Hlavní navigace

Poslední posunutý termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích se blíží

8. 9. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Za pár dnů vyprší lhůta pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 sociálce. Zároveň je nutné uhradit případný doplatek.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích má každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost. V letošním roce byl kvůli koronavirové pandemii několikrát posunut nejzazší termín pro podání. Ten poslední možný už brzy vyprší. 

OSVČ je umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020. Sankce nebude uložena, pokud OSVĆ splní podmínku. A to, že bude k tomuto datu zároveň uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.

Ohlídejte si, za jak dlouho platba dorazí

Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Dne 18. 9. 2020 tedy již musí být případný doplatek pojistného za rok 2019 připsán na příslušném účtu OSSZ. Finanční prostředky je proto třeba odeslat s ohledem na podmínky platebního styku v dostatečném předstihu přede dnem 18. 9. 2020 tak, aby nejpozději dne 18. 9. 2020 byly na příslušný účet OSSZ připsány, upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení. 

Podání lze provést elektronicky

Přehledy na sociálku lze podat do 18. září, nejlépe online. OSVČ jej vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se ke službám ePortálu. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň si bude moci uložit např. rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC s možností dalších úprav či vytištění.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat pomocí ePortálu ČSSZ prostřednictvím autorizace – přihlášení se do své datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo jako přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ, k němuž se lze přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo Národní identitní autority.

Co přehled pro zdravotní pojišťovnu? 

Nakonec došlo ke sjednocení posledního termínu pro podání přehledů také pro zdravotní pojišťovnu. I tady je možné bez sankcí podat formulář do 18. záříPodmínkou však je, že si OSVČ řádně plní své povinnosti. Pokud tedy nestihla podat přehled do 3. srpna a nebude mít u pojišťovny žádné resty, může s klidem využít termín prodloužený. 

Nástroje v marketingu

Pozor však, akceptace pozdějšího termínu pro odevzdání přehledu nemá vliv na povinnost plátce uhradit pojistné v termínu stanoveném zákonem. V případě, že by pojišťovna plátci vyměřila penále za pozdní úhradu pojistného, má plátce možnost pojišťovnu požádat o jeho odpuštění. Pojišťovna žádost plátce o prominutí penále individuálně posoudí. 

Daňové šablony ke stažení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).