Hlavní navigace

Potřebujete s autem na technickou nebo pro nový řidičák? Nyní nemusíte spěchat

17. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V celé Evropské unii platí od 6. března prodloužení technických prohlídek, licencí a také řidičských a profesních dokladů až o deset měsíců.

Za prodloužením je návrh Evropské komise s názvem Omnibus. Jeho první část se týkala období od 1. února do 31. srpna 2020 a prodlužovala platnost dokladů a kontrol o sedm měsíců. Nařízení Omnibus II bylo v rámci zrychlené procedury projednáváno na půdě Evropského parlamentu a Rady EU a je účinné od 6. března v celé Evropské unii. Nahrazuje tak metodické stanovisko ministerstva dopravy z října 2020, na základě kterého se řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadlé od 1. září 2020 do 31. března 2021 považovaly za platné dalších šest měsíců. 

Ministr dopravy Karel Havlíček zdůrazňuje, že je v současné situaci důležité, aby lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K čemuž by mělo přispět i toto nařízení, které bude možné v různých oblastech dopravy využívat. Úřady i provozovny STK však zůstávají i nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a např. udržovat své vozidlo v dobrém technickém stavu, doplňuje.

Co je tedy prodlouženo?

Prodloužení platnosti dokladů je tedy dalším krokem ke snížení mobility občanů. O deset měsíců se prodlužuje platnost řidičských nebo profesních průkazů, které propadly v termínu od 1. září do 30. června 2021. Prodloužení o deset měsíců ode dne propadnutí se vztahuje také na kontroly technického stavu vozidel. Prodlužuje se také lhůta pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti. Všechna prodloužení platí v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti.

Termíny prodloužení dokladů a technických kontrol
Termín propadnutí ŘP/TK Nový termín platnosti ŘP/TK
září 2020 červenec 2021
říjen 2020 srpen 2021
listopad 2020 září 2021
prosinec 2020 říjen 2021
leden 2021 listopad 2021
únor 2021 prosinec 2021
břežen 2021 leden 2022
duben 2021 únor 2022
květen 2021 březen 2022
červen 2021 duben 2022

STK neodkládejte

V případě potřeby je možné absolvovat kontrolu technického stavu ve stanicích technických kontrol, které stejně jako servisy automobilů zůstávají otevřeny. I přesto ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně, vyjmenovává Karel Havlíček. Souhlasí s tím i samotné STK, kdy mnoho z nich má na svých webových stránkách tuto výzvu: Vážení zákazníci, neodkládejte své technické prohlídky, jde především o vaši bezpečnost! Nyní vás obsloužíme v klidu, bez čekání. Při prodloužení se nevyhnete až několikahodinovému čekání.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Jde prodlužovat vícekrát?

Doklady již jednou prodloužené prostřednictvím nařízení Omnibus I o sedm měsíců se i nyní mohou znovu prodloužit. Konkrétně buď do stanoveného data v podobě 1. července 2021, nebo o šest měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší až po datu 1. července 2021.

Prodloužení řidičských průkazů
Původní termín vypršení řidičského průkazu Poprvé prodloužený termín (Omnibus I) Podruhé prodloužený termín (Omnibus II)
25. března 2020 25. října 2020 1. července 2021
29. srpna 2020 29. března 2021 29. září 2021

V případě pravidelných technických kontrol je situace složitější, protože v rámci nařízení Omnibus II nelze využít dalšího prodloužení už jednou prodloužené lhůty. Omnibus I platil od 1. února do 31. srpna 2020. Vozidlu, kterému skončila platnost osvědčení o technické prohlídce 20. dubna 2020, se tak prodloužila lhůta a platnost osvědčení o technické prohlídce o sedm měsíců, tedy do 20. listopadu 2020. Do této doby se muselo vozidlo podrobit technické prohlídce a prodloužení osvědčení podle nařízení Omnibus II se již nedá použít.

Prodloužení technických kontrol
Původní termín technické kontroly Poprvé prodloužený termín technické kontroly (Omnibus I) Podruhé prodloužený termín technické kontroly (Omnibus II)
30. srpna 2020 30. března 2021 NELZE

Pokud byla majiteli nebo provozovateli vozidla vydaná STK v srpnu 2020 pouze na 30 dní k nápravě zjištěných závad a tato lhůta přešla do září 2020 (tedy do podmínek Omnibusu II) a majitel se k prohlídce nedostavil, v takovém případě nelze uplatnit žádné prodloužení. Pokud uplynula doba 30 dní, provozovatel vozidla musí vykonat znovu celou prohlídku, tedy včetně měření emisí.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Čeho se nařízení ještě týká? 

Omnibus II má vliv také na další nařízení týkající se silniční, železniční i vodní dopravy. V silniční nákladní dopravě dochází k dalšímu prodloužení, a to u prokázání finanční způsobilosti až o jeden rok (běžně o půl roku) a platnosti eurolicencí a osvědčení řidičů (třetizemci) o deset měsíců. Dále se prodlužuje povolovací řízení na tři a šest měsíců. Původně byly dva měsíce určené pro sdělení stanoviska a čtyři měsíce pro vydání povolení od podání žádosti. Ověření tachografu se musí provést do 10 měsíců od data, kdy mělo být provedeno. 

V železniční dopravě je například možné o deset měsíců prodloužit platnost osvědčení dopravce a o stejnou dobu se také prodlužuje lhůta pro provedení pravidelných přezkumů finanční způsobilosti železničních podniků. Ve vodní dopravě se změny týkají například nařízení EP a Rady (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení a směrnice EP a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení bezpečnosti přístavů. Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s COVID-19 bylo ztíženo provádění inspekcí a průzkumů námořní bezpečnosti, protože vyžadují fyzickou přítomnost inspektorů v přístavech, přístavních zařízeních a na lodích, a s tím související obnovení osvědčení, hodnocení a plánů vyžadovaných právními předpisy Unie o námořní bezpečnosti ve stanovených lhůtách.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).