Hlavní navigace

Polovina českých firem se nezdráhá úplatkářství

V České republice připouští neetické jednání kvůli získání zakázky více než polovina českých manažerů. Vyplývá to z výsledků evropského průzkumu o podvodech a korupci, který ve 25 evropských zemích provedla společnost Ernst & Young. Není proto překvapením, že 83 % Čechů požaduje přísnější dohled ze strany regulačních a státních orgánů. Pouze 6 % z nich se však domnívá, že regulační orgány jsou ochotny a schopny korupci stíhat efektivně. Na rozdíl od zástupců ze zemí západní Evropy méně Čechů věří, že se dobrá pověst firmy vyplatí.

V Evropě je situace obdobná, nicméně v celkovém průměru lepší než v Česku. Více než třetina oslovených zaměstnanců velkých společností je ochotna kvůli zakázce nabídnout úplatek, poskytnout osobní dar nebo uhradit nadstandardní náklady na reprezentaci.

Výsledky našeho průzkumu by měly být varováním pro ředitele všech evropských společností, a nejen pro ně, říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice.