Hlavní navigace

Potřebujete zaměstnat brigádníka na vánoční výpomoc? Pozor na náležitosti dohody

7. 12. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Dohoda o provedení práce je jednoduchý a flexibilní nástroj, jak zaměstnat brigádníka na vánoční výpomoc. Ale i tato dohoda musí obsahovat základní náležitosti.

Dohoda o provedení práce (DPP) má zákoníkem práce stanoven maximální možný rozsah práce. 

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. 

Dohodu o provedení práce upravuje § 75 a následující zákoníku práce. Dohoda musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení dohody musí zaměstnavatel předat zaměstnanci. V dohodě je mimo identifikačního údaje obou smluvních stran nutné sjednat:

  • dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá – např. konkrétní datum od … do …, nebo sjednání na dobu neurčitou,
  • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,
  • rozsah práce – vymezení pracovního úkolu v hodinách. Maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné dohody pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Samozřejmě je možné uzavřít jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 300 hodin za rok, ale také několik dohod v jednom kalendářním roce opakovaně. Jejich celkový sjednaný rozsah nesmí překročit uvedených 300 hodin. Hovoří se o stejném zaměstnavateli. Je tedy možné uzavřít další dohody o provedení práce i s jinými zaměstnavateli, ovšem za respektování podmínky časového omezení do 300 hodin u každého z nich.
  • odměnu, která nesmí být nižší než aktuální hodinová minimální mzda. Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být splatnost odměny dohodnuta jinak. V dohodě je nutno sjednat nejen odměnu, ale i podmínky pro její poskytování. Obě tyto skutečnosti jsou zpravidla významné i z hlediska posouzení, zda dohoda zakládá účast zaměstnance na pojištění či nikoliv.

Čtěte také: Kdy se u brigád odvádí sociální a zdravotní pojištění?

Dohoda o provedení práce by měla ale především obsahovat jednoznačné určení termínu splatnosti a forma výplaty by měla být součástí dohody o provedení práce.

Příklad formulace podmínek poskytování odměny:

Za odvedenou práci bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši …………….. Kč za hodinu. Odměna je splatná měsíčně pozadu ve výplatních termínech stanovených u zaměstnavatele. Odměna se vyplácí na účet zaměstnance vedený u …………………………., číslo účtu ………………………………………………… Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.

Vzor dohody o provedení práce ke stažení zde

DPP nejde sjednat u uchazečů o zaměstnání

Dohoda o provedení práce však není možná pro uchazeče o zaměstnání. Novinku zavedla novela zákona o zaměstnanosti. Východiskem je tedy dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo klasický pracovní poměr. U DPČ se však musí odvádět pojistné na zdravotní pojištění, pokud měsíční mzda přesáhne 2500 Kč. 

MM_socky3

Dohoda o pracovní činnost se sjednává maximálně v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě musí být uzavřen sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Čtěte více: Pozor na aktuální změny u práce na dohodu. Víte, koho přesně se týkají?

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).