Hlavní navigace

Máte nárok na příspěvek od pracáku, když obnovujete podnikání?

2. 11. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Problematiku příspěvků a jejich samotné přidělování řeší každý pracovní úřad po svém. Nemyslete si navíc, že vám pracák musí peníze vždy vyplatit. Příspěvek totiž patří do kategorie nenárokovatelných.

Nárok na příspěvek při obnovení podnikání

Chtěla bych vědět, jestli mám nárok na příspěvek od ÚP, i když jsem již v minulosti podnikala a splňuji všechny ostatní podmínky k vyplacení příspěvku, kromě toho kursu podnikání, a ještě by mě zajímalo, jestli bych ho musela absolvovat i v případě, že jsem podnikala něco přes 11 let, jen bych změnila místo podnikání a obor by zůstal stejný.

Jak upozornila Jaroslava Valentová, referentka oddělení trhu práce z Úřadu práce v Pelhřimově, nárok na příspěvek obecně nemá nikdo, je nenárokový. Každý úřad práce si stanovuje vlastní kriteria, která nejsou daná zákonem. Například ÚP Pelhřimov by příspěvek neposkytl, protože jste v daném oboru již 11 let podnikala. Nezbývá než se informovat na místně příslušném ÚP. Čtěte více: Jak na daně a pojištění u podnikajících studentů starších 26 let

Zdanění příjmů z fotobank

Chtěl bych se zeptat na problematiku zdaňování příjmů z fotobank. Jsem student VŠ denního studia a chtěl bych si přivydělat prodejem svých fotografií v internetových fotobankách (podle mých informací se zdaňuje na základě autorských honorářů). Nemám žádný jiný příjem ani zaměstnání až na náhodné brigády párkrát do roka. Fotobanky jsou u nás poměrně nová záležitost, proto nemůžu nikde sehnat bližší informace. Je nutno podávat daňové přiznání či platit zdravotní a sociální pojištění? A jak je to s daní z příjmů? Popřípadě od jaké částky mě musí tyhle věci zajímat?

K vašemu dotazu, zda je prodej vlastních fotografií v internetových fotobankách předmětem autorských práv nebo je nutné živnostenské oprávnění, popř. jaké, vám sdělujeme následující. Dle našeho názoru lze prodej vlastních fotografií realizovat dvěma způsoby:

V režimu živnostenského zákona za předpokladu, že jsou splněny všechny pojmové znaky živnosti (živnost = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem), a to v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 68 – Fotografické služby. Obsahová náplň tohoto oboru zní: „Veškeré pořizování, zpracování a úprava fotografií analogovou i digitální technologií, zařízením a technikou s tím související. Zhotovování černobílých a barevných snímků průmyslových, reklamních, portrétních, figurálních a reportážních fotografií. Zpracování fotografií ručně nebo pomocí strojních zařízení. Úpravy fotografických snímků pomocí retuše, kopírování, zmenšování, zvětšování pozitivů a diapozitivů všech formátů, vyvolávání a úprava vyvolaných filmů, kolorování a příprava fotografických roztoků. Zhotovování snímků v ateliérech, interiérech i exteriérech s výtvarným zaměřením, a to na všechny druhy fotografických materiálů. Praní, čištění, sušení, leštění, stříhání, montáž a další úpravy pozitivních i diapozitivních fotografií a fotografických filmů. Provozování samoobslužných fotografických automatů“.

Činnost lze rovněž posoudit jako živnost vyloučenou z režimu živnostenského zákona (§ 3, odst. 1 písm b), neboť se jedná o využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, v tomto případě zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

Z dotazu jednoznačně nevyplývá, zda se jedná o unikátní umělecká díla, či zda se jedná o běžné fotografické služby, nelze proto jednoznačně jeden z uvedených způsobů doporučit. Možné jsou oba.

Dovolujeme si vás upozornit, že uvedený názor je názorem našeho živnostenského úřadu, nejedná se o všeobecně platné stanovisko. Ke kvalifikovanému výkladu této problematiky je oprávněno Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností.

Pokud budete vyřizovat živnostenské oprávnění, můžete se zaregistrovat na finanční úřad, ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu pomocí Jednotného registračního formuláře přes registr živnostenských úřadů. V opačném případě se registrujete na jednotlivé úřady samostatně. Z hlediska odvodů pojistného jste z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání OSVČ vedlejší bez povinnosti platby záloh. Více o zdanění a odvodech při podnikání studentů:

V případě, že by se jednalo o autorské honoráře podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů, tj. příspěvky médiím (novinám, časopisům, televizi, rozhlasu, internetovým serverům atd.), nepřesahující v úhrnu od jednoho plátce 7000 Kč, jsou automaticky zdaněny plátcem daně. Daňové přiznání se nepodává. Příjmy nepodléhají ani odvodům sociálního a zdravotního pojistného.

Podnikání prostřednictvím odpovědného zástupce

Prosím o informaci, zda v případě, že podnikatel podniká prostřednictvím odpovědného zástupce, hrozí situace, že odpovědný zástupce odpovídá za dluhy způsobené podnikatelem. Konkrétně se jedná o občana ČR, který je odpovědným zástupcem Albánce, který má u nás v pronájmu restauraci, tento však neplatí nájem a dluh narůstá. Může pronajímatel vyžadovat, vymáhat vzniklý dluh na odpovědném zástupci?

Odpovědný zástupce je podle živnostenského zákona fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědnost zástupce za případné dluhy podnikatele živnostenským zákonem stanovena není.Čtěte více: Podnikatel a odpovědný zástupce musí být ve smluvním vztahu. Víc zákon neřeší

Otevření kamenného obchodu

Již více než rok prodávám svoje zboží po internetu. Mám svůj internetový obchod a k jeho provozu potřebný Výpis živnostenského rejstříku. Samozřejmě platím daně a pojištění. Chtěla bych si začátkem příštího roku otevřít i kamenný obchod. Chci se zeptat, co je k tomuto potřeba? Momentálně platím daň fyzické osoby a silniční. Při otevření obchodu budu muset platit daň i z něčeho jiného? A ještě mám jednu otázku. Když budu chtít někoho zaměstnat, budu mít povinnost ho někde nahlásit?

Záleží jaké zboží budete prodávat. Například pro potraviny jsou jiné podmínky. Čtěte více: Poradna: Jak si založit malý obchůdek

CHtip2

Předpokládám, že vám přibude daň z nemovitostí. Pokud budete chtít někoho zaměstnat, měla byste se zaregistrovat k dani ze závislé činnosti, případně srážkové dani (dohoda o PP). Dále jako zaměstnavatel na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu zaměstnance. Čtěte více: Chci se stát zaměstnavatelem. Kde všude se musím registrovat?

Odstoupení od kupní smlouvy

Koupila jsem dceři boty na prodejně, a protože byly dražší, tak jsem se prodavačky zeptala, jestli jsou kožené a ona mi odpověděla, že ano. Doma jsem zjistila, že kožené nejsou. Když je chtěl manžel vrátit, tak mu bylo řečeno, že jedině výměnou za jiný pár bot. Mám právo na vrácení peněz a odstoupení od kupní smlouvy z důvodu podání nepravdivé informace o zboží?

Shoda s kupní smlouvou

§ 616 [komentář] Občanského zákoníku (1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4) (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. (3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).