Hlavní navigace

Poslankyň je v parlamentu víc. Co chystají pro podnikatele? Zjistili jsme to

15. 11. 2017
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

Počet žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR po volbách vzrostl. Co udělají pro podnikatele? A jak podpoří byznys v Česku? Podnikatel.cz se jich na to zeptal.

Zdá se přitom, že na jednom tématu se některé poslankyně napříč stranami shodnou. Je jím snížení administrativní zátěže, méně byrokracie i jasnější legislativa.

Počet poslankyň stoupl

V letošních volbách se do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dostalo celkem 44 žen. To je podle Fóra 50 %, organizace, která zastoupení žen v politice dlouhodobě sleduje, 22 % z celkového počtu poslanců a více než při minulém složení Sněmovny. Patnáct žen přitom svůj mandát obhájilo a sedmi ženám k mandátu pomohlo kroužkování. Jaroslava Pokorná Jermanová však následně ohlásila, že se mandátu vzdá, zdá se tedy, že žen nakonec do poslaneckých lavic zasedne 43.

Ty server Podnikatel.cz oslovil. Zjišťoval, jaká je jejich agenda zaměřená na podnikání a za co se chtějí v Parlamentu ČR zasadit. V článku dostaly prostor všechny poslankyně, které do uzávěrky reagovaly na položené otázky, a to v pořadí, v jakém přicházely jejich odpovědi. (Za strany ČSSD a KSČM nereagovala ani jedna z oslovených poslankyň, proto v článku chybí.)

Půjčky na rozjezd i podpora zemědělství

Podle Pavly Golasowské, jediné poslankyně zvolené za KDU – ČSL, je třeba v souvislosti s podnikáním řešit především zjednodušení administrativy začínajících podnikatelů a poskytnout jim zvýhodněné půjčky na rozjezd. Chce se také zasadit o podporu malých živnostníků a obchodů s regionálními potravinami a lokálními výrobky. Mojí specializací však je sociální oblast, a proto je mi nejbližší otázka zjednodušení sociálního podnikání, dodává.

Margita Balaštíková, zvolená za ANO, připomíná, že se specializuje na zemědělství a potravinářství. S nástupem globalizace trhu jsme si i v těchto odvětvích u nás dokázali nastavit pravidla přísněji, nežli platí v jiných zemích EU. A tak si vlastně sami bráníme v konkurenceschopnosti, poukazuje na téma, které by si podle ní zasloužilo řešení. Hovoří také o snížení byrokratické zátěže podnikatelů, o nutnosti změnit zemědělskou dotační politiku a významně podpořit živočišnou výrobu, nebo o tom, že by se měly upravit podmínky pro modernizaci a budování nových zemědělských a potravinářských provozů z pohledu vlivu na životní prostředí.

Směřovat bychom měli k potravinové soběstačnosti, k vytvoření nových pracovních příležitostí v zemědělské výrobě i v navazujících odvětvích, tvrdí s tím, že se chce zapojit do práce Zemědělského výboru a nadále se věnovat otázkám zemědělství a potravinářství, stejně jako pokračovat v práci v oblasti zneužívání významné tržní síly.

Snížit administrativu, podpořit zbrojaře

Jana Černochová, poslankyně ODS, považuje za nejpalčivější přebujelou byrokracii a složitost daňové soustavy i výše daní. Minulá vláda na podnikatele uvalila nebývalé množství regulací, povinností, výkazů, zákazů a kontrolních mechanismů. Podnikatelé tak mnohdy nemají pro samé papíry čas ani na vlastní předmět podnikání, říká s tím, že je třeba snížit míru administrativní zátěže a liberalizovat podnikání. Stát by totiž podle ní neměl pronásledovat lidi, kteří se o sebe umí postarat a kteří jej nijak nezatěžují.

Za klíčovou považuji rovněž určitou daňovou reformu, snížení daní, snížení odvodů za zaměstnance, zavedení paušální daně, zrušení některých daní (z nabytí nemovitostí, silniční) a následně zejména zajištění stability daňové soustavy a její neměnnosti, dodává s dovětkem, že to vše má ODS v programu a bude to prosazovat. Strana navrhne zrušení EET a kontrolního hlášení DPH, jak se zavázala. Jsme rovněž připraveni prosadit zmíněné změny v daňové soustavě, které budou nejen ve prospěch podnikatelů, ale i jejich zaměstnanců, deklaruje.

Čtěte také: Zmírnění pokut u kontrolních hlášení brzy končí. Nový pokyn se ale připravuje

Sama se věnuje oblasti obrany a bezpečnosti. Obranný a zbrojní průmysl má podle ní v Česku tradici a mělo by být povinností státu, aby jej nenechal zaniknout, aby spolupracoval s tuzemskými firmami a dával jim zakázky a práci. Existence domácího zbrojního průmyslu a jeho rozvoj úzce souvisí s naší obranyschopností a obrannou soběstačností. Chci se tedy zasazovat o to, aby náš obranný průmysl nebyl opomíjen a aby ministerstvo obrany umělo nalézt cesty, jak s ním více rozvíjet spolupráci, plánuje.

Odstranění byrokracie a stabilní prostředí

Jak tvrdí Helena Válková, poslankyně ANO, v oblasti podnikání je aktuální především zjednodušení podmínek pro podnikání, vytvoření elektronických, uživatelsky přívětivých přehledů stávající legislativy a z ní vyplývajících úkolů a termínů pro podnikatele. Tak, aby je nemuseli složitě dohledávat a zbytečně za tyto informace platit finančním a právním poradcům. Jednodušší a jasnější pravidla je podle ní třeba přijmout i v oblasti daní. Chce se proto zasadit o revizi existující legislativy v oblasti podnikání a její redukci na nezbytné minimum.

Zasadit bych se ale chtěla nejen o odstranění nadměrné byrokracie, ale také o co největší stabilitu podnikatelského prostředí. Jde o to, aby se nastavené podmínky často neměnily a podnikatelé se v nich tak dobře orientovali, uvádí. Jako právnička se totiž chce zaměřit hlavně na oblast legislativy. Měli bychom se především zbavit dojmu, že úspěšnost a výkonnost Parlamentu ČR je dána množstvím nově přijatých zákonů. Měli bychom jejich počet naopak racionálně redukovat tak, aby přijaté zákony byly ku prospěchu podnikatelů, nikoli naopak, myslí si.

V trestním právu, což je její specializace, pak chce usilovat o přijetí nového trestního řádu, který by nahradil zastaralý trestní řád z roku 1961, ve kterém se po množství novel již podle ní nevyznají ani specializovaní právníci. Obecně řečeno bych ráda přispěla k posílení důvěry podnikatelské veřejnosti ve spravedlivou a současně i efektivní justici, dodává s tím, že to platí samozřejmě nejen pro oblast trestní, ale také soukromoprávní.

Zrušit EET a bránit podnikání

Ilona Mauritzová, poslankyně ODS, tvrdí, že v Česku nyní část politiků dělá z podnikatelů „lovnou zvěř“. Když neví kudy kam, navrhnou novou regulaci nebo přijdou s dalším byrokratickým omezením pro ty, kteří se chtějí živit sami, rozvíjet naši zem a dávat práci dalším lidem, objasňuje, proč je nyní pro ni hlavním tématem samotná obrana podnikání. Připomíná, že kandidovala s programem zrušení EET a dalších regulací, které podle ní státu nic nepřináší a jen dusí podnikatele. A v této souvislosti zmiňuje i kontrolní hlášení.

Doplňuje, že kandidovala nejen z pozice děkanky plzeňské Fakulty zdravotnických studií, a má tedy blízko ke školství a zdravotnictví, ale také jako člověk, který dlouho budoval, vedl a vlastnil soukromou firmu – soukromou střední a později i vyšší a vysokou zdravotnickou školu. Dobře proto z osobní zkušenosti znám ty zásahy státu, které podnikatelům znepříjemňují život, tvrdí s tím, že právě proto chce bojovat za obranu podnikání. A to i v méně viditelných oblastech, jako je třeba podnikání lidí se zdravotním postižením, když minulá vláda zavedla EET i pro nevidomé podnikatele a živnostníky. Tato dvojnásob nesmyslná povinnost se sice nyní naštěstí ruší, ale já chci být ve Sněmovně někým, kdo bude dopředu upozorňovat na podobné nesmysly, aby se jejich zavádění už neopakovalo, uvádí.

Čtěte také: Prodejci vánočních kaprů se vyhnou #EET, stejně tak nevidomí podnikatelé

Racionalizovat zákoník práce

Zuzana Majerová Zahradníková, zvolená za ODS, tvrdí, že politika byla v posledních letech pro-business, nikoli pro-market – šla na ruku velkým nadnárodním firmám, ale šla proti malým podnikům, které podle ní tvoří páteř ekonomiky. Ideálem je podle ní racionalizace zákoníku práce. Nebyla bych tak tvrdá jako někteří ekonomové – ti přímo říkají, že by jej zrušili -, ale musí být snadnější nového pracovníka přijmout i propustit. Stát se nesmí plést mezi zaměstnance a zaměstnavatele a nesmí vytvářet nenávist mezi oběma, říká.

Věcí, o kterou by se především chtěla zasadit, je rušení regulace. Nekonečné žádosti o povolení, schválení, kolky a licence podle ní sice vyhovují těm, kdo jsou již ve hře, ale stěžují život každému, kdo se chce pustit do nového podnikání. První a de facto jedinou velkou rolí státu musí být vytvoření důvěryhodného prostředí, ve kterém platí vymahatelnost práva a ve kterém fungují soudy chránící nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Nic více potřeba není, myslí si.

Sama přitom má podnikatelskou zkušenost z oblasti vzdělávání. Mezi první kroky, které chce pro podnikatele podniknout a získává pro ně podporu mezi ostatními stranami, je omezování regulace, která stěžuje výkon podnikání. Tím nejjednodušším, pro který podpora existovat bude, bude zrušení zákazu kouření. Další budou následovat, uzavírá.

Provázat školy s byznysem i snížení DPH

Jana Krutáková, poslankyně STAN, vidí problém zejména ve velké administrativní zátěži podnikatelů, dále v nestabilním a složitém legislativním prostředí, v daňovém zatížení a nedostatku kvalitních vzdělaných pracovníků. Poukazuje na volební program STAN a témata, která se přímo nebo nepřímo podnikání dotýkají

Sama kandidovala jako garantka pro zemědělství a životní prostředí. Chce se tedy zaměřit hlavně na podporu malého a středního podnikání v zemědělství, vytváření podmínek pro rozvoj rodinných farem a rozvoj lokální zemědělské ekonomiky.

Miroslava Němcová je poslankyní ODS a za nejdůležitější věc, která trápí podnikatele, považuje nutnost omezení byrokracie a otázku zdanění. Prosperita země závisí na tom, jaký prostor vytvoří pro podnikatele. Je třeba zrušit nebo omezit byrokratické zásahy (EET, kontrolní hlášení, šikanózní používání zajišťovacích příkazů), říká. Dalším potřebným krokem je podle ní snižování daní, které se nebudou stále měnit – tedy prosazení stabilního a předvídatelného daňového systému. Konkrétně se chce zasadit o zrušení EET a kontrolního hlášení, zavedení maximálně dvou sazeb DPH i snížení odvodového zatížení, omezení byrokratických zásahů, jako je také například regulace prodejní doby, zjednodušení stavebního řízení a podporu učňovského školství. A dodává, že jako bývalou majitelku knihkupectví ji zajímá především situace drobných živnostníků.

Jana Levová, poslankyně SPD, chce v souladu s programem strany prosazovat snižování DPH a spotřební daně, stejně jako připravit reformu, která přinese zjednodušení daňového systému a daňové administrativy. Chceme, aby podnikatelé platili DPH ze skutečně zaplacených faktur. Dále budeme prosazovat odstranění ručení za platbu DPH u obchodního partnera, dodává s tím, že sama kandidovala především jako nespokojený občan, jemuž jsou „salámovou metodou“ ukrajována jeho práva.

Méně administrativy a lepší start podnikání

Podle Miloslavy Rutové, která je poslankyní ANO, je třeba aktuálně řešit snížení administrativního zatížení podnikatelů. Byla by ráda, aby se v tomto volebním období již konečně realizovalo daňové přiznání na jednu stránku. Jedním z témat, na něž se sama zaměřuje, je také důstojný život seniorů. Již v minulém období jsme řešili podnikání v oblasti pohřebnictví. V tomto volebním období bych se chtěla zaměřit na vylepšování pokrytí republiky sítí domů s pečovatelskou službou a domovů seniorů, dodává.

Už samotné zahájení podnikání je podle Radky Maxové, poslankyně ANO, komplikované a ještě komplikovanější je vztah podnikatelů se státem. Je mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů. Bez daňového nebo účetního poradce se podnikatel neobejde. Dnes, kdy zaměstnavatelé mají problém sehnat zaměstnance ve všemožných oborech, je podnikání ještě více vnímáno jako riziko a nepohodlí, vysvětluje. A chce podporovat zjednodušení odvodu daní a sociálních plateb.

Stejně tak podle ní potřebuje změnu živnostenský zákon, který byl mnohokrát novelizovaný a považuje ho za nepřehledný. Všechny změny také podle ní musí vstupovat v platnost v jeden den v roce. Předpisy a normy musí být na jednom místě a neustále aktualizované a přístup k nim pro všechny zdarma, doplňuje. Ráda by také pokračovala v práci v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených, rozvoje sociálního podnikání a slaďování pracovního a rodinného života.

Snažší zaměstnávání cizinců a eGovernment

Také Markéta Pekarová Adamová, poslankyně za TOP 09, upozorňuje na obrovskou zátěž podnikatelů byrokracií. Za jedno ze zásadních témat k řešení považuje nutnost zbavit podnikatele nesmyslných povinností. Tomu může výrazně pomoci zavádění eGovernmentu, propojování systémů a registrů na straně státu, objasňuje. Mezi další aktuální témata řadí zjednodušení zaměstnávání zahraničních pracovníků, aby dlouhý proces získávání pracovního povolení nebrzdil rozvoj firem. Do třetice bych se soustředila na změnu pracovního práva, zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, s cílem učinit pracovní trh flexibilním. Oběma zákonům by prospěla zásadní revize a novelizace, která by tyto normy přizpůsobila podmínkám pracovního trhu 21. století, uvádí. Pokud by se podle ní podařilo v tomto volebním období stávající Zákoník práce z gruntu změnit, aby vznikl „nový zákoník práce“ podobně jako před časem občanský, pomohlo by to zpružnit trh práce a tím i podnikatelům více než cokoliv jiného.

Zároveň TOP 09 bude i nadále prosazovat zrušení EET a kontrolního hlášení DPH, a zavedení Jednotného inkasního místa, které mělo za cíl výběr daní zjednodušit pro podnikatele i pro stát, ušetřit finanční prostředky a mimo jiné i zrušit superhrubou mzdu, dodává. A věnuje se také podmínkám pro slaďování profesního a rodinného života. Má proto připravené i návrhy, které umožní především matkám snadnější a rychlejší návrat zpět do zaměstnání. Tím samozřejmě pomůžeme i podnikatelům, kteří nebudou přicházet na zbytečně dlouhou dobu o potenciál svých zaměstnankyň, upřesňuje.

Spolupráce s podnikateli i starosty

Věra Kovářová, která reprezentuje STAN, tvrdí, že patří mezi poslance, kteří si uvědomují, jakým zlem jsou pro podnikatele neustálé změny právní regulace. Takže bych šla v první řadě cestou jen velmi opatrných a uvážlivých změn, ať už půjde o jakkoli bohulibý záměr, říká. Chtěla by se zasadit o to, aby se legislativy přijímalo méně a případně aby došlo k pročištění stávajících předpisů. V tom mám velmi dobré zkušenosti ze spolupráce se starosty, kteří mě na problematická ustanovení zákonů upozorňují a já se s tím pak snažím něco dělat, tvrdí s tím, že podobné spolupráci ze strany podnikatelů se určitě nebrání, naopak.

Změnit se však podle ní musí oblast eGovernmentu, ve které Česko zaostává. Tady vidím velký prostor pro zjednodušení života všech občanů, nejen podnikatelů. A současně velké úspory ve veřejném sektoru, které elektronizace přináší, a také nové podnikatelské příležitosti, říká a poukazuje na nepovedené rozšiřování rychlého internetu, což je potenciálně užitečný projekt s velkým významem pro regiony, ale předchozí vláda ho podle ní vzala za špatný konec.

Čtěte také: Papírování neubývá, na stavební povolení ale brzy nebude třeba čekat věčnost

Sama dříve podnikala, byť, jak dodává, v omezeném rozsahu, takže určitou osobní zkušenost z podnikání má. Hodně jí dalo starostování, kde musela sladit různé zájmy, včetně těch podnikatelských. Témata, kterým jsem se věnovala, souvisí s podnikáním spíš nepřímo. Třeba problematika rozpočtového určení daní, kde jsme úspěšně usilovali o posílení obecních a městských rozpočtů, to ukazuje pěkně: budou-li mít víc peněz samosprávy, budou moci investovat, vyskytne se víc příležitostí pro podnikatele na lokální úrovni, objasňuje, ale dodává, že se peníze nesmí nakonec utratit třeba za nesmyslné papírování. A tím se vlastně vracím ke kritice administrativní zátěže v důsledku neustále se objevujících regulačních lavin, které ohrožují jak podnikatele, tak samosprávy, dodává.

Pozastavit 3. a 4. vlnu EET a podpořit export

Olga Richterová, poslankyně za Piráty, zaslala vyjádření, které vypracoval pirátský poslanec Martin Jiránek. Nejprve je podle nich třeba vyřešit otázku EET, která je s blížící se třetí a čtvrtou vlnou velmi aktuální. Chceme vlny 3 a 4 prozatím zastavit a pobavit se nad jejich nastavením. Přijde nám, že se tlačí příliš silou, bez ohledu na reálné fungování praxe malých podnikatelů, kterých se mají dotknout. Stejně tak chceme vyřešit (ideálně zrušit) EET u e-shopů, kde probíhají platby kartou nebo převodem, popisují záměr strany.

Piráti se také chtějí zasadit o snížení byrokratické zátěže. A to nejen co se týče rychlosti založení firmy a zrychlení stavebního povolení, které podle nich podnikatele, kteří se chtějí rozvíjet, zbytečně dlouho brzdí (účast veřejnosti však chtějí znovu umožnit), ale i s ohledem na celkové snížení byrokracie podnikatelů ve vztahu k jednotlivým úřadům. Chtěli bychom, aby podnikatelé věnovali byrokracii řádově o desítky hodin ročně méně oproti dnešním dvě stě padesáti hodinám, které to podnikatele stojí v prvním roce jeho podnikání, dodávají. Upozorňují, že v poslaneckém klubu strany je řada podnikatelů a živnostníků, a proto vědí, jakou zodpovědnost za své zaměstnance podnikatelé nesou. Růst počtu podnikatelů, sociálně zodpovědných vůči svým zaměstnancům i okolí, prý proto bude pro Piráty dobrým výsledkem jejich práce.

I poslankyně Helena LangšádlováTOP 09 poukazuje na nutnost snížit administrativní zátěž podnikatelů. Proto budeme znovu předkládat Jednotné inkasní místo a Jednotné kontrolní místo a prosazujeme zrušit EET, upozorňuje. V minulém období se zabývala například podporou exportu a tvrdí, že HDP je právě na něm založené. Za důležité však považuje i otázky podpory společenské odpovědnosti firem nebo sociální podnikání. Vzhledem k tomu, že jsem studovala management a sama jsem podnikala, setkala jsem se a stále se setkávám s podnikateli. I proto jsem otevřená jejich podnětům a mohou se na mě kdykoliv obrátit, uzavírá.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).