Hlavní navigace

Pokud neodhadnete u offline evidence budoucí tržby, hrozí vám pokuta 500 000 Kč

13. 4. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Využití offline evidence tržeb nemusí omezovat jen poměrně hodně papírování, ale také hrozba sankcí, které v této souvislosti navrhuje ministerstvo financí.

OSVČ, která povede zvláštní evidence, má mít dle návrhu ministerstva za povinnost oznámit finančnímu úřadu, že předpokládá, že v následujících dvanácti kalendářních měsících přestane plnit limit pro tržby. Pokud tak neučiní, hrozí jí pokuta až do výše půl milionu korun. Na neadekvátnost této pokuty a další věci upozornil v připomínkovém řízení k novele Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR.

U zvláštní evidence musíte hlásit i předpokládané změny

Kdo bude chtít dle ministerstva financí využít režimu tzv. zvláštní evidence tržeb, bude muset splnit několik podmínek:

  • a) není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
  • b) neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 1 zaměstnancem ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem,
  • c) výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za posledních 12 kalendářních měsíců 200 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů v následujících 12 kalendářních měsících nepřesahuje 200 000 Kč a
  • d) za posledních 12 kalendářních měsíců uskutečnil nejvýše 1 000 evidovaných tržeb a předpokládaný počet těchto tržeb v následujících 12 kalendářních měsících nepřesahuje 1 000.

Čtěte více: Offline režim místo #EET? Podnikatelům přinese paradoxně více papírování 

Zároveň ministerstvo navrhlo doplňující odstavec 4: Přestanou-li být podmínky podle odstavce 1 písm. b) až d) splňovány, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.

Jinými slovy, poplatník bude muset finančnímu úřadu oznámit, pokud začne předpokládat, že výše či počet tržeb překročí výše zmíněnou hranici. V případě podmínek uvedených v odst. 1 písm. c) a d) je poplatník povinen oznámit správci daně nejen skutečnost, že jeho příjmy či počet přijatých evidovaných tržeb v předcházejících dvanácti kalendářních měsících překročily stanovené limity, ale také to, že předpokládá, že se tak stane v následujících dvanácti kalendářních měsících, píše ministerstvo v důvodové zprávě a doplňuje: Porušení povinnosti podle odstavce 4 představuje nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a daňového řádu. Daňový řád přitom stanovuje maximální hranici pro takovouto pokutu 500 000 Kč.

Na neadekvátnost této pokuty upozornil Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR. Nepovažujeme za vhodné, aby poplatníkovi mohla být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč za to, že nesprávně předpokládal počet nebo výši tržeb v příštích 12 měsících. V mnoha případech se bude jednat o obtížně predikovatelný údaj, který podnikatel přes veškerou dobrou víru nemusí odhadnout správně. Takový požadavek může malé podnikatele od využívání zvláštního režimu evidence odradit a dle našeho názoru není proporcionální vzhledem k cíli, ke kterému směřuje, uvedl v připomínkovém řízení odbor.

BRAND23 Workshop

Odbor kompatibility navíc upozornil, že i další části zákona mohou vést proti avizovanému cíli. Není podle něj například zřejmé, z jakého důvodu byla zvolena právě částka 200 000 Kč ročně, která odpovídá průměru cca 16 600 Kč na měsíc. Takový podnikatel by si mohl dovolit zaměstnávat byť jednoho zaměstnance jen s obtížemi. Podle odboru navíc není nutné požadovat kumulativně také naplnění požadavku spočívajícího v nepřekročení 1000 evidovaných tržeb ročně (průměrně 83 tržeb za měsíc). Je určitě možné si představit poplatníky, kteří budou představovat drobné podnikatele, na něž přesto díky tomuto požadavku zvláštní režim evidence tržeb nedopadne – typicky půjde o osoby poskytující služby nebo zboží ve vysokém počtu a při nízkých cenách (například provozovatelé pouťových atrakcí), napsal odbor.

Jak ministerstvo financí zareaguje na výše zmíněná upozornění, ukáže vypořádání připomínek. Samotné připomínkové řízení končí za necelý týden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).