Hlavní navigace

Porušili jste antimonopolní zákon? Přiznejte se a úřad vám část pokuty odpustí

20. 9. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Kdo poruší zákon o ochraně hospodářské soutěže, přizná se a bude s úřadem spolupracovat, může mu být snížena pokuta. V případě kartelů dokonce úplně odpuštěna.

Český právní řád bude brzy znát pojem Leniency program. Jeho principem je odpuštění nebo snížení pokuty účastníkovi kartelové dohody, který spolupracuje s úřadem a poskytne úřadu informace o utajené kartelové dohodě, které mu umožní provést cílené šetření účastníků kartelové dohody nebo které prokazují existenci takové dohody. Včera příslušnou novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže schválila s pozměňovacími návrhy senátu poslanecká sněmovna.

Po zakotvení Leniency programu a procedury narovnání do zákona volá odborná i podnikatelská veřejnost už dlouho. Využití Leniency programu sice umožnil svým oznámením Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už v roce 2001, v praxi však nebyl příliš využíván. V případě Leniency programu absence takové právní úpravy, a obzvláště vazby na trestní zákoník, byla jednou z příčin, proč tento program není v České republice využíván tolik, jako v jiných zemích, upřesnil Robert Neruda, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Čtěte také: Víme, jak eliminovat riziko trestní odpovědnosti firmy na minimum

Bude narovnání účinné?

Novela ale nepřináší pouze změny v oblasti kartelových dohod. Další novinkou se stane tzv. narovnání, které dosud nebylo žádným způsobem upraveno a bylo pouze aplikováno v rozhodovací praxi úřadu. Pokud bude obviněný s úřadem spolupracovat, přizná se ke spáchání správního deliktu a poskytne důkazy, může mu úřad snížit pokutu až o 20 %. Na rozdíl od Leniency programu, který se vztahuje pouze na kartelové dohody, půjde narovnání aplikovat i v případě ostatních protisoutěžních jednání, zneužití dominantního postavení nebo uskutečnění spojení soutěžitelů v rozporu se zákonem.

Odborníci se ale v souvislosti s narovnání obávají, že snížení pokuty o 20 % nemusí stačit. V souvislosti s narovnáním mám dlouhodobě pochybnost, zda nabídka 20 % slevy z pokuty výměnou za uznání odpovědnosti za protisoutěžní jednání bude v tuzemských podmínkách dostatečným stimulem pro takový krok. Domnívám se, že nikoli, potvrdil Robert Neruda.

Čtěte více: Udejte své kartelové partnery a my vám (možná) odpustíme

Novinek je celá řada

Novela rovněž přináší možnost prioritizace, kdy antimonopolní úřad může odmítnout zabývat se stížností, která nemá dostatečný význam z pohledu hospodářství jako celku.  Možností prioritizace souhlasím, nelíbí se mi však, že rozhodnutí ÚOHS o tom, že se nebude určitým případem zabývat, nemá být přezkoumatelné řádným opravným prostředkem. Otevírá se tak prostor pro arbitrální postup bez možnosti přezkumu důvodnosti ze strany vyšší instance. To považuji za krok zpět, upozornil Neruda.

V neposlední řadě se také upraví nahlížení do správního spisu, z kterého bude vyloučena žádost soutěžitele o upuštění od potrestání nebo snížení pokuty. Zákon zajišťuje důvěrnost korespondence mezi soutěžitelem a nezávislým právníkem. Antimonopolnímu úřadu naopak zákon umožní získat právo přístupu k dokumentům, které jsou v dispozici správce daně.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).