Hlavní navigace

Poradna: Jak správně označit provozovnu?

9. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Na označení provozovny jejím vlastním identifikačním číslem mají někteří podnikatelé ještě čas. Už v současnosti ale musí provozovny plnit jiné náležitosti, které platí pro všechny. Poradíme vám, které to jsou.

Označení provozovny

Podnikám v oboru tesařství, takže moje pracoviště jsou vesměs různé stavby. Chtěl bych se zeptat, jestli musím nebo můžu mít na domě cedulku označující provozovnu. Pokud ano, tak jaké tam musí být údaje?

V souladu s § 17 živnostenského zákona (ohlášená provozovna):

7 – Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.
8 – Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Na druhou stranu ve vašem případě nejste povinen provozovnu živnostenskému úřadu provozovnu oznámit, protože výkon své živnosti provádíte u klientů. Potom by se vás označení provozovny samozřejmě netýkalo.

Pracovní neschopnost na konci pracovního dne

Jak se postupuje v případě, že zaměstnanec nastoupí ráno do práce a z práce jde k lékaři, který ho uzná práce neschopným již od toho dne? V práci odpracoval několik pracovních hodin, které si zaevidoval.

Pracovní poměr vzniká dnem nástupu do zaměstnání. Pokud jsou splněny ostatní podmínky pro nárok na nemocenskou, vzniká nárok na náhradu mzdy v podstatě hned po nástupu do zaměstnání. Samozřejmě třídenní karenční lhůta. V tomto případě se využije předpokládaný výdělek. Čtěte více: V první den nemoci nemusí zaměstnanec skončit bez peněz

Pokud zaměstnanci v průběhu pracovní směny vznikne nárok na dočasnou pracovní neschopnost, náleží mu odpracovaná část mzdy nebo platu. Tento den je zároveň prvním dnem karenční doby pracovní neschopnosti. To má význam například v případech pracovních úrazů. „Chytrý český člověk“ zajisté brzy zjistí, že pokud odpracuje (vybaven kapesníky a termoskou s teplým čajem) alespoň část směny první den nemoci a teprve poté navštíví lékaře, bude jeho ztráta za první tři dny nemoci nižší. Za první den totiž obdrží poměrnou část mzdy nebo platu za odpracované hodiny, druhý a třetí den nic a od čtvrtého dne běží náhrada mzdy.

EU dotace na nákup přístrojů

Jsem Slovenka žijící momentálně v Maďarsku. Spolu s manželem plánujeme založit firmu v České republice, kde chceme podnikat v oblasti fitness. Naším cílem je založit a úspěšně provozovat fitness centrum v Praze. Touto cestou bychom rádi získali informace ohledně možnosti získání finanční pomoci z fondů EU na nákup přístrojů.

Zajímají nás hlavně odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké podmínky musí splňovat nově založená firma z hlediska možnosti účasti výběrového řízení. Může se o pomoc ucházet nově založená firma ihned po založení firmy, či až po určité době?
  2. Musíme splňovat nějaká specifická kritéria?
  3. Kolik procent nevratné finanční podpory na nákup přístrojů mohou získat malé podniky v Praze? Je toto procento fixní anebo se může lišit – jestli ano, tak v závislosti od jakých faktorů?
  4. V případě založení fitness centra, jakou šanci máme získat podporu z fondů EU a jaké procento?
  5. Kam se můžeme obrátit s vypracováním projektu, přibližně kolik stojí tyto služby?

Na váš podnikatelský záměr lze získat podporu z programu OPPK (Operační program Praha konkurenceschop­nost), dle prioritní osy 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků. Co se týče klíčových kritérií, musíte splňovat definici malého a středního podniku a Váš projekt musí spadat do podporovaných činností (zahrnuje i sportovní činnosti). Pro podrobné informace, prosím, navštivte stránky o fondech EU, kde naleznete všechny potřebné dokumenty, doporučuji zejména Implementační dokument, kde naleznete všechny potřebné informace, včetně způsobu hodnocení projektů. Výše dotace může dosáhnout v určitých případech až 90 % způsobilých výdajů.

Bohužel co se týče šance na úspěch, je v případě fitness centra velice malá, podporovány jsou především projekty v oblasti IT a průmyslu. Se svými podrobnějšími dotazy se, prosím, obracejte přímo na Odbor fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy, kde by Vám měli poradit s jakýmikoliv dotazy a případně doporučit poradenskou agenturu, která Vám pomůže s vypracováním žádosti.

Nárok na mateřskou při nepřerušení činnosti

Chtěla jsem se zeptat, zda budu mít nárok na mateřskou. Pracuji jako OSVČ, nemocenské pojištění si platím cca. 1,5 roku. Jde mi o to, že jsem se dočetla, že nesmím osobně vykonávat činnost při pobíraní mateřské. Osobně jí vykonávat nebudu, jelikož mám provozovnu a tam bude zaměstnanec, který bude celou provozovnu řídit. Tohle je výklad zákona, nebo „osobně vykonávat“ znamená zavřít provozovnu a jít na pracák?

Je to přesně tak. Dle zákona nesmíte činnost vykonávat osobně. Ovšem můžete v podnikání pokračovat dál prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracující osoby. Také tomuto tématu jsme již věnovali. Čtěte více: Z diskuze: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Nástroje v marketingu

Podnikání FO průmyslovým způsobem

Na stránkách Hospodářské komory ČR jsem narazil na tvrzení, že živnostník má, v případě že provozuje živnost průmyslovým způsobem, povinnost zapisovat se do obchodního rejstříku. V obchodním zákoníku jsem však nic takového nenašel – a marně jsem pátral i kdekoliv jinde. Jedná se o nějakou starší, dnes novelizovanou povinnost, nebo tato povinnost pro živnostníky stále platí?

Jedná se o starší povinnost, která již od půlky roku 2008 neplatí. Závisí jen na výši výnosů a příjmů, jakých podnikatel podnikající jako fyzická osoba dosáhne. Od toho se pak odvozuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Čtěte více: Z diskuze: Dneškem se mění podmínky u živností. Jak je to s registrací?

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).