Hlavní navigace

Pokud vám neuznají odpočet DPH v určité výši, stanete se nespolehlivým plátcem

Redakce

Finanční správa rozšířila pokyn, podle kterého se uděluje status nespolehlivého plátce DPH. Nově ho mohou získat i firmy, kterým nebude uznán odpočet DPH.

Doba čtení: 2 minuty

Finanční správa rozšířila okruh porušení povinností, za které se podnikatel může stát nespolehlivým plátcem DPH. Nově získá status nespolehlivého plátce i firma, které úřady neuznají nárok na odpočet daně. Existuje však minimální hranice neuznaného odpočtu, od které se teprve status uděluje. Stále platí, že kdo obchoduje s nespolehlivým plátcem, ručí za něj za DPH.

Čtěte také: Nespolehlivé plátce DPH půjde kontrolovat hromadně. Čtěte, jak na to

Za neuznaný odpočet se dostanete na blacklist


Autor: www.isifa.com

Nespolehlivým plátcem se můžete stát i za neuznaný odpočet DPH.

Generální finanční ředitelství rozšířilo pokyn, podle kterého se řídí finanční úřady, když rozhodují o tom, zda bude společnost označena za nespolehlivého plátce DPH. Nově dostane status nespolehlivého plátce také firma, která ohrozila veřejný zájem tím, že jí úřady neuznaly uplatňovaný nárok na odpočet daně a vyměřily ji daň jinak, než deklarovala v podaném daňovém přiznání k DPH. K ohrožení veřejného zájmu dochází, pokud bude ve výše uvedených případech snížen plátcem uplatněný odpočet daně minimálně o 500 tisíc Kč a související vyměřená nebo doměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru, upřesnil Otakar Sladkovský, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství.

Ptejte se odborníka v poradně Daně z příjmů a DPH
Ing. Tereza Lichovníková
poradkyně pro daně

Kromě neuznaného odpočtu ale stále platí i další důvody, za které může firma získat status nespolehlivého plátce. Na “blacklist“ neplatičů DPH se dostanou podnikatelé, kteří dluží za poslední minimálně tři měsíce na dani z přidané hodnoty více než deset milionů korun. Za nespolehlivou je považována i ta firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 tisíc korun, a také podnikatel, který je podezřelý z účasti na podvodu.

Úřady nicméně ujišťují, že správce daně rozhodují vždy na základně individuálních případů a s ohledem na osobu plátce a jeho dosavadní zkušenosti. Správce daně při posuzování porušení plnění zákonných povinností berou v potaz též objektivní důvody, které vedly k nesplnění zákonných povinností plátce DPH. Může se jednat například o živelné pohromy, závažné zdravotní důvody, důvody vzniku platební neschopnosti či jiné objektivní překážky, které plátci bránily v řádném plnění daňových povinností, vysvětlil Sladkovský.

Čtěte také: Ručení za DPH se lze vyhnout, stačí vzájemná dohoda

Podnikatel_tip_nejvetsi server

Firmy by měly hlídat, s kým obchodují

Status nespolehlivého plátce zakládá společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Pokud se některý podnikatel rozhodne obchodovat s firmou, která bude v okamžiku uskutečnění plnění uvedena jako nespolehlivý plátce, bude za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme. Celkově má zatím status nespolehlivého plátce několik desítek společností.

Čtěte více: Počet nespolehlivých plátců DPH atakuje třicítku, většina jsou ready-made firmy