Hlavní navigace

Poplatkový skandál ČT a nové skutečnosti. Stojí za vším propojení mezi Kalcsem a vyhledávací agenturou?

11. 8. 2008
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Minulý týden se ČT snažila zamést pod kobereček případ poplatkového skandálu. Do hry ale vstoupila BSPLP, zprvu neznámá firma. Teď se ukazuje, že je to starý známý, který má prsty i ve skandálu z roku 2005 a v podobně skandálním případu na Slovensku. Na povrch navíc vyplouvají další skutečnosti, které výběrové řízení ČT na vymahače poplatků mohou zpochybnit.

Česká televize se opět rozhodla vymáhat nezaplacené koncesionářské poplatky. Tentokrát se zaměřila na podnikatele. Najala si na to advokátní kancelář Dalibora Kalcsa a odeslala výstražné dopisy. Velké rozhořčení nejprve vyvolala forma dopisu, ve kterém adresáti byli označeni za dlužníky, a posléze i výběr adresátů. Čtěte více: Živnostníci, třeste se! Advokát s plnou mocí České televize vymáhá neexistující dluhy.

Podle zákona § 5 odst. 5 zákona č. 348/2005 Sb. jste jako podnikatel, který v rámci své podnikatelské činnosti vyrábí, opravuje, nebo prodává televizní přijímače, povinen platit televizní poplatek, píše se v dopise. Dopis ale obdrželi i živnostníci, kteří televizory ke svému podnikání nepotřebují. Každý, koho dopisem Kalcso oslovil, byl automaticky považován za dlužníka. Mám podklady, z nichž vyplývá, že televizní přijímač nemáte v souladu se zákonem řádně přihlášený (…), pod Vašim IČ máte následující dluh, informoval dále dopis.

Výstrahu dostali i ti, kteří již několik let nepodnikají. Vše tak nasvědčuje tomu, že advokátní kancelář rozeslala hromadný dopis jen na základě namátkových údajů ze živnostenského a obchodního rejstříku. Jak upozorňují čtenáři v diskuzi na serveru Podnikatel.cz, údaje jsou nápadně podobné těm, co se objevují v systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Jenže právě údaje z ARESU mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení ani nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím. Údaje spravované tímto informačním systémem nejsou veřejné a jejich předání třetí straně bude posuzováno jako porušení zákonů a vnitřních předpisů, píše se na stránkách ministerstva financí.

Na aféře má však podíl i třetí subjekt, doposud takřka opomíjený. Tím je firma BSP Lawyer Partners (BSPLP), která neblaze proslula svým způsobem vymáhání koncesionářských poplatků před třemi lety. Forma a způsob výběru adresátů tehdejší a současné akce je až nenáhodně podobný. Výhružné ladění dopisu a rozeslání na všechny možné adresy bez důkladného předchozího výběru metodou padni komu padni. Se jménem BSPLP navíc přichází i mnoho dalších pochybností týkajících se výběrových řízení a napojení na další zúčastněné subjekty (tj. Českou televizi a advokátní kancelář Dalibora Kalcsa).

První vymáhání televizních poplatků v režii BSPLP

V květnu 2005 začala Česká televize poprvé vymáhat po neplatičích koncesionářské poplatky. Své pohledávky postoupila v té době firmě BSP Lawyer Partners (zapsané do obchodního rejstříku 9. února 2005, takže v ČR prakticky bez historie a zkušeností), a to za 100 % její hodnoty včetně úroků z prodlení. Televize si firmu dokonce vybrala bez výběrového řízení.

Poté se rozeslalo přes půl milionů dopisů vyzývajících k zaplacení. V dopise se uvádělo, že v případě nezaplacení poplatků do stanovené doby, předá televize pohledávku za dlužníkem firmě BSP Lawyer Partners a.s., u které se dá předpokládat, že vyvine všechny právní kroky vedoucí k proplacení této pohledávky. Současně prý tato společnost bude požadovat náhrady nákladů na soudní řízení.

Dopis ale neobsahoval detailní vyúčtování nezaplacených poplatků, ani způsob výpočtu, jakým se ke konečné částce došlo. Tyto „podrobnosti“ mohli lidé údajně získat na v dopise uvedeném telefonním čísle, které však bylo zpoplatněno tarifem 38 Kč/min.

Náhled dopisu od ČT (2005)

pro zvětšení klikněte

Dopis ČT 2005

Zdroj: iDnes.cz

Společnost BSPLP na celé akci vydělat neměla a dle ní si chtěla vytvořit hlavně reference a reklamu. Shodně BSPLP argumentovala i v sousedním Slovensku, kde figurovala v podobném skandálu, ale tentokrát ve spojitosti s veřejnoprávním Slovenským rozhlasem. Pro Českou televizi ale akce nezisková nebyla, celkově na koncesionářích v té době vymohla 131 milionů korun.

Po vlně kritiky, která se spustila, se televize rozhodla, že ukončí spolupráci s firmou BSPLP a dluhy do budoucna si bude vybírat sama. Donutil ji však k tomu především nový zákon o poplatcích, kvůli kterému musela televize vytvořit vlastní oddělení pro vymáhání dlužných televizních poplatků. V té době se její ředitel Jiří Janeček dušoval, že chce pro příště zvolit k poplatníkům přátelštější způsob jednání. Úplně však spolupráci se společností BSPLP přerušit nechtěl, BSPLP měla totiž televizi pomáhat s konzultací při vytváření zmiňovaného oddělení.

BSPLP jménem svých představitelů uvedla, že televizi poskytla většinu svého know-how, a ta díky jim může již sama efektivněji vymáhat po neplatičích poplatky. Bližší detaily smlouvy však ani jedna strana zveřejnit nechtěla. Smlouva se však nelíbila Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který konstatoval pochybení při vedení databáze neplatičů. Za to udělil České televizi pokutu 100 000 Kč, což byla sazba při dolní penalizační hranici. Televizi přitom hrozila pokuta v řádech milionů. Pokuta byla částečně symbolická i proto, že se úřadu neozval dostatečný počet „poškozených“.

Osobní údaje poplatníků vedené v databázi nebyly aktualizovány tak, jak je dle zákona o ochraně osobních údajů nezbytné. Při stanovení sankce bylo přihlédnuto k tomu, že zpracovávané osobní údaje byly následně předány dalšímu subjektu s označením některých poplatníků za dlužníky, ačkoliv fakticky jimi nebyli. Poplatníci byli vystaveni riziku neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům a s tím spojeným zásahem do jejich soukromí, napsalo ve zprávě k rozhodnutí ÚOOÚ.

I na současné aféře se BSPLP podílí, jako vyhledávací agentura

To, nakolik přátelštější způsob k poplatníkům ČT zvolila, ukazují letošní dopisy zaslané živnostníkům. Jakmile vyplavala nová kauza na povrch, o čemž jako první informovala Mladá fronta Dnes, Česká televize se nejprve od dopisu distancovala s tím, že o jeho formulaci ani o databázi subjektů, kterým byl zaslán, nic nevěděla. Za vše prý mohla advokátní kancelář Dalibora Kalcsa. Jenže během čtvrtka televize obrátila a ve společném prohlášení tří zúčastněných subjektů uvedla, že došlo k nedostatečné komunikaci mezi nimi. Do hry tak vstoupil další účastník, neznámá vyhledávací agentura. Čtěte více: ČT už právníka vypovědět nechce, chyba byla prý v komunikaci. Kdo ponese vinu?

Právník Dalibor Kalcso k tomu konstatoval, že příčinou mylného oslovení některých živnostníků zřejmě bylo odeslání údajů z databáze, která neprošla jinak běžně prováděnou poslední řádnou kontrolou.

Agentura se podle tiskového mluvčího České televize Ladislava Šticha měla s právnickou firmou Dalibora Kalcsa doplňovat, přinést tým a know-how na získávání informací a tvorbu databází. Tou vyhledávací agenturou není nikdo jiný než firma BSP Lawyer Partners. Společnost, která před třemi lety obeslala výhružným dopisem mylně přes tisíc občanů. A teď figuruje jako subjekt v pozadí, který má lví podíl na opětovném a špatném výběru adresátů. Tentokrát jí evidentně o zviditelnění zřejmě nejde.

Jak je možné, že Česká televize opět navázala spolupráci při vymáhání pohledávek se společností BSP Lawyer Partners? Proč najednou stojí v pozadí, když se jí vždy jednalo pouze o zviditelnění? Má snad společnost spojitost s advokátem Daliborem Kalcsem? Podle samotného právníka je to nesmysl a takové spojení důrazně popírá: Vyhledávací agenturu si vybrala ČT na základě veřejné zakázky, obsah jejich smluv jednak neznám a jednak nejsem oprávněn se k němu vyjadřovat, uvedl Kalcso. V tomto případě ale není zcela jasné, proč se na vymáhání televizních poplatků podílejí najednou dva subjekty, přičemž dříve ČT stačil pouze jeden a proč je styl oslovování, respektive formulace dopisů, a výběr podnikatelů naprosto shodný jako tomu bylo v roce 2005? Navíc vyplouvají na povrch i další otazníky, které naznačují propojení mezi Kalcsem a BSPLP.

Anketa

Táhne Kalcso s BSPLP za jeden provaz?

Pochybná výběrová řízení?

Již v roce 2005 byla Česká televize kritizována, že navázala spolupráci se společností BSP Lawyer Partners bez výběrového řízení. Firma BSPLP totiž v ČR vznikla teprve v únoru 2005 a podle některých tak nemohla mít s problematikou dostatečné zkušenosti. Televize tehdy oponovala, že vzhledem k podmínkám vzájemné smlouvy nemusela výběrové řízení vypisovat a že BSPLP garantovala výhodné podmínky.

Na druhé (současné) vymáhání poplatků již televize veřejnou zakázku zadala. Jenže ani ta neproběhla zcela obvykle, ač televize tvrdí pravý opak. Výběrového řízení se totiž zúčastnil pouze jeden subjekt. Zadávací dokumenty si sice vyzvedlo 6 zájemců, ale v požadovaném termínu stihl nabídku podat pouze jeden, a to advokátní kancelář doktora Kalcsa. Zvláštní na celém řízení především je, že do něj nepřihlásily renomované firmy, které se na vymáhání zaměřují. O veřejné zakázce totiž nevěděly. Soutěž na ní totiž Česká televize zveřejnila na málo navštěvované rubrice internetových stránek specializujících se na veřejné zakázky. Televize však trvá na tom, že vše proběhlo v souladu se zákonem.

Po aféře s mylným rozesláním dopisů mnoha živnostníkům vyšlo najevo, že na vymáhání poplatků se stále podílí firma BSPLP Pro advokáta Kalcsa měla dodat seznam dlužících subjektů.

Propojení Kalcsa a BSPLP

Advokát Kalcso svoji spojitost s firmou BSPLP popírá. Na upomínkách, které rozeslal, však figuruje adresa pro zasílání K červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3, kterou Kalcso uvádí i jako svoji pražskou pobočku (svoji advokátní praxi jinak provozuje v Hradci Králové). Ta samá adresa je zapsána v Obchodním rejstříku jako sídlo BSPLP. Aby toho nebylo málo, tuto adresu si registrovala jako místo zpracování osobních údajů u ÚOOÚ společnost BPS Group a.s. patřící do slovenského holdingu BSP.

Ale nejen to. Dalibor Kalcso má v kanceláři koncipienta jménem Michal Jendrulek. Osoba se shodným jménem však figuruje dle Obchodního rejstříku i v představenstvu společnosti Jungmann Plaza a.s., která má jediného akcionáře – BSP Lawyer Partners.

Dalibor Kalcso

Kromě vlastní advokátní praxe figuruje Dalibor Kalcso také jako předseda dozorčí rady akciové společnosti M.I.S., patřící do MEDIS Holding a.s. M.I.S. Společnost se mimo jiné zabývá podle svých internetových stránek ekonomickou a poradenskou činností a projekcí dopravních staveb. Zároveň se Kalcso jako právní zástupce Ředitelství silnic a dálnic angažoval v kauze silničního obchvatu České Skalice. Za předchozího režimu Dalibor Kalsco nejprve působil jako soudce Okresního soudu Hradec Králové, a poté dokonce v roli soudce krajského soudu v Hradci Králové.

V představenstvu firmy Jungmann Plaza navíc sedí i lidé z BSPLP – Daniel Paľko a Martin Gillar. Pokud se jedná o stejného Michala Jendruleka, propojení mezi advokátní kanceláří Kalcso a společností BSP L. P. se přímo nabízí.

O vyjádření k celému případu server Podnikatel.cz požádal i společnost BSP Lawyer Partners, ta však do vydání článku na otázky neodpověděla. 

Proč si neudělat skandální reklamu i na Slovensku?

BSP Lawyer Partners vyvolala skandál i na Slovensku. O zkušenostech by mohl rozsáhle pohovořit Slovenský rozhlas. Ten zároveň figuruje vedle České televize, Ministerstva spravedlnosti ČR a Vězeňské služby ČR mezi referencemi na českých stránkách BSPLP. Když dostala firma zakázku na Slovensku, kde odkoupila nejprve pohledávky za rok 2005, pracovala již pro Českou televizi. Zatímco u České televize prý firma nevydělala nic a motivací byly reference (pro získání zakázek u bank a velkých pojišťoven), jak řekl Daniel Paľko, předseda představenstva, slovenskému deníku SME, na Slovensku údajně náhodným přehlédnutím mohla vydělat miliardy. Bylo to díky sankcím, které umožňoval zákon a které narůstaly. Smlouva mezi rozhlasem a firmou skončily u soudu a padlo také trestní oznámení na bývalou statutární zástupkyni Slovenského rozhlasu Hildu Gajdošovou. Na Slovensku nyní již firma figuruje jen jako Lawyers Partners, ze slovenského holdingu BSP vystoupila.

BSP Lawyer Partners. a.s.

Společnost BSP Lawyer Partners vznikla v roce 2005. Je členem konsorcia společností BSP, které vzniklo v devadesátých letech u nás a na Slovensku. Zabývá se právními informačními systémy, konzultací v oblasti procesů IT a hromadným vymáháním klienstkých nároků. Předsedou představenstva je Daniel Paľko, dalšími členy představenstva jsou Martin Gillar a Vladimír Paľko.

Slovenský případ ukazuje, že vyvázat se ze spolupráce s firmou L. P. není pro veřejnoprávní instituci vůbec lehké. V současnosti probíhá v této věci několik soudních sporů. Hlavní spor, ve které Slovenský rozhlas žaloval L. P. o neplatnost rámcové smlouvy a realizačních smluv, stále ještě probíhá. Soud odročil projednávání na říjen, objasňuje pro business server Podnikatel.cz Miloslava Zemková, generální ředitelka Slovenského rozhlasu. Ve sporu jde o zásadní právní otázku, zda je možné pohledávky z veřejného práva postoupit obchodní smlouvou na soukromého partnera. Vztah rozhlas – koncesionář, který je daný ze zákona, byl nahrazený vztahem koncesionář – vymahačská firma, a to na základě smlouvy. L. P. považuje smlouvy za platné a koná, rozhlas se zařídí podle rozhodnutí soudu, dodává Zemková.

Podle informací Miloslavy Zemkové podal Slovenský rozhlas proti L. P. žalobu o neplatnost smluv 12. října 2006. Dne 18. června 2008 se žaloba poprvé projednávala na Okresním soudě Bratislava I. Soudci Okresního a Krajského soudu přitom opakovaně zamítli návrh rozhlasu na vydání předběžného opatření. Od ledna 2008 rozhlas navíc čelí žalobě u rozhodčího soudu o zaplacení smluvní pokuty téměř 100 milionů slovenských korun. Rozhodce skutečně nařídil rozhlasu zaplatit 90 555 000 sl­ovenských korun plus poplatek za rozhodčí řízení. Obvodní soud v Bratislavě vydal následně pověření na vykonání exekuce. Tak je aktuálně odložená a v odvolacím řízení.

EBF tip_udrzitelnost

Anketa

Zaslouží si Česká televize stejně tučnou pokutu, jaká byla vyměřena SRo?

V souvislosti se Slovenským rozhlasem se nabízí srovnání s Českým rozhlasem. I ten si totiž v roce 2007 vybral externí firmu na řízení pohledávek – firmu Intrum Justitia. Ta však v České republice působí od roku 1996 (bráno dle zápisu do OR) a založená byla v roce 1923 ve Švédsku. V oboru inkasa pohledávek tak patří mezi renomované firmy s více jak osmdesátiletou historií.

Odpovědnost za vymáhání

Kdo tedy ponese odpovědnost za nynější mylně rozeslané dopisy? Z prohlášení České televize a Dalibora Kalcsa nepřímo vyplývá, že za celou kauzou stojí vyhledávací agentura, tedy společnost BSP Lawyer Partners. Námi oslovení právníci však nejsou jednotní v názoru na viníka celého poplatkového skandálu. Podle jejich vyjádření záleží na podmínkách smluv mezi jednotlivými subjekty, tj. Českou televizí, Daliborem Kalcsem a firmou BSP Lawyer Partners. Ty ovšem nejsou známy. Těžko tak lze soudit, kdo nese hlavní podíl viny. Rozhodně však právníci doporučují se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ten se již celým případem začal zabývat na podnět serveru Podnikatel.cz. Podklady, na něž jste odkázali a které ukazují na nejasnosti v získání adres, vyhodnotí odbor stížností a konzultací Úřadu. Vaším sdělením se Úřad bude zabývat a o výsledku kvalifikace kauzy odborem stížností a konzultací vás budeme informovat, odpověděla serveru Podnikatel.cz Hana Štěpánková, tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů. O postihu – eventuálně i České televize – je možné hovořit teprve po právní kvalifikaci případu, eventuálně provedení kontroly. Bude-li shledáno, že došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů a že zákon porušila ČT, pak bude postižena ona. Ve věci ale zatím nelze předjímat závěry, dodala Štěpánková.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).