Hlavní navigace

Pokuta 500 korun a více pro ty, co neodevzdají přiznání k dani z nemovitostí včas

25. 1. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitostí hoří. Kdo nesplní své povinnosti včas, zaplatí letos nově pokutu minimálně 500 korun. A čím více budete s přiznáním otálet, tím vyšší pokuta bude.

Nový daňový řád přinesl významné změny do oblasti dani z nemovitostí. Pokuta nemine každého povinného, kdo neodevzdá přiznání včas. Pokuta začíná na pěti stovkách a může být i vyšší. Záleží na tom, kdy poplatník přiznání po termínu skutečně odevzdá. Změny jsou i v penále, respektive v systému jeho výpočtu. Přečtěte si nová pravidla společně i s konkrétními termíny podání i placení daně z nemovitostí.

Kdo ne/podává přiznání k dani z nemovitostí

Přiznat daň z nemovitostí na rok 2011 (daň z nemovitostí se platí dopředu) vzniká těm poplatníkům, kteří v průběhu roku 2010 nabyli svou první nemovitost – pozemek, stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí, či si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí apod. Přiznání podává také ten poplatník, u něhož došlo u vlastnictví nemovitosti ke změnám. Pokud například nabyl novou či naopak pozbyl dosavadní pozemek či jeho část, či provedl přístavbu, nástavbu, případně demolici stavby. Čtěte více: Co se změnilo v roce 2011 u daně z nemovitostí?

Pokud se ve vlastnictví nemovitosti nic nemění, poplatník nové přiznání podávat nemusí. Finanční úřad mu daň vyměří automaticky sám. A to i v tom případě, pokud se změnily například sazby daně, respektive došlo ke změně koeficientu stanoveného obecně závaznou vyhláškou obce. Daňovou povinnost upravenou o změny vypočte a sdělí poplatníkovi správce daně, doplnila Jaroslava Hanková ze společnosti APOGEO.

Letošní novinkou jsou však změny při podávání přiznání u těch nemovitostí, kterou vlastní více než jeden subjekt. Týká se to například novostaveb, kde je více vlastníků bytů a původním vlastníkem nemovitosti byl developer.

Novela zákona o dani z nemovitostí totiž zavedla možnost, kdy přiznat daň může poplatník i za svůj spoluvlastnický podíl. Daň za spoluvlastnický podíl na pozemku nelze i nadále přiznat u pozemků, evidovaných katastrem nemovitostí zjednodušeným způsobem.

Přiznání však může podat společný zmocněnec. To je však odlišné od společného zástupce. Aby společný zmocněnec mohl přiznání podat, musí k tomu mít plnou moc všech spoluvlastníků nemovitosti. Zároveň společným zástupcem může být pouze jeden ze spoluvlastníků nemovitosti.

Podá-li ovšem alespoň jeden spoluvlastník přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za příslušný podíl na nemovitosti. Daň pak odpovídá jeho podílu na nemovitosti, upozorňuje Jaroslava Hanková. V praxi se pak ale může stát, že ostatní spoluvlastníci o této skutečnosti neví a přiznání za svůj podíl nepodají. Jak připomíná Hanková, berňák v tomto případě poplatníka nevyzývá k podání přiznání a daň přímo vyměří z moci úřední.

Hanková zároveň upřesnila, že daňové přiznání musí poplatník podat i v případě, že celková daň z nemovitostí činí méně než 30 Kč. Daň se v takovém případě vyměří, ale neplatí.

Formuláře k dani z nemovitostí v roce 2011 ke stažení

Daň z nemovitostí: přiznání (PDF 132311 bytů)
Daň z nemovitostí: pokyny (PDF 171848 bytů)

Kdy podávat přiznání k dani z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitosti je poplatník povinen podat nejpozději do 31. ledna. Pokud přiznání zasílá poštou, pak se za den podání považuje ten, kdy byl dopis na poště podán. U elektronického či osobního podání je den podání shodný s časem odeslání, respektive s časem osobního podání.

Pokud poplatník nestihne přiznání podat včas, nevyhne se letos pokutě. Ta však začíná nabíhat pouze u těch hříšníků, kteří nepodají přiznání do 5 pracovních dnů po termínu zákonného podání. Jakmile je překročena pětidenní lhůta, automaticky začíná nabíhat pokuta. Ta se počítá jako 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokud by však vypočtená částka byla nižší než 500 Kč, bude poplatník platit právě pětistovku. A zároveň s tím nabíhá úrok z prodlení.

V překladu řečeno, pokud poplatník podá přiznání ještě 8. února 2011, žádnou sankci platit nebude.

Jestliže však poplatník nepodá přiznání vůbec, příslušný finanční úřad ho k podání vyzve a stanoví mu i náhradní lhůtu: Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek, řekla serveru Podnikatel.cz Jana Kaslová z Generálního finančního ředitelství. I v tomto případě čeká však poplatníka pokuta, protože nesplnil svou zákonnou povinnost. Čtěte více: Komplexní návod, jak na daň z nemovitostí v roce 2011

Jak podávat přiznání k dani z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitosti podává poplatník buď osobně na podatelně příslušného finančního úřadu, dále prostřednictvím pošty a dále může využít i elektronického podání. To lze navíc hned dvojím způsobem, prostřednictvím Daňového portálu nebo přes datovou schránku. Vyplnění elektronického formuláře je uživatelsky velmi vstřícné včetně poučení a nápovědy, provádí se kontrola výpočtu daňové povinnosti a doplňují se automaticky příslušné sazby a koeficienty, přiblížila výhoda elektronického podání Jana Kaslová.

Elektronický formulář přes Daňový portál navíc mohou využít i ti poplatníci, kteří si chtějí správnost svého papírového přiznání ověřit.

Kdy platit daň z nemovitostí

Pokud daň z nemovitostí nepřesáhne částku pět tisíc korun, je splatná pro všechny do úterý 31. května 2011. Jestliže je daň vyšší než pět tisíc korun, platí se ve dvou stejných splátkách. Poplatník ale neplatí daň sám od sebe. Čeká, až mu finanční úřad zašle složku, kterou berňák zasílá před termínem splatnosti. Na složence typu A je vyznačen buď nedoplatek či přeplatek.

Poplatník ale musí být zvláště při placení složenkou, která je nově zpoplatněna, být obezřetný. Za datum splatnosti se považuje ten termín, kdy částka byla připsána na účet finančního úřadu nikoli v den, kdy poplatník zaplatit složenku na poště. Nejjistější volbou proto zůstává placení daně osobně na pokladně finančního úřadu.

Content 22 tip novy

Penále u dani z nemovitostí

U nedodržení termínu splatnosti však letos platí nová podmínka jako při odevzdání podání. Penále se počítá až ze dnů, které následují po 5 pracovních dnech po termínu splatnosti. Prakticky se poplatník vyhne penále i v případě, že zaplatí daň složenkou v poslední den splatnosti. Pokud pošta stihne poslat částku dostatečně rychle tak, aby ji berňák obdržel na svůj účet do pěti pracovních dnů, penále vyměřeno nebude. Vyplývá to z daňového řádu, který tuto novinku zavádí u všech daní. Čtěte více: Novinky, které zavádí daňový řád

Jak u penále tak i pokuty za neodevzdání přiznání platí stejné pravidlo, finančák posílá na tyto platby složenku zvlášť. Pokud bude poplatník platit složenkou, zaplatí tedy nejen penále, ale i de facto poplatek za platbu složenkou, která již není osvobozena od poplatků, jako tomu bylo v minulosti.

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).