Hlavní navigace

HK: Daňoví poradci by měli mít právo zachovat mlčenlivost

Poslanecká sněmovna projednává ve druhém čtení návrh novely trestního zákona. Novela nově řadí mezi trestné činy, při kterých mají občané za povinnost oznámit je a překazit, trestný čin zkrácení daně. Pokud novela projde parlamentem, všichni lidé, kteří se hodnověrným způsobem dozvědí o možnosti, že někdo krátil daň, pojistné, cla a další, musí toto podezření ohlásit.

Současná legislativa i novela zbavuje oznamovací povinnosti advokáta či jeho zaměstnance, duchovní registrovaných církví, nebo náboženských společností za zákonem stanovených podmínek, pokud se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem své profese.

Novela ovšem nepočítá, že by do tohoto seznamu zařadila daňové poradce. To se ovšem nelíbí Hospodářské komoře ČR, podle které může tento návrh vést k bezdůvodné kriminalizaci občanů. Jde hlavně o fakt, že daňový subjekt má právo při stanovení daňové povinnosti využít všech dostupných a zákonem povolených optimalizačních pravidel.

Problémem ovšem je tenká hranice mezi daňovou optimalizací v rámci zákonných norem a nelegálním daňovým únikem. Novela toto dle HK ČR neakcentuje. HK ČR proto navrhuje, aby daňový poradce byl uveden ve výčtu subjektů, které oznamovací povinnost nemají a mohl si tak zachovat mlčenlivost.