručeno během 3 let pojistné plnění do 100 % pořizovací ceny (po odečtení spoluúčasti). Existuje i varianta produktu, kdy dojde i k úhradě zaplacené spoluúčasti. Sjednaná spoluúčast nemůže být větší než 10 %. Nad tuto hranici se již spoluúčast nehradí.

Podívejme se opět na automobil podnikatele Dvořáka. Pan Dvořák si přikoupil pojištění ochrany pořizovací ceny. Zaplatil za něj 12 000 Kč na tři roky.
Jestliže dojde k odcizení vozidla, dostane podnikatel Dvořák vyplaceno o 40 000 Kč více. Pokud pojistná událost nenastane, pan Dvořák utratil „zbytečně“ dalších 12 000 Kč.

Pojištění auta podnikatele Dvořáka včetně připojištění
Pojistná částka 350 000
Roční pojistné 10 500
Připojištění ochrany pořizovací ceny na 3 roky 12 000
Obvyklá cena vozidla 310 000
Odečet spoluúčasti  –31 000
Vyplacené pojistné plnění pojišťovnou 279 000
Pojistné plnění z připojištění 40 000
Celkem vyplaceno 319 000

Využíváte v rámci své firmy havarijního pojištění?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).