Hlavní navigace

Pomohou malým a středním podnikatelům mikropůjčky?

7. 8. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Evropská Unie poskytuje spoustu možností, jak získat finanční prostředky pro podnikání. Relativní novinkou je iniciativa JEREMIE, která vznikla za účelem podpory malých a středních podnikatelů prostřednictvím zjednodušení přístupu k penězům.

Iniciativa JEREMIE byla zahájena v roce 2005 Evropskou komisí, společně s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem v rámci regionální politiky. Jedná se o nový finanční nástroj na programovací období 2007 - 2013, jehož hlavním cílem je podpora přístupu k financím pro drobné, malé a střední podnikatele a posílení jejich pozice v Evropské Unii.

Evropská unie tak chce podporovat zejména malé a střední podniky v počáteční a růstové fázi podnikání, kdy je realizace projektů vysoce riziková a tím pádem přístup k finančním prostředkům obtížný. K hlavním nástrojům této iniciativy patří poradenství a technická pomoc, akciový a rizikový kapitál a záruky za mikropůjčky a půjčky poskytované malým a středním podnikatelům.

JEREMIE jako nový finanční nástroj

Pod zkratkou JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) se skrývá pojem Společné evropské zdroje pro mikropodniky a malé a střední podniky. Tato iniciativa je součástí podpory oblasti 1.2 Operačního programu Podnikání a inovace, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pro úvěry, záruky a jiné finanční nástroje je v České republice zprostředkujícím subjektem Českomoravská záruční a rozvojová banka, ovšem u iniciativy JEREMIE bude funkci zprostředkujícího subjektu plnit holdingová společnost. V případě přijetí programu JEREMIE se uvažuje o využití zkušeností ČMZRB a jejího částečného začlenění do implementace tohoto finančního nástroje, informuje business server Podnikatel.cz Lenka Kabelová z Technologického centra AV ČR.

Holdingová společnost nebo také holdingový fond by měl být zřízen jako finanční instituce na národní úrovni, jejíž úkolem by mělo být organizování výzev pro finanční zprostředkovatele, kteří by následně poskytovali finanční prostředky pro malé a střední podniky. Důraz bude kladen především na podporu zakládání těchto podniků, na přenos technologií, na fondy pro technologie a inovace a mikroúvěry.

V čem spočívá podstata této iniciativy?

JEREMIE umožňuje využití negrantových finančních nástrojů formou kapitálového vstupu do podniku prostřednictvím účelově založeného holdingového fondu rizikového kapitálu a spolufinancováním od finančních prostředníků ze soukromého sektoru. Tato iniciativa také zahrnuje nové finanční nástroje ve formě fondů mikropůjček a rizikového kapitálu.

Anketa

Žádali jste už někdy o dotace?

Mikropůjčky nepřesahují výši 25 000 EUR a jsou určeny pro podniky s méně než 10 zaměstnanci a pro nezaměstnané a neaktivní osoby, které si přejí vykonávat samostatně výdělečnou činnost, ale nemají přístup k tradičním bankovním službám. Hlavní výhodou by mělo být, že se tyto subjekty dostanou k finančním prostředkům pro potřeby svého podnikání, i když jim byl odepřen přístup ke komerčnímu úvěru.

Iniciativa JEREMIE bude řízena jako nedílná součást programů Evropského fondu pro regionální rozvoj a příslušné projekty budou vybírány na příslušné vnitrostátní a regionální úrovni. Program je určen pro organizace, jejichž místem realizace projektu je celá Česká republika kromě regionu Praha, upřesňuje Lenka Kabelová.

Zapojení České republiky do iniciativy JEREMIE

Česká republika není v tuto chvíli do programu zapojena a podnikatelé prozatím nemají možnost využívat program JEREMIE. Proto nejsou definovány žádné podrobnosti pro malé a střední podnikatele a jejich přístup k financím programu. Nedošlo k dohodě na úrovni vlády (zástupců resortů) České republiky a vzhledem k principu investování do rizikového kapitálu se ve věci neangažoval ani žádný bankovní subjekt v ČR, sděluje business serveru Podnikatel.cz Jana Tlustá z Eurocentra Praha.

Odpověď na otázku položenou v titulku článku tedy zní: Českým podnikatelům zatím ne. Podle Matyáše Vitíka z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu však je možnost čerpání prostředků pro české podnikatele stále ve hře, Česko ji neodmítlo definitivně. Rozhodnout by se mělo zhruba v posledním čtvrtletí letošního roku. Je tedy možné, že už v příštím roce se budou moci podnikatelé do iniciativy JEREMIE zapojit.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).