Hlavní navigace

Poradna: Jak udělat z garáže provozovnu

8. 7. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 631791
Pokud chcete mít za provozovnu garáž, musíte to zavčas oznámit příslušnému živnostenskému úřadu. Každá provozovna, tedy i garáž, pak musí splňovat zvláštní předpisy. Jedná se hlavně o předpisy požární, hygienické a stavební.

Provozovna z garáže

Bydlím v rodinném domku, který je ve vlastnictví mé matky, ale my tento dům užíváme. Z velké garáže bychom rádi vybudovali provozovnu pro výrobu a rozvoz pizzy. Potřebovala bych poradit, kterým „papírem“ začít – krok za krokem, a co vše mě čeká „oběhnout“ po úřadech, kam zajít a hlavně co vše vyřídit, tak abych mohla začít v brzké době podnikat.

Podnikání v provozovně musí podnikatel oznámit příslušnému živnostenskému úřadu (stejně jako její změnu či ukončení) a tato provozovna se zapisuje do živnostenského rejstříku. Za oznámení změny se správní poplatky neplatí, ovšem při nesplnění oznamovací povinnosti při zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně může živnostenský úřad požadovat pokutu do výše 50 000 Kč.

V oznámení živnostenskému úřadu se uvádí:

  • obchodní firma, název nebo jméno a příjmení
  • identifikační číslo
  • sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání
  • adresa provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti
  • datum zahájení provozování živnosti v provozovně

Tento postup však následuje až po splnění určitých podmínek, které jsou pro zapsání provozovny do živnostenského rejstříku nutné. Každá provozovna, v našem případě tedy chata, musí splňovat zvláštní předpisy, čímž se myslí zejména předpisy požární, hygienické a stavební. Čtěte více: Z chajdy provozovna? Přečtěte si, co vše je třeba nahlásit a na co si dát pozor

Předčasný důchod a přivýdělek

Jsem předčasný starobní důchodce a zajímalo by mě, zda mohu mít v jednom roce třeba 3 dohody o provedení práce (3×150 hodin),když bude každá dohoda u jiného zaměstnavatele, a to souběžně s vedlejším podnikáním jako OSVČ.

Možné to samozřejmě je a ničemu to nebrání.Čtěte více: Jaký typ dohody vybrat při brigádě v létě? Poradíme vám

Zajímáte se o poradenství ohledně daňových úlev z finančních produktů? Zeptejte se nezávislé finanční poradkyně, jak úspor docílit na našem diskuzním fóru.

Kontrola ČOI

ČOI od nás odebrala zboží, a jelikož výrobek nesplňoval normy, náklady na rozbor jsme museli zaplatit my, jakožto prodejci. I přesto, že máme dodavatele i výrobce, kteří jsou s nimi v rozepři. A dále nám vystavili pokutu za neúplný návod k výrobku, který jsme obdrželi od dodavatele a předali kupujícímu. V nabídce máme 4000 druhů zboží a nedovedu si představit, že bych měl kontrolovat u každého výrobku, zda odpovídá normě a zda návody jsou úplné. V tom spoléhám na dodavatele či výrobce. Jsme přesvědčeni, že tyto záležitosti by se měly řešit s nimi, když dle zákona za výrobky ručí výrobce nebo dovozce. Prosím poraďte, jak se bránit, jak tuto situaci řešit?

Dotaz je formulován zcela obecně, proto není zřejmé, kterého podle zákona v dozorové kompetenci ČOI byla v případě tazatele prováděna kontrola. Lze pouze odhadnout, že se mohlo jednat o kontrolu vlastností výrobku podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, či podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Oba tyto předpisy sice stanoví hlavní část povinností při uvádění výrobků na trh výrobci a dovozci, avšak i distributoři, vč. konečného prodejce, nesou určitou odpovědnost za soulad distribuovaných výrobků s požadavky technických předpisů a mohou se tedy stát kontrolovanou osobou. Dle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, pak platí, že na náklady kontrolovaných osob se rozbory provádí, pokud byla zjištěna nevyhovující jakost a bezpečnost výrobku nebo klamání spotřebitele; obdobné ustanovení je rovněž v zákoně č. 22/1997 Sb.

V případě nevyhovujícího návodu pak zřejmě šlo o kontrolu nad plněním § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde jsou informační povinnosti adresovány přímo prodávajícímu: Je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu (v českém jazyce) a aby byly srozumitelné. Přičemž zákon rovněž výslovně stanoví, že povinností se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.

A co se týče obrany proti neodpovědným dodavatelům, ta je v rukou prodávajícího: Právě vzhledem k výše uvedeným povinnostem a objektivní odpovědnosti za nabízené zboží by se neměl prodávající spoléhat pouze na dodavatele, výrobce… – a alespoň u rizikových výrobků provádět kontrolu, jak splňují povinnosti pro uvedení na trh.

V případě zjištění nedostatků orgánem dozoru může prodávající náklady spojené s kontrolou a uloženou sankcí vymáhat v rámci smluvních vztahů na dodavateli výrobků, které nesplňují podmínky pro uvedení na trh. Pokud se nedohodnou, pak může vzniklou prokazatelnou finanční újmu vymáhat soudní cestou. Je také na něm, zda bude nadále od těchto dodavatelů zboží odebírat a riskovat další pokuty nebo jim zboží vrátí a smluvní vztah ukončí.

Řešení tedy je, a to ve znalosti a dodržování zákonů a součinnosti s orgánem dozoru na odstranění závad v případě, že inspektoři porušení zákonů zjistí.

Zákaz dovolené ve výpovědní lhůtě

Mám problémy se svým zaměstnavatelem, který mi nechce umožnit čerpat dovolenou ve výpovědní lhůtě. Já pracuji 3 dny v týdnu po 12hodinových směnách. Mám 10 dní dovolené. S nastávajícím zaměstnavatelem jsem se dohodl, že po dobu čerpání mé dovolené bych se u něj zaučoval na pozici, kterou u něj budu vykonávat. Samozřejmě prozatím na dohodu o provedení práce. Proto by mě zajímalo, jakým způsobem mohu vybojovat svoji dovolenou a jestli mě může zaměstnavatel poškozovat tím, že mi odepře možnost dovolenou čerpat v kuse či v jakémkoli množství, které já si vyberu. Případně bych chtěl vědět, kolik dnů mohu čerpat dle svého uvážení a kolik dnů mi může přikázat ze zákona.

Výpovědní doba se neprodlužuje, dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud vám čerpání nenařídí, tak vám zbylou dovolenou (za letošní rok ale nebudete mít celoroční nárok, pouze poměrnou část) proplatí v poslední výplatě. Mnoho zaměstnavatelů ale raději volí způsob, kdy si zaměstnanec ve výpovědi svou dovolenou řádně vyčerpá. Co se týče délky nařízené dovolené, tu jsme řešili v diskuzi již dříve.

Hudební klub a jeho založení

Chci založit bar s živou hudbou, ale nevím v jaké právní formě. Nemám žádnou kvalifikaci v hostinské činnosti, ale dočetl jsem se, že je možnost provozu přes odpovědnou osobu. Proto mám pro vás pár otázek. Mohu být tedy provozovatelem a odpovědná osoba jen zaměstnancem, která by dostávala za odpovědnost odměnu? Kterou právní formu byste doporučili? Musím u s.r.o. splatit celých 200 000 Kč najednou? Je pravda, že existují dotace od pivovarů na statisíce?

MM_socky3

Restauračním zařízením a jejich založení jsme se dopodrobna věnovali v článku Ponikatelé z oboru radí: Jak založit restauraci. Postup pro založení baru bude totožný.

  • Nejnižší základní kapitál je 200 000 Kč, minimální vklad 20 000 Kč. Vklady společníků se mohou lišit, musí však být dělitelné na celé tisíce.
  • Odpovědnou osobou může být kdokoli, kdo splňuje podmínky § 11 živnostenského zákona.
  • Jaké strasti vás čekají při založení s.r.o. a jejím následném provozu jsme dopodrobna popsali v tomto článku, je na vašem uvážení, případně na výši výdělku, jakou formu podnikání zvolíte

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).