Hlavní navigace

Pokut u GDPR se zatím nebojte, úřad chce zprvu hlavně vysvětlovat

26. 6. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Úřad pro ochranu osobních údajů nebude do přijetí adaptační legislativy GDPR primárně trestat méně závažná provinění, nýbrž hodlá hlavně vysvětlovat.

Jak uvedl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), k tomuto přístupu jej vede zásada subsidiarity trestně správní represe, která brání nadužívání správního trestání státem. Je povinností ÚOOÚ jako správního úřadu naplňovat principy dobré a efektivní veřejné správy a respektovat zásady správního trestání, uvedl úřad na svém webu.

Místo pokut domluva, alespoň na začátku

ÚOOÚ ujišťuje, že se v souvislosti s počáteční účinností GDPR a projednáváním adaptační legislativy v období před přijetím připravovaného zákona o zpracování osobních údajů zaměří především na zvyšování povědomí správců o vhodné ochraně údajů. V rámci kontrolní činnosti bude vyzývat a vést k nápravě, nikoliv tedy primárně trestat za méně závažná a nedbalostní pochybení, k nimž dochází zejména u malých správců. Toto vyjádření je určeno zejména správcům, jakými jsou například menší obce či drobní podnikatelé, kteří v nadcházejícím období přípravy adaptační legislativy (doprovodné k GDPR) zavádějí některý z nových nástrojů ochrany osobních údajů a uzpůsobují dosavadní zpracování, upřesnil ÚOOÚ.

Podle úřadu má být cílem každé veřejnoprávní kontroly v prvé řadě náprava protiprávního stavu a ochrana práv dotčených osob (subjektů údajů), nikoliv uložení pokuty. Úřad během posledních dvou let téměř v 500 případech namísto zahájení sankčního řízení (k projednání drobného, ojedinělého a méně závažného deliktu) informoval chybujícího správce a vyzval jej k okamžité nápravě vadného zpracování. Podle úřadu se tento postup v převážné většině případů osvědčil, neboť zajistil, že správce okamžitě změnil dosavadní postup a opravil vadný stav, tj. donutil správce vynaložit jisté úsilí k nápravě. V této v praxi hodlá ÚOOÚ pokračovat i do budoucna.

Daně 23 konec

Za porušení GDPR hrozí vysoké pokuty

Za porušení GDPR lze udělit pokutu buď do výše 10 000 000 EUR (nebo až do 2 % celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik), nebo do výše 20 000 000 EUR (nebo až do 4 % celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik). Rozdělení do dvou skupin odráží důležitost porušených povinností, kdy ve skupině s vyšší sazbou jsou povinnosti, u jejichž porušení je očekávána vyšší intenzita zásahu do práva na ochranu osobních údajů, které obecné nařízení zajišťuje.

Do nižší sazby spadá např. porušení ustanovení týkajících se záznamů o činnostech zpracování či posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, zatímco do vyšší sazby jsou například zahrnuta porušení povinností upravujících zásady a zákonnost zpracování, podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů, podmínky zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a práva subjektu údajů.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).