Hlavní navigace

Pokud podáte přiznání k dani a zaplatíte daň do 18. srpna, je to bez pokuty

21. 7. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V souvislosti s koronavirovou pandemií se termíny pro podání a uhrazení některých daní posunuly. Pokud splníte u daně z příjmů vše do 18. 8., je to bez sankce.

Koronavirová pandemie přinesla do povinností poplatníků pořádný chaos. Nejzazší termíny pro podání daňového přiznání a přehledů se od původních výrazně liší, dokonce tak, že některé přehledy je nutné podat dřív než přiznání k dani. 

V chaosu, který je v povinnostech poplatníků v tomto roce, se snažil server Podnikatel.cz vyznat v článku Přiznání a přehledy vyřešte do 3. srpna, vyhnete se tak zmatkům a riziku pokut

Finanční správa upozorňuje poplatníky, kteří odložili podání daňového přiznání, aby tak učinili do 18. srpna. V tomto termínu musí být případná daň také uhrazena. Jinak se nevyhnou sankcím. Opatření se nevztahuje na subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem.

Čtěte také: Přehledy na sociálku lze podat do 18. září, nejlépe online. ČSSZ nabízí návod

Poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020. Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července a to do dne podání nebo do dne zaplacení.

Psali jsme: Další odklad, daňové přiznání za rok 2019 bude stačit podat do 18. srpna

Prominutí sankce se nevztahuje na daňové subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem (SFÚ). Jedná se o právnické osoby založené za účelem podnikání, která dosáhly obratu více než 2 mld. Kč. Dále se jedná o banky, spořitelny, či pojišťovny.

Daňové šablony ke stažení

Posunutí termínů a prominutí sankcí u dalších daní

Daň z nabytí nemovitých věcí

V případech daně z nabytí nemovitých věcí, kdy poslední den lhůty pro podání daňového přiznání a splatnost daně nastane v období od 31. 3. 2020 až 30. 11. 2020, budou prominuty sankce související s pozdním podáním daňového přiznání a s pozdní úhradou daně pokud bude daňové přiznání podáno a daň uhrazena do 31. 12. 2020.

Shrnutí termínů pro plnění povinností bez sankce na dani z příjmů a daně z nabytí nemovitých věcí

  • 1. července 2020 – termín pro subjekty spravované SFÚ
  • 18. srpna 2020 – ostatní fyzické a právnické osoby
  • 31. prosince 2020 – daň z nabytí nemovitých věcí

Čtěte také: Posunutí termínu podání se netýká jen daně z příjmů. Co dalšího můžete odložit?

Daň z přidané hodnoty

Finanční správa upozorňuje plátce DPH, že 31. 7. 2020 končí účinnost některých prominutí v oblasti DPH. Jedná se především o automatické prominutí pokuty 1000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení (bez výzvy správce daně) a prominutí pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc Kč za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření. Dále také již nebude ke stejnému datu automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH, jejíž prominutí je vázáno na současné prominutí pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření.

Psali jsme: Do konce července končí účinnost některých prominutí v oblasti DPH

Plátcům DPH doporučujeme, aby co nejdříve předložili podání v oblasti DPH, která nebyla doposud podána z důvodu vlivu mimořádné události a u kterých již uplynula zákonná lhůta, uzavírá Finanční správa ČR. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).