Hlavní navigace

Porušíte zákon o #EET? Hrozí vám pokuta 500 000 Kč a pozastavení výkonu činnosti

17. 5. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zákon o evidenci tržeb počítá i se sankcemi, a to jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby. Podnikatelům hrozí vysoké pokuty a pozastavení výkonu činnosti.

Prvních podnikatelů se elektronické evidence tržeb (EET) dotkne již v prosinci letošního roku. Další pak s e-tržbami musí počítat už o několik měsíců později. S čím však podnikatelé musí rovněž počítat, jsou poměrně přísné sankce, které jim za porušení zákona o evidenci tržeb hrozí.

Čtěte také: Připravujete se na #EET? Nezapomeňte na oznamovací a informační povinnost

Pokuty hrozí až do výše 500 000 Kč

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Za porušení zákona o evidenci tržeb hrozí sankce i fyzickým osobám nepodnikatelům. Pokud závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb, dopustí se přestupku, za který mohou dostat pokutu až 500 000 korun.

Sankce se ale samozřejmě hlavně týkají podnikatelů. Správního deliktu se dopustí tehdy, pokud závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost

a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,

b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,

c) umístit informační oznámení,

d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Za správní delikt se uloží pokuta

  • do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b),
  • do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d).

Pokuty pro podnikatele bude vždy řešit buď finanční nebo celní úřad. Zákon nicméně stanovuje, že právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Odpovědnost za správní delikt též zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Pokud správní rízení skončí pokutou, musí ji podnikatel zaplatit do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

Čtěte také: Informační systém, na který bude napojena #EET, funguje jako T602 a zamrzává

Za porušení zákona hrozí i uzavření provozovny

Zákon nicméně dává úřadům možnost potrestat podnikatele i nepeněžním způsobem. Pokud se bude jednat o zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, úřad nařídí okamžité

a) uzavření provozovny nebo

b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

Toto rozhodnutí půjde zrušit až tehdy, pokud podnikatel prokáže, že pominul důvod, pro který bylo toto opatření nařízeno.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).