Hlavní navigace

Pokles insolvenčních návrhů právnických sob

Počet insolvenčních návrhů právnických osob klesá. Jak potvrzuje společnost Creditreform. V červenci 2010 bylo podáno celkem 1257 insolvenčních návrhů. Z toho jen 373 návrhů osob právnických. Ve srovnání s předchozím měsícem došlo k poklesu jak v absolutních číslech (o 98), tak i po přepočtu na počet dní v měsíci. Pokles zaznamenáváme i v meziročním srovnání. Proti červnu, kdy byl pokles insolvenčních návrhů ve srovnání s rokem 2009 jen sedmiprocentní, činí meziroční pokles v červenci již 23,9 %, sdělila Stanislava Menšíková, analytička společnosti Creditreform.

Přibližně polovina insolvenčních návrhů právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je prakticky možné dvěma způsoby. Konkurzem nebo reorganizací.