Hlavní navigace

Pokuta až 100 000 Kč za nezveřejnění účetní závěrky v rejstříku

3. 7. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vybrané účetní jednotky mají povinnost zveřejnit účetní závěrku do sbírky listin. Pokud svou povinnost nesplní, vystavují se pokutě až do výše 100 000 Kč nebo zrušení zapsané osoby s likvidací.

Osoby zapsané ve veřejných rejstřících mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Tuto povinnost stanovuje zákon o účetnictví, ale také zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Osoby, které jsou zapsané ve veřejném rejstříku a nezveřejní výše uvedené dokumenty, mohou dostat pořádkovou pokutu od soudu, a to až do výše 100 000 Kč.

Účetní závěrka dle zákona o účetnictví

Účetní závěrku definuje zákon o účetnictví. Dle zákona o účetnictví se pak jedná o nedílný celek, který je tvořen z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Právě příloha je poměrně často opomíjená, i když má stejnou důležitost jako výkazy. Příloha v účetní závěrce totiž doplňuje a vysvětluje informace k účetním výkazům.

Některé účetní jednotky mají povinnost sestavovat účetní výkazy v širším rozsahu, a tak musí sestavovat navíc ještě přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách ve vlastním kapitálu.

Druhy účetních závěrek

Účetní závěrka se sestavuje k tzv. rozvahovému dni. Rozvahový den je takový den, ke kterému se uzavírají účetní knihy. Účetní závěrku lze potom dělit na řádnou, mimořádnou nebo mezitímní. Řádná účetní závěrka je sestavována k poslednímu dni účetního období, mimořádná potom k jinému dni, než je poslední den účetního období.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).