Hlavní navigace

Pokuty u kontrolních hlášení budeme zatím udělovat jen výjimečně, slibuje úřad

28. 1. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Finanční správa ujišťuje, že do nabytí účinnosti novely zákona o DPH nebude u kontrolních hlášení pokutu 1000 Kč udělovat vůbec a vyšší pokuty jen výjimečně.

kontrolních hlášení k DPH jsou aktuálně stanovené poměrně krátké lhůty a přísné pokuty. Vláda sice už schválila návrh novely, která má sankční režim zmírnit, ta však nabude účinnost nejdříve v červnu. Finanční správa nicméně ujišťuje, že do nabytí účinnosti novely bude postupovat benevolentně. Pokutu ve výši 1000 Kč za pozdní podání hlášení nebude udělovat vůbec a vyšší pokuty jen ve výjimečných případech.

Čtěte také: Víme, jak přesně se sankce u kontrolních hlášení zmírní. Vše má ale drobný háček

Aktuálně jsou sankce velmi tvrdé

Aktuálně uvádí zákon o DPH u kontrolních hlášení tyto lhůty a sankce. Kontrolní hlášení se musí podat v návaznosti na osobu plátce do 25 dnů od skončení měsíce nebo čtvrtletí. Kdo své povinnosti ohledně kontrolního hlášení k DPH včas nesplní, čekají ho pokuty. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Zákon navíc obsahuje další pokuty, které mohou plátci DPH v souvislosti s kontrolním hlášením dostat. U nich ale již existuje možnost pro správce daně stanovit jejich výši, a to do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení, a až do výše 500 000 Kč pro plátce, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní.

Kontrolní hlášení upravují § 101c až § 101i zákona o DPH.

Zmíněná výzva se doručuje elektronicky, a to prostřednictvím


a)  datové schránky, nebo


b)  veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku. Tuto adresu sdělíte správci daně při podání prvního kontrolního hlášení.

Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Aktuálně mají podnikatelé na reakci 5 kalendářních dní od doručení výzvy. Pokud by podnikatel do těchto pěti dnů na výzvu nijak nezareagoval (třeba jen tím, že údaje v hlášení potvrdí jako správné), dostane nyní dle platné legislativy pokutu 30 tisíc korun.

Čtěte více: Kontrolní hlášení lze podat včas, mít správně a stejně dostat pokutu 30 tisíc Kč

Sankce půjde prominout

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Než nabude novela zákona o DPH účinnosti, sankce se budou udělovat jen výjimečně.

Vláda nicméně před dvěma týdny schválila návrh zákona, který má tento systém změnit. Lhůta pro reakci na výzvu se má změnit z 5 kalendářních na 5 pracovních dní, což dá podnikatelům větší časový prostor na reakci, zejména v případě víkendů prodloužených o sváteční dny či při čerpání dovolené. Ministerstvo financí dále navrhuje doplnit institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, a institut vyloučení vzniku pokuty, který se bude týkat pokuty v pevné výši 1 000 Kč. V případě pokuty ve výši 1 000 Kč bude tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Pokud se projednávání novely někde nezadrhne, počítá ministerstvo s tím, že by měla nabýt účinnosti 1. června. Novela navíc počítá se zpětnými úlevami, které se budou vztahovat k pokutám uděleným před nabytím účinnosti novely. Vzhledem k tomu, že správce daně je vždy povinen aplikovat účinný právní předpis, bude možné, vejde-li novela v účinnost, prominout pokutu za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením, ke kterému došlo ještě před účinností novely. Dle návrhu novely je možné podat žádost o prominutí pokuty do 3 měsíců od právní moci platebního výměru a tím odložit účinek vykonatelnosti, upřesnila serveru Podnikatel.cz Markéta Deimelová z advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

Čtěte také: 5 problémů, které se pojí s kontrolním hlášením

WT100 tip temata

Než novela nabude účinnosti, pokuty budou jen výjimečně

Finanční správa ČR navíc ujišťuje, že do nabytí účinnosti novely bude přistupovat k podnikatelům benevolentně. Co se týká pokut ve výši 1000 Kč, tak ty finanční správa do nabytí účinnosti novely udělovat nebude, protože nabytím účinnosti připravované novely dojde u všech tisícikorunových po­kut vzniklých do této doby k jejich zániku. U ostatních fixních pokut, tj. 10 000, 30 000 a 50 000 Kč, správce daně tyto pokuty udělovat může, ale plátce si případně bude moci požádat o jejich prominutí, a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti zmiňované novely. Tyto pokuty bude ale správce daně před účinností novely udělovat zcela výjimečně, a to z důvodu, že důvod pro vydání prvních pokut nastane v zásadě nejdříve v polovině března a účinnost novely předpokládáme od 1. června, což je časový rozdíl přesahující pouze 2 měsíce, uvedla serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Podle Petlachové je navíc v tomto období finanční správa značně zaneprázdněna jinými administrativními prioritami, zejména zpracováním přiznání na dani z příjmů. Lhůta pro uložení pokuty je 3 roky ode dne, ve kterém k porušení této povinnosti došlo. Nicméně připouštíme, že před účinností novely mohou být pokuty ukládány, a to v závažných případech, obecně v souladu s taktickými postupy správce daně, upozornila Petlachová, která se ale zároveň vyhnula odpovědi na otázku na postup finanční správy, pokud by novela nebyla přijata. Vzhledem k tomu, že novela je jednoznačně ve prospěch plátců, tak předpokládáme, že bude přijata, uzavřela Petlachová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).